MKB/Bedrijven

Dossierbeschrijving

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt gezamenlijk 99% van de Europese bedrijven en twee derde van alle banen in de private sector. Tevens maakt het deel uit van de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie; enerzijds doordat bedrijven zelf onderzoek doen en innoveren en anderzijds doordat onderwijs van groot belang is voor het ontwikkelen van de juiste vaardigheden bij toekomstige én huidige werknemers.

Het mkb komt in aanmerking voor EU-financiering uit verschillende financieringsinstrumenten, waaronder Horizon 2020 en de opvolger Horizon Europe (o.a. via de EIC Accelerator, voordien het SME Instrument), EFSI (vanaf 2021 InvestEU) en COSME (vanaf 2021 InvestEU en Single Market Programme). De EU heeft de definitie van het mkb vastgelegd in een aanbeveling. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 250 werknemers hebben en mag de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedragen, of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijden.

Lees meer

EU-financieringsinstrumenten

Het mkb kan in aanmerking komen voor verschillende EU-financieringsprogramma’s die bedrijven ondersteunen bij het doen van onderzoek, innoveren en het vergroten van het concurrentievermogen.
Zo worden er onder Horizon 2020 maatregelen genomen met als doel het versterken van de veerkracht van het mkb-innovatiesysteem. Zo is er bijvoorbeeld de European Innovation Council Accelerator – het voormalige Horizon 2020 SME Instrument, dat bijdraagt aan de groei van het mkb en haar innovatiecapaciteit. Het instrument biedt financiële ondersteuning voor kleine- en middelgrote bedrijven of start-ups/scale-ups met baanbrekende innovaties en een groot groeipotentieel. De Accelerator maakt momenteel onderdeel uit van de EIC Pilot. Onder Horizon Europe zal de volwaardige EIC deel uit maken van de derde pijler, ‘Innovative Europe’.

Daarnaast kan het mkb aanvragen doen voor innovatieve projecten in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME). Vanaf 2021 zullen de huidige EFSI-activiteiten onder het nieuwe InvestEU programma komen te vallen. COSME-initiatieven zullen vanaf 2021 deels worden ondergebracht bij InvestEU en bij het nieuwe Single Market Programme.Tot slot is er binnen het kader van ‘innovatie in het mkb’  extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom. Zo financiert de EU hiervoor onder andere vier IPR helpdesks. Het Enterprise Europe Network is dan weer een one-stop-shop voor het mkb; het faciliteert toegang tot marktinformatie, geeft juridisch advies en helpt bij het identificeren van potentiele zakenpartners.

Acties om vaardighedentekort tegen te gaan.

Voor bedrijven is het van groot belang dat zij werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aannemen. In bepaalde sectoren dreigt er echter een vaardighedentekort te onstaan. . Helaas is er een aanwezige kans dat er binnen bepaalde sectoren een vaardighedentekort zal ontstaan. Om dit probleem aan te pakken introduceerde de Commissie de Blueprint for sectoral cooperation on skills in verschillende economisch belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, textielindustrie en de auto-industrie. In 2020 zullen hieraan zes extra sectoren worden toegevoegd. De blueprint maakt deel uit van de New Skills Agenda en heeft als doel de discrepantie tussen de vaardigheden die mensen worden onderwezen en de vaardigheden die de dienstensector en industrie nodig hebben te verkleinen. In 2020 zal deze Agenda worden herzien.

Het mkb in het industriebeleid

In maart 2020 presenteerde de Commissie een nieuw voorstel voor de nieuwe mkb-strategie: de SME strategy for a sustainable and digital Europe. Het voorstel maakt samen met het nieuwe actieplan voor de interne markt deel uit van de tegelijkertijd aangekondigde EU-strategie voor het industriebeleid. Het pakket moet het concurrentievermogen van de Europese economie versterken en bijdragen aan de transitie naar een duurzaam en een digitaal Europa. De Commissie ziet hierbij een sterke wisselwerking tussen het mkb en het kennisveld weggelegd. Gecentreerd rond drie speerpunten stelt de Commissie dan ook een aantal nieuwe acties en initiatieven voor met daarin bijzondere aandacht voor innovatie, digitalisering, internationalisering en vaardigheden.

Het mkb in het cohesiebeleid

Het mkb neemt ook een belangrijke plaats in het Europese cohesiebeleid in. Voor de periode 2014-2020 definieerde de Commissie het bevorderen van het concurrentievermogen van het mkb zelfs als één van haar vier belangrijkste investeringsprioriteiten. De Commissie stelt dat het mkb een belangrijke motor is voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie en dat het van belang is dat de EU in het mkb investeert.

Meer informatie

Communicatie Commissie: The SME strategy for a sustainable and digital Europe
Factsheet Commissie: Unleashing the full potential of European SMEs
Factsheet Commissie: EU Cohesion Policy 2014-2020
Persbericht Commissie: New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills
Aanbeveling Commissie: Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
Artikel Neth-ER: Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid
Artikel Neth-ER: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Dossier Neth-ER: InvestEU
Dossier Neth-ER: COSME

Geüpdatet op: 05/02/2020

Nieuws

EUIPO en EBAN gaan samen midden- en kleinbedrijf ondersteunen

Het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en EBAN, een netwerk van investeerders in startende ondernemingen, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door...

Lees meer

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

Commissie onderzoekt kanalen en instrumenten voor betere kennisvalorisatie

De Commissie wil de valorisatie van kennis in Europa verbeteren. In voorbereiding op een nieuwe Europese kennisvalorisatiestrategie analyseert een nieuw rapport de kanalen en instrumenten die de...

Lees meer

Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

Veel mensen denken dat de Skills Agenda gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen, maar ook voor onderzoekers is de onlangs geüpdatete Agenda interessant. Zo moet...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Neth-ER webinar: “Collaboration is the key to an innovative EU industrial strategy”

Is the EU industrial strategy still fit for purpose, six months after the start of the corona crisis? That was the question posed to the European Commission by Neth-ER in its first-ever webinar....

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.