Opvolger Erasmus+

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het programma dat Erasmus+ zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot een onderwijsprogramma na Erasmus+ te komen er uitziet.  

Lees meer

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van de opvolger van Erasmus+ zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Erasmus+. Echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het Europese programma voor onderwijs mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over de opvolger van Erasmus+ met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Ter voorbereiding van het nieuwe programma voert de Europese Commissie in 2017 de mid-term evaluatie van Erasmus+ uit en zal ze met een impact assessment starten over de effecten van mobiliteit in het hoger onderwijs op onder andere ontwikkelde vaardigheden en Europees burgerschap. De resultaten van deze beide evaluaties zullen worden meegenomen in het voorstel voor de opvolger van Erasmus+. De verwachting is dat de Commissie in 2018 met een voorstel zal komen, waarna de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen beginnen. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.

Nieuws

Erasmus+ evaluatie van EP in lijn met evaluatie van Commissie

De bevindingen in de evaluatie van Erasmus+ in opdracht van het Europees Parlement zijn grotendeels in lijn met de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. Uit het rapport komt de sterke...

Lees meer

Neth-ER: Maak investeren in kennis prioriteit in Europa

“Met input van het Nederlands kennisveld gaan wij de onderhandelingen in over de toekomstige Europese programma’s: het kan niet beter”. Dat was de reactie van minister Ingrid van Engelshoven,...

Lees meer

EP zet vraagtekens bij cijfers uit MFK-voorstel

De Commissie moet meer helderheid geven over de cijfers en rekenmethodes die ze gebruikt voor de bedragen in het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK). Het Europees Parlement heeft...

Lees meer

Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma

Meer mensen moeten gebruik kunnen maken van het nieuwe Erasmus. Dat stelt de Europese Commissie in haar voorstel over de inhoud van het programma voor de periode 2021-2027. Ook wordt er een...

Lees meer

EU budget na 2020: work in progress

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Binnen dit kader zijn tevens de budgetten opgenomen van de toekomstige...

Lees meer

EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte

Een Europese onderwijsruimte moet mobiliteit en samenwerking op gebied van onderwijs bevorderen en lidstaten ondersteunen bij het moderniseren van hun onderwijssystemen. Dit is één van de uitkomsten...

Lees meer

Neth-ER seminar ‘Beyond 2020’ – Register now!

Neth-ER cordially invites you to its seminar ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge programmes’ on 26 June 2018 in Brussels. Join us to share your thoughts on the proposals for Erasmus+,...

Lees meer

ESU kritisch over plannen voor universiteitsnetwerken

De huidige plannen van de Europese Commissie voor Europese universiteitsnetwerken kunnen de ongelijkheid tussen universiteiten vergroten. Dit schrijft de European Students’ Union (ESU) in een...

Lees meer

EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9

De Europese Commissie wil een verhoging van de budgetten voor Erasmus+ en Horizon Europe (KP9) na 2020. Dit blijkt uit haar voorstel voor de EU-begroting voor 2021-2027. De opvolger van Horizon 2020...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.