EFSI

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Dossierbeschrijving

Het EU Investeringsplan heeft als doel om de achterblijvende investeringen in de EU en toegenomen overheidsschulden aan te pakken. Het vrijmaken van een bedrag van 21 miljard euro moet resulteren in een totaal van 315 miljard euro aan investeringen in de periode 2015-2017.

Lees meer

Drie pijlers

Het Investeringsplan is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit fonds moet in staat zijn in drie jaar tijd een bedrag van 315 miljard euro te mobiliseren. Ten tweede is er een speciaal Investment Committee. Een team van deskundigen die projecten zullen beoordelen op toegevoegde waarde voor de EU als geheel. Tot slot bestaat de derde pijler uit het wegnemen van bureaucratie en knelpunten in regelgeving.

Financiering

Het startbedrag van het fonds is 21 miljard euro. De Europese Investeringsbank (EIB) draagt hier 5 miljard euro aan bij en voor de garantie van 16 miljard euro haalt de Commissie 8 miljard uit de EU begroting. Deze 8 miljard euro komt uit de begrotingsposten Connecting Europe Facility (CEF) (2,8 miljard euro), Horizon 2020 (2,2 miljard euro) en de zogenaamde "budget marge" (3 miljard euro). Deze bezuiniging op Horizon 2020 treft het gehele programma, met uitzondering van de European Research Council (ERC)Marie Sklodowska-Curie actions (MSC) en Spreading Excellence and Widening Participation.

Governance 

De governance structuur is zo opgesteld dat  alleen leden van de EC of EIB zitting nemen in de Steering Board. Dit om politieke invloed op het selectieproces voor de te financieren projecten te minimaliseren. Nadat het EP op 24 juni 2015 instemde met het Investeringsplan, is het EFSI van start gegaan.

Verlenging

De Europese Commissie heeft aangegeven EFSI te willen verlengen. Dit voorstel deed ze in juni 2016 in een Mededeling van de Commissie naar het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. In een aparte memo geeft de Commissie aan het niet nodig te achtten om veranderingen aan te brengen in het meerjarig financieel kader (MFK) om EFSI te verlengen. Echter, dit heeft de Commissie ook niet gedaan voor de start van het fonds toen Horizon 2020 gelden gebruikt werden om het plan te financieren.

De Commissie zal in januari 2017 met een officiële evaluatie van EFSI komen en zal daarnaast ook een onafhankelijke evaluatie op zijn laatst in juli 2018 inleveren bij de Raad en het Parlement. De Mededeling loopt hierop vooruit en vraagt de Europese Raad om het voorstel om EFSI te verlengen te steunen. Het voorstel van de Commissie moet nog door de Europese Raad en het Parlement goedgekeurd worden en het is de verwachting dat dit pas in het voorjaar 2017 zal plaatsvinden. 

Meer informatie

WebsiteCommission Priority: Investment Plan

WebsiteInvestment Plan for Europe

WebsiteWhere does the money come from?

Website: Investment Plan for Europe: European Fund for Strategic Investments to be extended following successful first year

Artikel Neth-ER: Juncker’s 315 miljard investeringsplan

Artikel Neth-ER: Kost EFSI wel of niet geld vanuit Horizon 2020?

Artikel Neth-ER: EUA ziet weinig kansen in EFSI

Artikel Neth-ER: Bescherm de investeringen in Horizon 2020

Artikel Neth-ER: EFSI ja, maar niet met geld uit Horizon 2020

Artikel Neth-ER: Parlement gaat op ramkoers EFSI triloog in

Artikel Neth-ER: EIB keurt EFSI leningen goed en passeert EP

Artikel Neth-ER: Akkoord over wetgeving EFSI

Artikel Neth-ER: Commissie wil EFSI verlengen

Nieuws

Maak beter gebruik van leningen!

Er moet meer gebruik gemaakt worden van leningen door toegepaste onderzoeksorganisaties en hun potentiële partners, zoals universiteiten. Dit is één van de aanbevelingen uit de studie van de...

Lees meer

Geen EFSI geld naar Nederland

De Europese Investeringsbank kent 1,2 miljard euro toe aan onderzoek- en innovatieprojecten om de kenniseconomie van Europa te versterken. Echter, geen van deze projecten is afkomstig uit Nederland...

Lees meer

CoR: synergieën en toegevoegde waarde EFSI 2.0

De regio’s en steden verlangen onder andere meer synergieën tussen het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met andere EU-fondsen en duidelijkheid over de toegevoegde waarde ervan....

Lees meer

Raad ECOFIN akkoord met EFSI 2.0

Er is een akkoord over de verlenging en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) door de Raad van Economische en Financiële Zaken (ECOFIN). Het Europees Parlement...

Lees meer

Commissie verantwoordt uitbreiding EFSI

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) heeft in haar eerste jaar gezorgd voor een substantiële vermeerdering van private investeringen in de Europese lidstaten. Dit wordt...

Lees meer

Een sociaal EFSI 2.0

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) van de toekomst moet sociale investeringen, zoals in onderwijs, mogelijk maken als het de economische onzekerheid in Europa wil bestrijden....

Lees meer

Verlenging EFSI onvoldoende onderbouwd

De uitbreiding van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is op te weinig bewijs gebaseerd. Dit staat in een opinie van de Europese Rekenkamer genaamd ‘EFSI: an early...

Lees meer

Investeerders gezocht voor innovatiefonds

De Europese Commissie en het Europese Investeringsfonds zijn op zoek naar investeerders en bestuurders voor het pan-Europees fonds voor risicodragend kapitaal. Universiteiten en publieke of private...

Lees meer

EU ruimtevaartbeleid wordt innovatiever

De hernieuwde Space Strategy for Europe van de Europese Commissie focust op lange termijn onderzoek en ontwikkeling (O&O) en ontwrichtende innovatie in ruimtevaarttechnologie. De...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.