EFSI

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Dossierbeschrijving

Het EU Investeringsplan heeft als doel om de achterblijvende investeringen in de EU en toegenomen overheidsschulden aan te pakken. Het vrijmaken van een bedrag van 21 miljard euro moet resulteren in een totaal van 315 miljard euro aan investeringen in de periode 2015-2017.

Lees meer

Drie pijlers

Het Investeringsplan is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit fonds moet in staat zijn in drie jaar tijd een bedrag van 315 miljard euro te mobiliseren. Ten tweede is er een speciaal Investment Committee. Een team van deskundigen die projecten zullen beoordelen op toegevoegde waarde voor de EU als geheel. Tot slot bestaat de derde pijler uit het wegnemen van bureaucratie en knelpunten in regelgeving.

Financiering

Het startbedrag van het fonds is 21 miljard euro. De Europese Investeringsbank (EIB) draagt hier 5 miljard euro aan bij en voor de garantie van 16 miljard euro haalt de Commissie 8 miljard uit de EU begroting. Deze 8 miljard euro komt uit de begrotingsposten Connecting Europe Facility (CEF) (2,8 miljard euro), Horizon 2020 (2,2 miljard euro) en de zogenaamde "budget marge" (3 miljard euro). Deze bezuiniging op Horizon 2020 treft het gehele programma, met uitzondering van de European Research Council (ERC)Marie Sklodowska-Curie actions (MSC) en Spreading Excellence and Widening Participation.

Governance 

De governance structuur is zo opgesteld dat  alleen leden van de EC of EIB zitting nemen in de Steering Board. Dit om politieke invloed op het selectieproces voor de te financieren projecten te minimaliseren. Nadat het EP op 24 juni 2015 instemde met het Investeringsplan, is het EFSI van start gegaan.

Verlenging

De Europese Commissie heeft aangegeven EFSI te willen verlengen. Dit voorstel deed ze in juni 2016 in een Mededeling van de Commissie naar het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. In een aparte memo geeft de Commissie aan het niet nodig te achtten om veranderingen aan te brengen in het meerjarig financieel kader (MFK) om EFSI te verlengen. Echter, dit heeft de Commissie ook niet gedaan voor de start van het fonds toen Horizon 2020 gelden gebruikt werden om het plan te financieren.

De Commissie zal in januari 2017 met een officiële evaluatie van EFSI komen en zal daarnaast ook een onafhankelijke evaluatie op zijn laatst in juli 2018 inleveren bij de Raad en het Parlement. De Mededeling loopt hierop vooruit en vraagt de Europese Raad om het voorstel om EFSI te verlengen te steunen. Het voorstel van de Commissie moet nog door de Europese Raad en het Parlement goedgekeurd worden en het is de verwachting dat dit pas in het voorjaar 2017 zal plaatsvinden. 

Meer informatie

WebsiteCommission Priority: Investment Plan

WebsiteInvestment Plan for Europe

WebsiteWhere does the money come from?

Website: Investment Plan for Europe: European Fund for Strategic Investments to be extended following successful first year

Artikel Neth-ER: Juncker’s 315 miljard investeringsplan

Artikel Neth-ER: Kost EFSI wel of niet geld vanuit Horizon 2020?

Artikel Neth-ER: EUA ziet weinig kansen in EFSI

Artikel Neth-ER: Bescherm de investeringen in Horizon 2020

Artikel Neth-ER: EFSI ja, maar niet met geld uit Horizon 2020

Artikel Neth-ER: Parlement gaat op ramkoers EFSI triloog in

Artikel Neth-ER: EIB keurt EFSI leningen goed en passeert EP

Artikel Neth-ER: Akkoord over wetgeving EFSI

Artikel Neth-ER: Commissie wil EFSI verlengen

Nieuws

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

De Commissie wil zich in 2019 focussen op het opstellen van een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit het Commissie Werkprogramma voor 2019. Hiernaast...

Lees meer

Gemiste kans EFSI voor ontwikkeling vaardigheden

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en haar opvolger InvestEU dragen weinig bij aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Er zijn verschillende obstakels die moeten worden...

Lees meer

InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

De Commissie wil alle bestaande EU-programma’s voor leningen en garanties onder één investeringsfonds samenbrengen om zo meer publieke en private investeringen aan te trekken. Dit nieuwe instrument...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer

Connecting Europe Facility complementair aan Horizon 2020 en ESIF

De Connecting Europe Facility (CEF) blijkt complementair aan Horizon 2020, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), blijkt...

Lees meer

EP en lidstaten akkoord met voorstel EFSI 2.0

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is verlengd tot 2020 om meer dan 500 miljard euro aan investeringen te mobiliseren. Dit blijkt uit persberichten van de Europese Commissie...

Lees meer

Investeren in O&O belangrijk voor Europese economie

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling spelen een belangrijke rol bij het creëren van waarde voor bedrijven en economieën. Dit blijkt uit een rapport van de Europese Commissie waarin barrières...

Lees meer

EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol

Innovatie, onderwijs, digitalisering, connectiviteit en schone energie staan centraal in de nieuwe alomvattende strategie voor het industriebeleid van de Europese Commissie. Deze strategie,  ...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.