Bedrijven/mkb

Dossierbeschrijving

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt 99% van alle bedrijven in de Europese Unie en maakt tevens deel uit van de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie. Enerzijds doordat bedrijven zelf onderzoek doen en innoveren en anderzijds doordat onderwijs van groot belang is voor het toerusten van toekomstige werknemers met de juiste vaardigheden.

Het mkb komt in aanmerking voor EU-financiering uit verschillende financieringsinstrumenten, waaronder het Horizon 2020 SME instrument, EFSI en COSME. De EU heeft de definitie van het mkb vastgelegd in een aanbeveling. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 250 werknemers hebben en mag de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedragen, of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijden.

Lees meer

EU-financieringsinstrumenten

Het mkb kan in aanmerking komen voor verschillende EU-financieringsprogramma’s die bedrijven ondersteunen bij het doen van onderzoek, innoveren en het vergroten van het concurrentievermogen. Een belangrijk financieringsprogramma voor het mkb is Horizon 2020. Zo blijkt uit het laatste werkprogramma dat in de jaren 2018-2020 de Horizon 2020-maatregelen met als doel het versterken van de veerkracht van het mkb-innovatiesysteem, zullen worden doorgezet. Zo is er bijvoorbeeld het Horizon 2020 SME Instrument, dat succesvol is gebleken in het bijdragen aan de groei van het mkb en haar innovatiecapaciteit. Middels het instrument investeert de EU tot 2020 drie miljard euro in 7.500 bedrijven. Het SME Instrument maakt deel uit van de European Innovation Council (EIC) pilot.

Binnen het kader van ‘innovatie in het mkb’ is er extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast kan het mkb aanvragen doen voor innovatieve projecten in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Vaardigheden: Blueprint for sectoral cooperation on skills

Voor bedrijven is het van groot belang dat zij werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aannemen. Helaas is er een aanwezige kans dat er binnen bepaalde sectoren een vaardighedentekort zal ontstaan. Om dit probleem aan te pakken introduceerde de Commissie de Blueprint for sectoral cooperation on skills in verschillende economisch belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, textielindustrie en de auto-industrie. De blueprint maakt deel uit van de New Skills Agenda en heeft als doel de discrepantie tussen de vaardigheden die mensen worden onderwezen en de vaardigheden die de dienstensector en industrie nodig hebben te verkleinen.  

Het mkb in het cohesiebeleid

Het mkb neemt een belangrijke plaats in het Europese cohesiebeleid in. Voor de periode 2014-2020 definieerde de Commissie het bevorderen van het concurrentievermogen van het mkb zelfs als één van haar vier belangrijkste investeringsprioriteiten. De Commissie stelt dat het mkb een belangrijke motor is voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie en dat het van belang is dat de EU in het mkb investeert.

Context

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Met name sinds het begin van de economische crisis is er daarom meer aandacht gekomen voor het stimuleren en bevorderen van groei binnen het mkb. In 2008 kwam de Commissie met een mededeling over de Small Business Act, die beoogt om het ondernemerschap in Europa te vergroten, bijvoorbeeld door het verminderen van de regeldruk en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers die in Europa zakendoen.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: Wat gaat de EIC High Level Group doen?
Dossier Neth-ER: COSME
Factsheet Europese Commissie: EU Cohesion Policy 2014-2020
Persbericht Europese Commissie: New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills
Aanbeveling Europese Commissie: betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Nieuws

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

Europa investeert meer, maar niet genoeg in O&O

Europese bedrijven investeerden in 2018-2019 weer meer in onderzoek en ontwikkeling (O&O), volgens de ‘EU Industrial R&D Scoreboard’. Wel loopt Europa achter op landen als de VS en China....

Lees meer

Nederlandse mkb-beleid doet het goed op innovatie

Er wordt veel aandacht geschonken aan innovatie en digitalisering in het Nederlandse mkb-beleid. Zo blijkt uit het jaarlijkse SME Performance Review van de Commissie, waarin dit jaar de focus is...

Lees meer

JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën

Het beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol in de slimme specialisatie strategieën gaan spelen. Dit stelt het Joint Research Centre in het ‘Skills and Smart Specialisation’ rapport. Het...

Lees meer

Stijgende interesse in de European Alliance for Apprenticeships

De stijgende interesse in de European Alliance for Apprenticeships is duidelijk zichtbaar in het toenemende ledenaantal en het toenemende aantal aangeboden leerwerkplekken. Dit blijkt uit een nieuw...

Lees meer

Centres of Vocational Excellence onderscheiden zich door samenwerking met regio

Centres of Vocational Excellence excelleren door het sluiten van partnerschappen met belanghebbenden uit de regio. Dit is één van de getrokken conclusies uit het Mapping of Centres of Vocational...

Lees meer

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

Veel vraag vanuit Europese start-ups en bedrijven voor EIC-financiering

Er zijn meer dan 1800 aanvragen van Europese bedrijven binnengekomen voor financiering via het Accelerator-programma van de European Innovation Council. Accelerator-programma is populair   De...

Lees meer

Groot gebrek aan non-cognitieve en digitale vaardigheden

In de toekomst blijft de behoefte aan digitale en non-cognitieve vaardigheden toenemen. Dit meldt het Joint Research Centre in een pas verschenen rapport. Ondanks het grote belang van deze...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.