PO/VO

Primair en voortgezet onderwijs

Dossierbeschrijving

Voor het funderend onderwijs ondersteunt en stimuleert de Europese Unie samenwerking tussen onderwijsinstellingen en lidstaten. Bijvoorbeeld door rapporten, mededelingen, mobiliteit en het uitwisselen van good practices. Hiermee tracht de EU zo goed mogelijk bij te dragen aan kwaliteitsvolle onderwijssystemen.

Lees meer

Strategisch kader onderwijs en opleiding 2020

Binnen het strategisch kader onderwijs en opleiding 2020 (ET2020) zijn een aantal werkgroepen die zich al dan niet exclusief richten op het funderend onderwijs: Schools, Promoting Common Values and Inclusive Education en Digital Education: Learning, Teaching and Assessment. De werkgroepen zijn gericht op het wederzijds leren tussen landen en het identificeren van good-practices. Daarnaast zijn er binnen ET2020 twee EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld voor het funderend onderwijs:

  • maximaal 15% van alle vijftienjarigen mag onvoldoende scoren voor lezen, rekenen en exacte vakken;
  • maximaal 10% voortijdige schoolverlaters.

Landen ontvangen jaarlijks via de Education and Training Monitor land-specifieke aanbevelingen op basis van de vastgestelde benchmarks. Het jaarlijkse rapport meet de voortgang van landen én signaleert de uitdagingen en biedt inzicht in de genomen maatregelen om onderwijsgerelateerde kwesties aan te pakken als onderdeel van het Europees Semester-proces.

De opvolger van ET2020 zal onderdeel vormen van de aankondiging die de Europese Commissie zal doen over de European Education Area in het najaar van 2020.

PO/VO in de European Education Area

Onder Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zal in het derde kwartaal van 2020 een nieuwe mededeling rond de European Education Area (EEA) gepubliceerd worden. De Commissie streeft hierbij naar een eengemaakte Europese Onderwijsruimte tegen het jaar 2025. Deze moet zich richten op alle onderwijsniveaus, waarbij dankzij een gemeenschappelijke onderwijsagenda er meer coördinatie is tussen de lidstaten en ervoor gezorgd wordt dat diploma’s – ook deze behaald in het voortgezet onderwijs – automatisch wederzijds erkend worden.

Deze verwachte mededeling zal verder bouwen op eerdere communicaties en mededelingen. Voor het primair en voortgezet onderwijs heeft de Europese Commissie een aantal punten van aandacht geïdentificeerd zoals onder andere blijkt uit ET2020 en de mededelingen ‘Strengthening European Identity through Education and Culture (2017) en ‘Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies:

  • Focus op sleutelcompetenties, zoals digitale vaardigheden, meertaligheid en ondernemerschap;
  • Aandacht voor innovatieve manieren van leren. Hierbij zullen ook de update van het Digital Education Action Plan en de Green Deal ter ondersteuning dienen;  
  • Een uitgebreider en inclusiever Erasmus, dat mobiliteit en uitwisseling voor iedereen, ook scholieren, ondersteunt;
  • Toegang tot hoog-kwalitatief onderwijs voor iedereen (inclusiviteit) en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten;
  • Goed opgeleide leraren;
  • (Europees) burgerschap;
  • Aandacht voor taalonderwijs, met als streefdoel dat  jongeren naast hun moedertaal twee andere Europese talen beheersen.

Meer informatie

Website Commissie: Education and Training – Schools Policy
Website Commissie: European policy cooperation (ET 2020 framework)
Mededeling Commissie: Strengthening European Identity through Education and Culture
Overkoepelende mededeling Commissie: Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies
Publicatie Commissie: European ideas for better learning: The governance of school education systems
Resolutie Raad: Resolution on further developing the European Education Area to support future-oriented education and training systems  
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Artikel Neth-ER: Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: investeer in onderwijs

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Hoe krijg je meer meisjes in het STEM-klaslokaal?

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in STEM-gebieden. Om meer gendergelijkheid in STEM-gebieden in het tertiair onderwijs te krijgen, doet de denktank EENEE aanbevelingen voor hervormingen...

Lees meer

Geef uw mening over de update van het Digital Education Action Plan

De Commissie vraagt uw input voor de aankomende update van het Digital Education Action Plan. Respondenten kunnen hun mening geven over digitaal onderwijs in Europa en de impact van het coronavirus...

Lees meer

EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs

De Europese onderwijsministers hebben via een video-conferentie uitdagingen en actuele informatie met betrekking tot het corona-virus uitgewisseld. Hierbij bespraken zij ook de verschillende...

Lees meer

Eurydice publiceert overzicht van Europese onderwijssystemen

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met hierin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende...

Lees meer

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

Geef uw mening over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds

Tot en met 24 februari 2020 kunt u uw mening geven over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds. De Commissie beoogt hiermee de onderwijsprogramma’s van het Fonds te verbeteren. De...

Lees meer

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.