COSME

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs

Dossierbeschrijving

De EU draagt haar steentje bij aan het ondersteunen van bedrijvigheid door de eenwording van de Europese interne markt te versterken, regels en maatstaven te harmoniseren en kennis en ervaring te dissemineren. Publieke financiering kan helpen vooral daar waar de markt het nalaat. Dit is dan ook de hoofzakelijke aanleiding voor het behouden van een programma dat het Europese mkb moet ondersteunen. Delen van het oude Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), die niet specifiek voor het innovatief mkb zijn bedoeld, zijn daarom ondergebracht in een het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Lees meer

De doelstelling van COSME is tweeledig:

  1. strengthen the competitiveness and sustainability of the Union’s enterprises;
  2. encourage an entrepreneurial culture and promote the creation and growth of SMEs.

De acties die mogelijk zijn onder COSME zijn samen te vatten in vier punten:

  • het verbeteren van randvoorwaarden voor concurrentiekracht en duurzaamheid van het mkb binnen de EU;
  • ondernemerschap promoten in zijn algemeenheid, en bij specifieke doelgroepen; bijvoorbeeld jonge ondernemers. Ook het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden vallen hier onder;
  • bevorderen van de toegankelijkheid van financiering, zowel in de vorm van leningen als kapitaal (equity);
  • toegang tot markten binnen en buiten de EU bevorderen.

Voor COSME zal er jaarlijks een werkprogramma verschijnen waarin de exacte acties van dat jaar beschreven zullen staan.

Meer informatie
Website Europese Commissie: COSME

Nieuws

EC wil hoger kennisbudget 2014

De Europese Commissie (EC) heeft het voorstel voor het draft budget 2014 aangepast. De EC stelt voor om onderzoek, onderwijs en het MKB extra te financieren in 2014. Eind juni dit jaar werd er een...

Lees meer

Hoe ziet de Model Grant Agreement van Horizon 2020 er uit?

De Europese Commissie (EC) heeft in april een update gegeven van de voorbereiding van de model grant agreement (MGA) onder Horizon 2020. Dit blijkt uit een EARTO persbericht. De hoofdlijn van het...

Lees meer

Geen Entrepreneurship Union zonder Horizon 2020

Innovatie en het MKB worden in Europa vaak in één adem genoemd. Welke drempels moeten echter nog genomen worden om te kunnen spreken van een echte Entrepreneurship Union? Volgens de Science Business...

Lees meer

Horizon 2020 gaat Europese transportsector helpen

Als er niet meer geïnvesteerd wordt in onderzoek en innovatie in de transportsector zal Europa’s leiderspositie in gevaar komen. Een serie roadmaps moet ervoor zorgen dat technologie en innovatie...

Lees meer

Regeringsleiders vragen om continuering inspanningen onderzoek en innovatie

De Europese Raad vraagt om actie van de Europese lidstaten op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid en wil meer aandacht voor Europees onderzoek- en innovatiebeleid. Daarnaast hebben de...

Lees meer

EC ondersteunt innovatief MKB met nieuw programma

Innovatie in het MKB door het promoten van toegang tot financiën en het aanmoedigen van een ondernemingsklimaat. Dat zijn enkele kerntaken van het Programme for the Competitiveness of Enterprises...

Lees meer
  •  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.