Citizen Science

Dossierbeschrijving

Bij citizen science, of burgerwetenschap, staat het betrekken van de burger bij onderzoek centraal. Dit is een onderdeel van Open Science, gericht op het nader bij elkaar brengen van de wetenschap en de maatschappij. Onder Horizon 2020 staat het betrekken van de burger centraal in het programmaonderdeel Science with and for Society. Ook wordt Responsible Research and Innovation (RRI) reeds bevorderd in de verschillende pijlers van Horizon 2020. Onder Horizon Europe zullen citizen science en RRI ook programmabreed aanwezig zijn.

Lees meer

Science with and for Society

Onder Horizon 2020 wordt het programmaonderdeel Science with and for Society (SwafS) ingezet om effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te bouwen, om nieuw talent te werven voor de wetenschap en om wetenschappelijke excellentie te koppelen aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid. Het subprogramma is erop gericht om alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties in de dienstensector, enz.) samen te laten werken gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces. Activiteiten die binnen SwafS plaatsvinden richten zich dus op maatschappelijke betrokkenheid en communicatie over wetenschap, maar ook op onder andere gendergelijkheid, carrières in de wetenschap, open data en ethiek.

Responsible Research and Innovation

Onderdeel van de aandacht voor samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap, is de benadering van Responsible Research and Innovation. RRI is niet alleen een belangrijk onderdeel binnen SwafS, maar wordt onder Horizon 2020 reeds bevorderd onder de verschillende pijlers. Dit is een inclusieve aanpak van onderzoek en innovatie (O&I), om ervoor te zorgen dat maatschappelijke actoren betrokken zijn bij het proces van O&I. Doel hiervan is het beter afstemmen van onderzoeksprioriteiten en -uitkomsten met de waarden, behoeften en verwachtingen van de maatschappij over O&I.

Citizen science in Horizon Europe

Aangezien de onderhandelingen over Horizon Europe momenteel nog gaande zijn, is het nog niet duidelijk te zeggen wat de plaats van citizen science hierin zal zijn. In het deelakkoord zal SwafS niet langer als subprogramma bestaan. Open Science, citizen science en RRI zullen echter wel programmabreed in het nieuwe kaderprogramma verwerkt worden. Zo wordt er onder het onderdeel Reforming and enhancing the European R&I system specifiek aandacht voorzien voor citizen science. Het betrekken van burgers is ook een essentieel onderdeel van de vorming van het strategisch plan en de missies.

Meer informatie:

Website Europese Commissie: Citizen science
Website Europese Commissie: Science with and for Society
Website Europese Commissie: Responsible Research and Innovation 

Geüpdatet op: 04/05/2020

Nieuws

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt...

Lees meer

EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald

Met het oog op de Europa 2020-strategie heeft de EU op het nippertje haar benchmark van 40 procent behaald als het gaat om het aandeel volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger...

Lees meer

Vier Nederlandse universiteiten in tweede editie THE University Impact Ranking

Er zijn dit jaar vier Nederlandse universiteiten opgenomen in de University Impact Ranking van Times Higher Education. De Vrije Universiteit Amsterdam,...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van...

Lees meer

Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores...

Lees meer

Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.