Opvolger Erasmus+

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het programma dat Erasmus+ zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot een onderwijsprogramma na Erasmus+ te komen er uitziet.  

Lees meer

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van de opvolger van Erasmus+ zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Erasmus+. Echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het Europese programma voor onderwijs mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over de opvolger van Erasmus+ met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Ter voorbereiding van het nieuwe programma voert de Europese Commissie in 2017 de mid-term evaluatie van Erasmus+ uit en zal ze met een impact assessment starten over de effecten van mobiliteit in het hoger onderwijs op onder andere ontwikkelde vaardigheden en Europees burgerschap. De resultaten van deze beide evaluaties zullen worden meegenomen in het voorstel voor de opvolger van Erasmus+. De verwachting is dat de Commissie in 2018 met een voorstel zal komen, waarna de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen beginnen. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.

Nieuws

State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de State of the Union-speech zijn ideale toekomstvisie voor Europa. Hij schetste een toekomstbeeld van een sterker,...

Lees meer

Op de agenda: september

De drukte gaat in september weer beginnen na de rustige zomerperiode. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zal in de jaarlijkse State of the Union-speech de conclusies over de...

Lees meer

Wat is de toekomst van EU kennisprogramma’s?

In maart 2017 presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker zijn witboek met vijf scenario’s voor de toekomst van Europa. Deze scenario's zullen tijdens zijn State...

Lees meer

Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde

De toekomstige Europese begroting moet zich focussen op onderwerpen met veel Europese toegevoegde waarde, zoals programma’s voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Dit staat in het discussiedocument...

Lees meer

CESAER: Meer strategie en kwaliteit in opvolger E+

De opvolger van Erasmus+ heeft meer strategie en een hogere kwaliteit nodig. Hiervoor is een budget nodig van minimaal 25 miljard euro. Dit is één van de stellingen die CESAER inneemt in haar...

Lees meer

Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+

Voor Erasmus+ staat 2017 in het kader van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie zal een externe evaluatie laten uitvoeren en tevens moeten de lidstaten hun eigen evaluatie uitvoeren en deze...

Lees meer

ESU: verbeter toegang Erasmus+

De toegankelijkheid van Erasmus+ moet verbeterd worden voor kwetsbare groepen. Dit stelt de European Students Union (ESU) in haar paper over de mid-term evaluatie van Erasmus+. Daarnaast stelt...

Lees meer

Geef uw mening over Erasmus+!

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is op zoek naar de ervaringen van maatschappelijke organisaties met Erasmus+. Het heeft hiervoor een openbare enquête opgesteld die tot 9 maart kan worden...

Lees meer

EP: verhoog budget voor Erasmus+

Om het succesverhaal van Erasmus+ voort te zetten, zal het budget van het programma moeten worden verhoogd. Dat stelt het Europees Parlement in haar rapport over het programma. Ook de uitvoering van...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.