Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Dossierbeschrijving

Global Challenges & European Industrial Competitiveness vormt de tweede en grootste pijler van Horizon Europe. Uit deze pijler wordt al het onderzoek gefinancierd naar technologieën en oplossingen die kunnen bijdragen aan Europese en mondiale uitdagingen, waaronder de missies en de partnerschappen.

Lees meer

Een pijler voor impact

De tweede pijler vormt de grootste pijler van Horizon Europe, met een beoogd budget van 52,7 miljard euro (56% van het totaal). De pijler zal werk maken van het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen en probeert de ontwikkeling van industriële technologieën te stimuleren om zo het Europees concurrentievermogen in de toekomst te verzekeren. Om dat proces te sturen wordt onderzoek binnen deze pijler van bovenaf gestuurd met behulp van werkprogramma’s (periodieke oproepen tot het indienen van voorstellen). De pijler financiert ook onderzoek door middel van partnerschappen en missies. De tweede pijler voegt grote delen van pijlers twee en drie uit Horizon 2020 samen (Industrial Leadership en Societal Challenges).

Zes clusters

De pijler Global Challenges & European Industrial Competitiveness bevat zes clusters die ieder weer onderverdeeld zijn in een aantal actieterreinen:

  1. Gezondheid
  2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
  3. Civiele veiligheid voor de samenleving
  4. Digitaal, industrie en ruimte
  5. Klimaat, energie en mobiliteit
  6. Levensmiddelen, bioeconomie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

De integratie in clusters is bedoeld om interdisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking te stimuleren, waardoor een groter effect kan worden bereikt. Ook wordt er prioriteit gegeven aan investeringen in de sleuteltechnologieën van de toekomst.

Strategisch plan

Om het onderzoek in de tweede pijler de goede kant op te sturen werkt de Commissie in Horizon Europe voor het eerst met een strategisch plan. Het strategisch plan geeft richting aan de werkprogramma’s en dient ter voorbereiding van de oproepen tot het indienen van voorstellen. Het plan identificeert de gewenst impact van de Europese onderzoeks- & innovatieuitgaven en moet zo een strategische oriëntatie geven. Het eerste strategisch plan voor Horizon Europe loopt van 2021 tot en met 2024, het tweede van 2025 tot en met 2027. Hoewel uiteindelijke goedkeuring van het plan bij de lidstaten ligt, probeerde de Commissie in de totstandkoming het veld te betrekken door middel van consultaties en de eerste R&I Days.

Meer weten

Artikel Neth-ER: Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit
Artikel Neth-ER: People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

Geüpdatet op: 11/03/2020

Nieuws

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.