Bedrijven/mkb

Dossierbeschrijving

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt 99% van alle bedrijven in de Europese Unie en maakt tevens deel uit van de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie. Enerzijds doordat bedrijven zelf onderzoek doen en innoveren en anderzijds doordat onderwijs van groot belang is voor het toerusten van toekomstige werknemers met de juiste vaardigheden.

Het mkb komt in aanmerking voor EU-financiering uit verschillende financieringsinstrumenten, waaronder het Horizon 2020 SME instrument, EFSI en COSME. De EU heeft de definitie van het mkb vastgelegd in een aanbeveling. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 250 werknemers hebben en mag de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedragen, of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijden.

Lees meer

EU-financieringsinstrumenten

Het mkb kan in aanmerking komen voor verschillende EU-financieringsprogramma’s die bedrijven ondersteunen bij het doen van onderzoek, innoveren en het vergroten van het concurrentievermogen. Een belangrijk financieringsprogramma voor het mkb is Horizon 2020. Zo blijkt uit het laatste werkprogramma dat in de jaren 2018-2020 de Horizon 2020-maatregelen met als doel het versterken van de veerkracht van het mkb-innovatiesysteem, zullen worden doorgezet. Zo is er bijvoorbeeld het Horizon 2020 SME Instrument, dat succesvol is gebleken in het bijdragen aan de groei van het mkb en haar innovatiecapaciteit. Middels het instrument investeert de EU tot 2020 drie miljard euro in 7.500 bedrijven. Het SME Instrument maakt deel uit van de European Innovation Council (EIC) pilot.

Binnen het kader van ‘innovatie in het mkb’ is er extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast kan het mkb aanvragen doen voor innovatieve projecten in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME).

Vaardigheden: Blueprint for sectoral cooperation on skills

Voor bedrijven is het van groot belang dat zij werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aannemen. Helaas is er een aanwezige kans dat er binnen bepaalde sectoren een vaardighedentekort zal ontstaan. Om dit probleem aan te pakken introduceerde de Commissie de Blueprint for sectoral cooperation on skills in verschillende economisch belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, textielindustrie en de auto-industrie. De blueprint maakt deel uit van de New Skills Agenda en heeft als doel de discrepantie tussen de vaardigheden die mensen worden onderwezen en de vaardigheden die de dienstensector en industrie nodig hebben te verkleinen.  

Het mkb in het cohesiebeleid

Het mkb neemt een belangrijke plaats in het Europese cohesiebeleid in. Voor de periode 2014-2020 definieerde de Commissie het bevorderen van het concurrentievermogen van het mkb zelfs als één van haar vier belangrijkste investeringsprioriteiten. De Commissie stelt dat het mkb een belangrijke motor is voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie en dat het van belang is dat de EU in het mkb investeert.

Context

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Met name sinds het begin van de economische crisis is er daarom meer aandacht gekomen voor het stimuleren en bevorderen van groei binnen het mkb. In 2008 kwam de Commissie met een mededeling over de Small Business Act, die beoogt om het ondernemerschap in Europa te vergroten, bijvoorbeeld door het verminderen van de regeldruk en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers die in Europa zakendoen.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: Wat gaat de EIC High Level Group doen?
Dossier Neth-ER: COSME
Factsheet Europese Commissie: EU Cohesion Policy 2014-2020
Persbericht Europese Commissie: New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills
Aanbeveling Europese Commissie: betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Nieuws

Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Om optimaal te profiteren van de vierde industriële revolutie is een hernieuwde strategie nodig die onderwijs, onderzoek en de industrie verenigt in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Dit...

Lees meer

Geef uw mening over Europese definitie van het mkb

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie over de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) geopend. De Commissie wil hiermee verzekeren dat de huidige definitie relevant...

Lees meer

Geef uw mening over KP9, de opvolger van Erasmus+ en de structuurfondsen

De Europese Commissie heeft publieke consultaties over KP9, Erasmus+ en het Cohesiebeleid geopend. De consultaties zijn in het kader van de prioriteiten voor het Meerjarig Financieel Kader en zijn...

Lees meer

Juryleden mkb-instrument EIC pilot bekend

Om in aanmerking te komen voor financiering uit het mkb-instrument in de European Innovation Council (EIC)-pilot, moeten aanvragers hun idee presenteren voor een deskundige jury. De Europese...

Lees meer

Factsheet: De European Innovation Council-pilot

De pilot voor de European Innovation Council gaat in 2018 binnen Horizon 2020 van start. Deze pilot brengt vier bestaande instrumenten voor innovatie samen en wil met een budget van 2,7 miljard euro...

Lees meer

HLG: EIC-awards voor individuele innovators in KP9

De European Innovation Council (EIC) moet individuele innovators financieren door middel van EIC-awards voor zowel baanbrekende innovatie als het op de markt brengen van innovaties. Dit is een van...

Lees meer

Geef uw mening over Europese patenten

De Commissie vraagt de mening van kennisinstellingen, bedrijven en organisaties werkend met of in de farmaceutische sector over de Europese regelgeving omtrent het aanvullende...

Lees meer

Eerste Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020 online

De eerste conceptwerkprogramma’s 2018-2020 van Horizon 2020 worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Naast het werkprogramma van de European Research Council, is nu ook het concept van het...

Lees meer

EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol

Innovatie, onderwijs, digitalisering, connectiviteit en schone energie staan centraal in de nieuwe alomvattende strategie voor het industriebeleid van de Europese Commissie. Deze strategie,  ...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.