PO/VO

Primair en voortgezet onderwijs

Dossierbeschrijving

Voor het funderend onderwijs ondersteunt en stimuleert de Europese Unie (EU) samenwerking tussen onderwijsinstellingen en lidstaten. Bijvoorbeeld door rapporten, mededelingen, mobiliteit en het uitwisselen van good practices. Hiermee tracht de EU zo goed mogelijk bij te dragen aan onderwijssystemen van goede kwaliteit.

Lees meer

Strategisch kader onderwijs en opleiding 2020

Binnen het strategisch kader onderwijs en opleiding 2020 (ET2020) zijn drie werkgroepen die zich richten op het funderend onderwijs: Transversal skills, Digital and online learning en Schools.  De werkgroepen zijn gericht op wederzijds leren tussen landen en identificeren van good-practices. Daarnaast zijn er binnen ET2020 twee EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld voor het funderend onderwijs:

Landen ontvangen land-specifieke aanbevelingen op basis van de vastgestelde benchmarks. Elk jaar worden de benchmarks bijgewerkt voor landen om zo de voortgang te bewaken en uitdagingen te signaleren.

 

Punten van aandacht
Voor het primair en voortgezet onderwijs heeft de Europese Commissie een aantal punten van aandacht geïdentificeerd zoals onder andere blijkt uit ET2020 en de mededelingen Rethinking Education (2012) en Opening up Education (2013):

  • focus op competenties, zoals  digitale vaardigheden, meertaligheid en ondernemerschap;
  • alfabetisme en gecijferdheid;
  • innovatieve manieren om te leren;
  • het aanpakken van voortijdig schoolverlaten;
  • goed opgeleide leraren;
  • (Europees) burgerschap.

Meer informatie
WebsiteSchool policy 
Website: ET2020 Working groups 
Rapport: internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs
Publicatie: Mededeling EC Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools
Publicatie: Commission staff working document improving the competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools

Nieuws

Enquête Erasmus+ voor studenten en onderwijspersoneel

In een nieuwe online enquête kunt u uw mening geven over de impact van Erasmus+ op onderwijs, opleiding, jeugd en sport. U kunt tot 24 april 2017 deelnemen.  Gevolgen internationale...

Lees meer

Bekijk geweld op scholen door een genderlens

Om gendergerelateerd geweld in het onderwijs tegen te gaan moeten geweldsdelicten worden bekeken door een genderlens, staat in een rapport van UNESCO en UN WOMEN. Hierdoor kan het geweld effectiever...

Lees meer

Evaluatie onderwijs voor migranten moet beter

Het monitoren en evalueren van onderwijs voor migranten gebeurt nog op te kleine schaal in EU-lidstaten, staat in een rapport uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Wel zijn de meeste...

Lees meer

Vrouwelijke docenten oververtegenwoordigd in het onderwijs

Het aantal vrouwelijke docenten op alle onderwijsniveaus in OESO-landen is gestegen van 61% in 2005 naar 68% in 2014. Naast opvallende meerderheid van vrouwen in het docentenvak is het aantal...

Lees meer

Meer hervormingen nodig in onderwijs EU-lidstaten

Europese lidstaten ondernemen weinig actie om hervormingen op het gebied van leven lang leren door te voeren, terwijl dit wel nodig is. Dit is één van de conclusies van de Bertelsmann Stiftung’s EU...

Lees meer

Beroepsonderwijs van belang bij integratie van migranten

Beroepsonderwijs en work-based training speelt een cruciale rol bij de integratie van migranten in de samenleving. Door het volgen van deze training verbeteren zij hun vaardigheden en...

Lees meer

OECD: Nederland scoort op onderwijs beter dan gemiddeld

In steeds meer landen moeten individuen meebetalen aan hun tertiaire opleiding, aldus één van de bevindingen van Education at a glance 2016 van de OECD. Bij de landenvergelijking blijkt weer...

Lees meer

VN-onderwijsdoelstelling pas in 2084 bereikt

De Sustainable Development Goal voor onderwijs zal pas een halve eeuw na de deadline gehaald worden. Dit blijkt uit de 2016 editie van het Global Education Monitoring-rapport van UNESCO. In het...

Lees meer

Onderwijs als onderdeel Europese Pijler Sociale Rechten?

Wat zou de rol van vaardigheden, onderwijs en leven lang leren moeten zijn in de European Pillar of Social Rights die momenteel ontwikkeld wordt? In een publieke consultatie kunt u tot het einde van...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.