Bedrijven/mkb

Dossierbeschrijving

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt 99% van alle bedrijven in de Europese Unie en maakt tevens deel uit van de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie. Enerzijds doordat bedrijven zelf onderzoek doen en innoveren en anderzijds doordat onderwijs van groot belang is voor het toerusten van toekomstige werknemers met de juiste vaardigheden.

Het mkb komt in aanmerking voor EU-financiering uit verschillende financieringsinstrumenten, waaronder het Horizon 2020 SME instrument, EFSI en COSME. De EU heeft de definitie van het mkb vastgelegd in een aanbeveling. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 250 werknemers hebben en mag de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedragen, of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijden.

Lees meer

EU-financieringsinstrumenten

Het mkb kan in aanmerking komen voor verschillende EU-financieringsprogramma’s die bedrijven ondersteunen bij het doen van onderzoek, innoveren en het vergroten van het concurrentievermogen. Een belangrijk financieringsprogramma voor het mkb is Horizon 2020. Zo blijkt uit het laatste werkprogramma dat in de jaren 2018-2020 de Horizon 2020-maatregelen met als doel het versterken van de veerkracht van het mkb-innovatiesysteem, zullen worden doorgezet. Zo is er bijvoorbeeld het Horizon 2020 SME Instrument, dat succesvol is gebleken in het bijdragen aan de groei van het mkb en haar innovatiecapaciteit. Middels het instrument investeert de EU tot 2020 drie miljard euro in 7.500 bedrijven. Het SME Instrument maakt deel uit van de European Innovation Council (EIC) pilot.

Binnen het kader van ‘innovatie in het mkb’ is er extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast kan het mkb aanvragen doen voor innovatieve projecten in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Vaardigheden: Blueprint for sectoral cooperation on skills

Voor bedrijven is het van groot belang dat zij werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aannemen. Helaas is er een aanwezige kans dat er binnen bepaalde sectoren een vaardighedentekort zal ontstaan. Om dit probleem aan te pakken introduceerde de Commissie de Blueprint for sectoral cooperation on skills in verschillende economisch belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, textielindustrie en de auto-industrie. De blueprint maakt deel uit van de New Skills Agenda en heeft als doel de discrepantie tussen de vaardigheden die mensen worden onderwezen en de vaardigheden die de dienstensector en industrie nodig hebben te verkleinen.  

Het mkb in het cohesiebeleid

Het mkb neemt een belangrijke plaats in het Europese cohesiebeleid in. Voor de periode 2014-2020 definieerde de Commissie het bevorderen van het concurrentievermogen van het mkb zelfs als één van haar vier belangrijkste investeringsprioriteiten. De Commissie stelt dat het mkb een belangrijke motor is voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie en dat het van belang is dat de EU in het mkb investeert.

Context

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Met name sinds het begin van de economische crisis is er daarom meer aandacht gekomen voor het stimuleren en bevorderen van groei binnen het mkb. In 2008 kwam de Commissie met een mededeling over de Small Business Act, die beoogt om het ondernemerschap in Europa te vergroten, bijvoorbeeld door het verminderen van de regeldruk en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers die in Europa zakendoen.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: Wat gaat de EIC High Level Group doen?
Dossier Neth-ER: COSME
Factsheet Europese Commissie: EU Cohesion Policy 2014-2020
Persbericht Europese Commissie: New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills
Aanbeveling Europese Commissie: betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Nieuws

Veel vraag vanuit Europese start-ups en bedrijven voor EIC-financiering

Er zijn meer dan 1800 aanvragen van Europese bedrijven binnengekomen voor financiering via het Accelerator-programma van de European Innovation Council. Accelerator-programma is populair   De...

Lees meer

Groot gebrek aan non-cognitieve en digitale vaardigheden

In de toekomst blijft de behoefte aan digitale en non-cognitieve vaardigheden toenemen. Dit meldt het Joint Research Centre in een pas verschenen rapport. Ondanks het grote belang van deze...

Lees meer

Adviesgroep Commissie: "Minstens 120 miljard voor Horizon Europe"

Experts op het gebied van industrie vragen om een verhoging van het budget van Horizon Europe: minstens 120 miljard. Dit is nodig als de Europese industrie wereldwijd voorop wil kunnen lopen....

Lees meer

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer

“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van...

Lees meer

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft haar standpunt over Horizon Europe ingenomen. Zowel het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica, als...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.