European Research Area

Europese onderzoeksruimte

Dossierbeschrijving

De Europese onderzoeksruimte (ERA) is een verenigde onderzoeksruimte, die toegankelijk is voor de hele wereld, waarin onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën vrij kunnen bewegen. Het doel van ERA is om tot een tot een significante verbetering van de Europese onderzoekprestaties te komen, waardoor economische groei wordt gestimuleerd en banen worden gecreëerd.

Lees meer

De coördinatie en samenwerkingsinstrumenten van de ERA bevorderen grensoverschrijdende interactie en concurrentie tussen onderzoekers, onderzoekinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De ERA streeft er naar om zowel braindrain tegen te gaan als de regionale verschillen in onderzoek- en innovatieprestaties. Door middel van smart specialisation stuurt de EU zo aan op excellentie in de hele Unie.

De ERA bestaat al sinds 2000. Echter, concrete voortgang is gekomen op basis van uitspraken van de Europese Raad in 2011. Een consultatie en het ERA-impactassessment in 2011 hebben geleid tot de mededeling ‘A reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth’ van juli 2012. Hierin heeft de Europese Commissie vijf prioriteiten benoemd waarin vooruitgang moet worden geboekt voor het voltooien van de ERA. In 2015 zijn in de Raad echter in totaal acht top action priorities benoemd:

 

  1. Strengthening the evaluation of research and innovation policies and seeking complementarities between, and rationalisation of, instruments at EU and national levels.
  2. A. Improving alignment within and across the Joint Programming Process and the resulting initiatives (e.g. Joint Programming Initiatives (JPIs)) and speeding up their implementation. 
    B. Making optimal use of public investments in RIs by setting national priorities coherent with the ESFRI priorities and criteria taking full account of long term sustainability. 
  3.  Using open, transparent and merit based recruitment practices with regard to research positions. 
  4. Translating national equality legislation into effective action to address gender imbalances in research institutions and decision making bodies and integrating the gender dimension better into R&D policies, programmes and projects.
  5. A. Fully implementing knowledge transfer policies at national level in order to maximize the dissemination, uptake and exploitation of scientific results. RPOs and RFOs should make knowledge transfer second nature by integrating it in their everyday work.
    B. Promoting Open access to scientific publications.
  6. Develop and implement appropriate joint strategic approaches and actions for international STI cooperation on the basis of Member States’ national priorities.

 

Sinds de mededeling over de ERA in juli 2012 is er een stimulans gekomen om meer vooruitgang dan vóór 2012 te boeken op de ERA. Om onderzoek en innovatie meer ruimte te geven moeten juridische en bureaucratische belemmeringen (zoals visumprocedures, pensioenbeleid en immigratiewetgeving) weggenomen worden die kunnen voortvloeien uit zowel Europese als nationale wet- en regelgeving. Naast mobiliteit van personen is ook mobiliteit van funding grants van belang. Tenslotte vraagt de prioritering en financiering van de voor Nederland en Europa relevante grootschalige onderzoekinfrastructuren ook permanente aandacht.  

 

Tijdlijn
In het voorjaar van 2016 moest elke lidstaat zijn eigen nationale roadmap schrijven: hoe zal het land bijdragen aan de ERA? De Nederlandse ERA Roadmap is hier te vinden. Daarnaast zal de Europese Commissie doorgaan met het monitoren van de voortgang van ERA die elke twee jaar in de vorm van een ERA Progress Report gepubliceerd zal worden. In 2016 en in 2018 zal een ERA Progress Report verschijnen.  

 

Meer informatie
Website: European Research Area
Publicatie: European Research Area
Publicatie: ERA Progress Report
Publicatie: Council conclusions on progress in the European Research Area
Artikel Neth-ER: EC en research stakeholders samen sterk voor voltooiing ERA
Artikel Neth-ER: Belang ERA onderstreept door onderzoeksministers
Artikel Neth-ER: Dutch contributions for realising the ERA

Nieuws

LERU: betere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Er kunnen meer en betere verbindingen tussen onderwijs en onderzoek worden gelegd stelt LERU in haar position paper ‘Excellent education in research-rich universities’. Dit kan onder meer door de...

Lees meer

ERA maakt ongelijke vooruitgang

Verschillen in nationale investeringen en contexten voor onderzoek en innovatie zorgen voor grote verschillen in de implementatie van de prioriteiten van de European Research Area (ERA). Dit blijkt...

Lees meer

Onderzoeksintegriteit is gedeelde verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de gehele onderzoeksgemeenschap om onderzoeksintegriteit te beschermen. Science Europe herhaalt daarom haar aanbevelingen om onderzoeksintegriteit te beschermen en...

Lees meer

Nederland is actief in P2P partnerschappen

Binnen de ERA-NET Cofunds en joint calls is Nederland één van de actiefste betrokken landen. Dit blijkt uit het tweede jaarlijkse rapport van ERA-Learn 2020 over public-public partnerships. P2P...

Lees meer

Raad: moedig jonge onderzoekers aan!

Jonge onderzoekers moeten meer aangemoedigd worden en wetenschappelijke carrières moeten aantrekkelijker worden gemaakt. Dat stelt de Raad Concurrentievermogen in de raadsconclusies die zij heeft...

Lees meer

Het belang van ERA-NET Cofunds

De ERA-NET Cofunds zijn van cruciaal belang om de doelstellingen van de European Research Area te behalen. Dit blijkt uit een evaluatie van een expertgroep in opdracht van de Europese Commissie. Er...

Lees meer

Seal of Excellence uitgebreid naar ERC

De Seal of Excellence wordt uitgebreid naar de ERC en het Teaming-instrument. Dit verklaarde Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, tijdens de Slowaakse...

Lees meer

EUA: meer focus op widening!

Widening participation, fundamenteel onderzoek en de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie worden als prioriteiten gezien voor het Negende kaderprogramma. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer

FET Flagships verbinden onderzoek en industrie

De twee FET Flagships, het Human Brain Project en het Graphene Flagship, zijn waardevolle verbindingen tussen de industrie en onderzoek. Dit is één van de conclusies van een evaluatie van de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.