PO/VO

Primair en voortgezet onderwijs

Dossierbeschrijving

Voor het funderend onderwijs ondersteunt en stimuleert de Europese Unie samenwerking tussen onderwijsinstellingen en lidstaten. Bijvoorbeeld door rapporten, mededelingen, mobiliteit en het uitwisselen van good practices. Hiermee tracht de EU zo goed mogelijk bij te dragen aan kwaliteitsvolle onderwijssystemen.

Lees meer

Strategisch kader onderwijs en opleiding 2020

Binnen het strategisch kader onderwijs en opleiding 2020 (ET2020) zijn een aantal werkgroepen die zich al dan niet exclusief richten op het funderend onderwijs: Schools, Promoting Common Values and Inclusive Education en Digital Education: Learning, Teaching and Assessment. De werkgroepen zijn gericht op het wederzijds leren tussen landen en het identificeren van good-practices. Daarnaast zijn er binnen ET2020 twee EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld voor het funderend onderwijs:

  • maximaal 15% van alle vijftienjarigen mag onvoldoende scoren voor lezen, rekenen en exacte vakken;
  • maximaal 10% voortijdige schoolverlaters.

Landen ontvangen jaarlijks via de Education and Training Monitor land-specifieke aanbevelingen op basis van de vastgestelde benchmarks. Het jaarlijkse rapport meet de voortgang van landen én signaleert de uitdagingen en biedt inzicht in de genomen maatregelen om onderwijsgerelateerde kwesties aan te pakken als onderdeel van het Europees Semester-proces.

De opvolger van ET2020 zal onderdeel vormen van de aankondiging die de Europese Commissie zal doen over de European Education Area in het najaar van 2020.

PO/VO in de European Education Area

Onder Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zal in het derde kwartaal van 2020 een nieuwe mededeling rond de European Education Area (EEA) gepubliceerd worden. De Commissie streeft hierbij naar een eengemaakte Europese Onderwijsruimte tegen het jaar 2025. Deze moet zich richten op alle onderwijsniveaus, waarbij dankzij een gemeenschappelijke onderwijsagenda er meer coördinatie is tussen de lidstaten en ervoor gezorgd wordt dat diploma’s – ook deze behaald in het voortgezet onderwijs – automatisch wederzijds erkend worden.

Deze verwachte mededeling zal verder bouwen op eerdere communicaties en mededelingen. Voor het primair en voortgezet onderwijs heeft de Europese Commissie een aantal punten van aandacht geïdentificeerd zoals onder andere blijkt uit ET2020 en de mededelingen ‘Strengthening European Identity through Education and Culture (2017) en ‘Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies:

  • Focus op sleutelcompetenties, zoals digitale vaardigheden, meertaligheid en ondernemerschap;
  • Aandacht voor innovatieve manieren van leren. Hierbij zullen ook de update van het Digital Education Action Plan en de Green Deal ter ondersteuning dienen;  
  • Een uitgebreider en inclusiever Erasmus, dat mobiliteit en uitwisseling voor iedereen, ook scholieren, ondersteunt;
  • Toegang tot hoog-kwalitatief onderwijs voor iedereen (inclusiviteit) en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten;
  • Goed opgeleide leraren;
  • (Europees) burgerschap;
  • Aandacht voor taalonderwijs, met als streefdoel dat  jongeren naast hun moedertaal twee andere Europese talen beheersen.

Meer informatie

Website Commissie: Education and Training – Schools Policy
Website Commissie: European policy cooperation (ET 2020 framework)
Mededeling Commissie: Strengthening European Identity through Education and Culture
Overkoepelende mededeling Commissie: Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies
Publicatie Commissie: European ideas for better learning: The governance of school education systems
Resolutie Raad: Resolution on further developing the European Education Area to support future-oriented education and training systems  
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Artikel Neth-ER: Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: investeer in onderwijs

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij...

Lees meer

Er moet nu actie worden ondernomen om de SDG's te realiseren

Het is belangrijk dat de Sustainable Development Goals worden gerealiseerd om de toekomst van Europa veilig te stellen. Dat benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies. De Commissie moet nu...

Lees meer

OESO: Welke mondiale trends beïnvloeden het onderwijs in 2019?

Globalisering, democratie, veiligheid, vergrijzing en de moderne samenleving zullen de vijf belangrijkste trends zijn die  invloed zullen hebben op het onderwijs, aldus de OESO. In het rapport...

Lees meer

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

EP: onderwijs moet centraal staan in ontwikkelingshulp

Onderwijs moet centraal komen te staan in ontwikkelingshulp, aldus het Europees Parlement. Volgens een door het Parlement aangenomen resolutie kan onderwijs bijdragen aan het behalen van de...

Lees meer

Kennis van basisvaardigheden gaat achteruit in Nederland

De basiskennis van Nederlandse vijftienjarigen gaat sneller achteruit dan in de rest van de EU. Dat is een van de uitkomsten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2018 van de Europese Commissie....

Lees meer

OESO prijst Nederlandse slagingspercentages

Nederlandse studenten studeren relatief snel en succesvol af en zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Een minder positieve noot: weinig studenten kiezen voor een exacte opleiding en de...

Lees meer

Hoe kan het onderwijs omgaan met toenemende mobiliteit?

Mobiliteit en diversiteit moeten topprioriteiten worden in het onderwijsbeleid. Dit staat in een nieuwe Trends Shaping Education Spotlight van OESO. Leraren moeten bijvoorbeeld training krijgen om...

Lees meer

ICT in onderwijsbeleid: nog stappen te nemen

Het bijbrengen van ICT-vaardigheden is steeds vaker onderdeel van nationaal onderwijsbeleid, maar dit zou nog verder kunnen worden uitgebreid. Dit staat in een paper over onderwijsbeleid van...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.