Bedrijven/mkb

Dossierbeschrijving

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt 99% van alle bedrijven in de Europese Unie en maakt tevens deel uit van de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie. Enerzijds doordat bedrijven zelf onderzoek doen en innoveren en anderzijds doordat onderwijs van groot belang is voor het toerusten van toekomstige werknemers met de juiste vaardigheden.

Het mkb komt in aanmerking voor EU-financiering uit verschillende financieringsinstrumenten, waaronder het Horizon 2020 SME instrument, EFSI en COSME. De EU heeft de definitie van het mkb vastgelegd in een aanbeveling. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 250 werknemers hebben en mag de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedragen, of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijden.

Lees meer

EU-financieringsinstrumenten

Het mkb kan in aanmerking komen voor verschillende EU-financieringsprogramma’s die bedrijven ondersteunen bij het doen van onderzoek, innoveren en het vergroten van het concurrentievermogen. Een belangrijk financieringsprogramma voor het mkb is Horizon 2020. Zo blijkt uit het laatste werkprogramma dat in de jaren 2018-2020 de Horizon 2020-maatregelen met als doel het versterken van de veerkracht van het mkb-innovatiesysteem, zullen worden doorgezet. Zo is er bijvoorbeeld het Horizon 2020 SME Instrument, dat succesvol is gebleken in het bijdragen aan de groei van het mkb en haar innovatiecapaciteit. Middels het instrument investeert de EU tot 2020 drie miljard euro in 7.500 bedrijven. Het SME Instrument maakt deel uit van de European Innovation Council (EIC) pilot.

Binnen het kader van ‘innovatie in het mkb’ is er extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast kan het mkb aanvragen doen voor innovatieve projecten in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Vaardigheden: Blueprint for sectoral cooperation on skills

Voor bedrijven is het van groot belang dat zij werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aannemen. Helaas is er een aanwezige kans dat er binnen bepaalde sectoren een vaardighedentekort zal ontstaan. Om dit probleem aan te pakken introduceerde de Commissie de Blueprint for sectoral cooperation on skills in verschillende economisch belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, textielindustrie en de auto-industrie. De blueprint maakt deel uit van de New Skills Agenda en heeft als doel de discrepantie tussen de vaardigheden die mensen worden onderwezen en de vaardigheden die de dienstensector en industrie nodig hebben te verkleinen.  

Het mkb in het cohesiebeleid

Het mkb neemt een belangrijke plaats in het Europese cohesiebeleid in. Voor de periode 2014-2020 definieerde de Commissie het bevorderen van het concurrentievermogen van het mkb zelfs als één van haar vier belangrijkste investeringsprioriteiten. De Commissie stelt dat het mkb een belangrijke motor is voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie en dat het van belang is dat de EU in het mkb investeert.

Context

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Met name sinds het begin van de economische crisis is er daarom meer aandacht gekomen voor het stimuleren en bevorderen van groei binnen het mkb. In 2008 kwam de Commissie met een mededeling over de Small Business Act, die beoogt om het ondernemerschap in Europa te vergroten, bijvoorbeeld door het verminderen van de regeldruk en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers die in Europa zakendoen.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: Wat gaat de EIC High Level Group doen?
Dossier Neth-ER: COSME
Factsheet Europese Commissie: EU Cohesion Policy 2014-2020
Persbericht Europese Commissie: New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills
Aanbeveling Europese Commissie: betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Nieuws

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het...

Lees meer

EARTO enthousiast over focus ecosystemen binnen industriestrategie

De European Association of Research & Technology Associations (EARTO) is enthousiast over de focus op industriële ecosystemen in de nieuwe Europese industriestrategie. In een persbericht...

Lees meer

Nieuwe resultaten EIC bekend

De Commissie kent in een nieuwe financieringsronde 344 miljoen euro toe aan innovatieve onderzoekers, start-ups en mkb’s onder de European Innovation Council pilot. Ook kondigde ze een nieuwe...

Lees meer

Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid

Het mkb, inclusief innovatieve start-ups, is cruciaal voor de transitie naar een duurzaam en digitaal Europa. Zo stelt de Europese Commissie in haar voorstel voor een nieuw mkb-beleid. Synergieën...

Lees meer

Industriestrategie biedt ruimte voor kennisveld

Focus op industriële ecosystemen, zo luidt het devies van de nieuwe Europese industriestrategie. Ecosystemen zijn flexibel en effectief en daarom de beste manier om de Europese industrie groener en...

Lees meer

Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie

De nieuwe strategie voor het EU-industriebeleid moet een sterke regionale dimensie hebben, stelt het Vanguard Initiative in een nieuw non-paper. Zij roept op om regio’s actief te betrekken bij het...

Lees meer

Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie

“Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie”, aldus de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen. In een toenemende mate multipolaire wereld heeft de Commissie de ambitie uitgesproken Europa...

Lees meer

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.