COSME

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs

Dossierbeschrijving

De EU draagt haar steentje bij aan het ondersteunen van bedrijvigheid door de eenwording van de Europese interne markt te versterken, regels en maatstaven te harmoniseren en kennis en ervaring te dissemineren. Publieke financiering kan helpen vooral daar waar de markt het nalaat. Dit is dan ook de hoofzakelijke aanleiding voor het behouden van een programma dat het Europese mkb moet ondersteunen. Delen van het oude Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), die niet specifiek voor het innovatief mkb zijn bedoeld, zijn daarom ondergebracht in een het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Lees meer

De doelstelling van COSME is tweeledig:

  1. strengthen the competitiveness and sustainability of the Union’s enterprises;
  2. encourage an entrepreneurial culture and promote the creation and growth of SMEs.

De acties die mogelijk zijn onder COSME zijn samen te vatten in vier punten:

  • het verbeteren van randvoorwaarden voor concurrentiekracht en duurzaamheid van het mkb binnen de EU;
  • ondernemerschap promoten in zijn algemeenheid, en bij specifieke doelgroepen; bijvoorbeeld jonge ondernemers. Ook het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden vallen hier onder;
  • bevorderen van de toegankelijkheid van financiering, zowel in de vorm van leningen als kapitaal (equity);
  • toegang tot markten binnen en buiten de EU bevorderen.

Voor COSME zal er jaarlijks een werkprogramma verschijnen waarin de exacte acties van dat jaar beschreven zullen staan.

Meer informatie
Website Europese Commissie: COSME

Nieuws

Concurrentieraad: een concurrerend en digitaal Europa

De eerste Raad van Concurrentievermogen onder het Letse EU voorzitterschap vond plaats op 2 en 3 maart met als voornaamste prioriteit een concurrerend en digitaal Europa.  De Raad heeft...

Lees meer

Neth-ER stuurt brandbrief EU begroting 2015

Snijden in het Europese kennisbudget is als ‘snijden in eigen vlees’. Met deze boodschap roepen de leden van Neth-ER in een gezamenlijke brief minister Dijsselbloem op om ervoor te zorgen dat bij de...

Lees meer

De synergiëngids benoemt samenwerkingsmogelijkheden

De Europese Commissie (EC) heeft een gids uitgebracht waarin kansen voor synergiën tussen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF), Horizon 2020 en andere subsidie instrumenten zichtbaar...

Lees meer

Experts gezocht voor COSME

Het Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME) heeft een oproep gedaan voor experts. Deze experts gaan helpen bij de beoordeling van projecten in het programma voor...

Lees meer

Erasmus for Young Entrepreneurs stimuleert bedrijfsleven

Het mobiliteitsprogramma voor ondernemers draagt bij aan de oprichting van nieuwe bedrijven en geeft een impuls aan bestaande ondernemingen. DG Enterprise and Industry en Eurochambres hebben een...

Lees meer

Europese Raad: onderwijs- en innovatiekracht voor bloeiende industrie

De regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad onder andere het belang van smart specialisation, vaardigheden op het gebied van wetenschap en technologie en de Key Enabling Technologies (KETs)...

Lees meer

Horizon 2020: it’s a done deal!

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het voorstel voor Horizon 2020. Hiermee komt een einde aan een intensieve periode van onderhandelingen en kan de opvolger van het zevende kaderprogramma...

Lees meer

Europa kiest voor hoger kennisbudget 2014

De Raad en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over het budget 2014. Ongeveer 16,5 miljard euro zal worden besteed aan onderzoek, innovatie en onderwijs. Het kennisbudget wordt...

Lees meer

Belangrijke stap gezet voor COSME

De Industry and Research Committee (ITRE) commissie in het Europees Parlement (EP) heeft de uitkomst van de onderhandelingen over the Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.