COSME

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs

Dossierbeschrijving

De EU draagt haar steentje bij aan het ondersteunen van bedrijvigheid door de eenwording van de Europese interne markt te versterken, regels en maatstaven te harmoniseren en kennis en ervaring te dissemineren. Publieke financiering kan helpen vooral daar waar de markt het nalaat. Dit is dan ook de hoofzakelijke aanleiding voor het behouden van een programma dat het Europese mkb moet ondersteunen. Delen van het oude Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), die niet specifiek voor het innovatief mkb zijn bedoeld, zijn daarom ondergebracht in een het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Lees meer

De doelstelling van COSME is tweeledig:

  1. strengthen the competitiveness and sustainability of the Union’s enterprises;
  2. encourage an entrepreneurial culture and promote the creation and growth of SMEs.

De acties die mogelijk zijn onder COSME zijn samen te vatten in vier punten:

  • het verbeteren van randvoorwaarden voor concurrentiekracht en duurzaamheid van het mkb binnen de EU;
  • ondernemerschap promoten in zijn algemeenheid, en bij specifieke doelgroepen; bijvoorbeeld jonge ondernemers. Ook het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden vallen hier onder;
  • bevorderen van de toegankelijkheid van financiering, zowel in de vorm van leningen als kapitaal (equity);
  • toegang tot markten binnen en buiten de EU bevorderen.

Voor COSME zal er jaarlijks een werkprogramma verschijnen waarin de exacte acties van dat jaar beschreven zullen staan.

Meer informatie
Website Europese Commissie: COSME

Nieuws

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer

Hoe denkt u over COSME?

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME...

Lees meer

Raad: steun startups, defensieonderzoek en e-infrastructuren!

Belemmeringen voor startups en scale-ups moeten worden weggenomen, er moet meer geld komen voor defensieonderzoek en er moet meer worden samengewerkt op het gebied van e-infrastructuren. Hiervoor...

Lees meer

O&I investeringen in Europa toegenomen

Europese bedrijven investeren 7,5% meer in onderzoek en innovatie in het fiscale jaar 2015/2016 dan over de jaren 2014/2015. Dit blijkt uit het EU Industrial R&D Investment Scoreboard uit 2016....

Lees meer

Investeerders gezocht voor innovatiefonds

De Europese Commissie en het Europese Investeringsfonds zijn op zoek naar investeerders en bestuurders voor het pan-Europees fonds voor risicodragend kapitaal. Universiteiten en publieke of private...

Lees meer

Super-belastingvoordeel voor O&O-uitgaves

Onderzoek- en ontwikkelinguitgaven door bedrijven zouden tot wel 200 procent belastingaftrekbaar kunnen zijn. Dit staat in het Common Consolidated Corporate Tax Base-voorstel van de Europese...

Lees meer

Jong bedrijf goed voor kenniseconomie

Bij de toewijzing van subsidies zouden Europese fondsen ook de leeftijd van een bedrijf in overweging kunnen nemen om een innovatievriendelijk en competitief Europa te creëren. Jonge bedrijven...

Lees meer

Budget Horizon 2020 blijft gelijk in 2016

Horizon 2020 zal in 2016 evenveel middelen beschikbaar hebben als in 2015. De Europese Commissie en de Raad hadden een daling voorgesteld, maar deze is in de onderhandelingen met het Europees...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.