Opvolger Erasmus+

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het programma dat Erasmus+ zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot een onderwijsprogramma na Erasmus+ te komen er uitziet.  

Lees meer

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van de opvolger van Erasmus+ zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Erasmus+. Echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het Europese programma voor onderwijs mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over de opvolger van Erasmus+ met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Ter voorbereiding van het nieuwe programma voert de Europese Commissie in 2017 de mid-term evaluatie van Erasmus+ uit en zal ze met een impact assessment starten over de effecten van mobiliteit in het hoger onderwijs op onder andere ontwikkelde vaardigheden en Europees burgerschap. De resultaten van deze beide evaluaties zullen worden meegenomen in het voorstel voor de opvolger van Erasmus+. De verwachting is dat de Commissie in 2018 met een voorstel zal komen, waarna de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen beginnen. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.

Nieuws

Geef uw mening over Erasmus+!

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is op zoek naar de ervaringen van maatschappelijke organisaties met Erasmus+. Het heeft hiervoor een openbare enquête opgesteld die tot 9 maart kan worden...

Lees meer

EP: verhoog budget voor Erasmus+

Om het succesverhaal van Erasmus+ voort te zetten, zal het budget van het programma moeten worden verhoogd. Dat stelt het Europees Parlement in haar rapport over het programma. Ook de uitvoering van...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer

CESAER over H2020, EIC en Erasmus+

Excellentie moet de topprioriteit blijven voor Horizon 2020, aldus de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een statement over de interim...

Lees meer

Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+

Voor Erasmus+ staan 2016 en 2017 in het kader van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie zal een externe evaluatie laten uitvoeren en tevens moeten de lidstaten hun eigen evaluatie uitvoeren...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.