Citizen Science

Dossierbeschrijving

Bij citizen science, of burgerwetenschap, staat het betrekken van de burger bij onderzoek centraal. Dit is een onderdeel van Open Science, gericht op het nader bij elkaar brengen van de wetenschap en de maatschappij. Onder Horizon 2020 staat het betrekken van de burger centraal in het programmaonderdeel Science with and for Society. Ook wordt Responsible Research and Innovation (RRI) reeds bevorderd in de verschillende pijlers van Horizon 2020. Onder Horizon Europe zullen citizen science en RRI ook programmabreed aanwezig zijn.

Lees meer

Science with and for Society

Onder Horizon 2020 wordt het programmaonderdeel Science with and for Society (SwafS) ingezet om effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te bouwen, om nieuw talent te werven voor de wetenschap en om wetenschappelijke excellentie te koppelen aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid. Het subprogramma is erop gericht om alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties in de dienstensector, enz.) samen te laten werken gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces. Activiteiten die binnen SwafS plaatsvinden richten zich dus op maatschappelijke betrokkenheid en communicatie over wetenschap, maar ook op onder andere gendergelijkheid, carrières in de wetenschap, open data en ethiek.

Responsible Research and Innovation

Onderdeel van de aandacht voor samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap, is de benadering van Responsible Research and Innovation. RRI is niet alleen een belangrijk onderdeel binnen SwafS, maar wordt onder Horizon 2020 reeds bevorderd onder de verschillende pijlers. Dit is een inclusieve aanpak van onderzoek en innovatie (O&I), om ervoor te zorgen dat maatschappelijke actoren betrokken zijn bij het proces van O&I. Doel hiervan is het beter afstemmen van onderzoeksprioriteiten en -uitkomsten met de waarden, behoeften en verwachtingen van de maatschappij over O&I.

Citizen science in Horizon Europe

Aangezien de onderhandelingen over Horizon Europe momenteel nog gaande zijn, is het nog niet duidelijk te zeggen wat de plaats van citizen science hierin zal zijn. In het deelakkoord zal SwafS niet langer als subprogramma bestaan. Open Science, citizen science en RRI zullen echter wel programmabreed in het nieuwe kaderprogramma verwerkt worden. Zo wordt er onder het onderdeel Reforming and enhancing the European R&I system specifiek aandacht voorzien voor citizen science. Het betrekken van burgers is ook een essentieel onderdeel van de vorming van het strategisch plan en de missies.

Meer informatie:

Website Europese Commissie: Citizen science
Website Europese Commissie: Science with and for Society
Website Europese Commissie: Responsible Research and Innovation 

Geüpdatet op: 04/05/2020

Nieuws

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Negen Nederlandse universiteiten in de top 200 QS-Ranking

Negen Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van de QS World University ranking 2021. De TU Delft en de Universiteit van Amsterdam staan net als vorig jaar in de top 100. De hoeveelheid...

Lees meer

U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd

Het Nederlands hoger onderwijs doet het zeer goed in de U-Multirank 2020. Instellingen scoren goed op internationale oriëntatie, maar laten ook verbondenheid met de regio zien. Zo blinken...

Lees meer

Commissie: volgsystemen afgestudeerden onderbenut

De meeste lidstaten volgen hun afgestudeerden, maar de potentie van deze systemen blijft vaak onvoldoende benut. Landen zonder systeem moeten grote stappen zetten om aan de Europese afspraken te...

Lees meer

Expertgroep wil Europese indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

Publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen kunnen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van statistieken die de impact van kennis transfer meten. Een expertgroep aangesteld door het Joint...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.