Opvolger Erasmus+

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het programma dat Erasmus+ zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot een onderwijsprogramma na Erasmus+ te komen er uitziet.  

Lees meer

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van de opvolger van Erasmus+ zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Erasmus+. Echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het Europese programma voor onderwijs mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over de opvolger van Erasmus+ met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Ter voorbereiding van het nieuwe programma voert de Europese Commissie in 2017 de mid-term evaluatie van Erasmus+ uit en zal ze met een impact assessment starten over de effecten van mobiliteit in het hoger onderwijs op onder andere ontwikkelde vaardigheden en Europees burgerschap. De resultaten van deze beide evaluaties zullen worden meegenomen in het voorstel voor de opvolger van Erasmus+. De verwachting is dat de Commissie in 2018 met een voorstel zal komen, waarna de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen beginnen. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.

Nieuws

Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

De EU moet meer investeren in de kennisprogramma’s om Europa’s ambities met betrekking tot economische groei te kunnen waarmaken. Om aandacht te vragen voor het belang van investeren in...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer

Mid-term Erasmus+: what do national reports tell us?

Erasmus+ needs to have a bigger budget and be more inclusive, according to the Erasmus+ mid-term evaluation. Most countries agree on these issues and other key areas for improvement, but there are...

Lees meer

Geef uw mening over KP9, de opvolger van Erasmus+ en de structuurfondsen

De Europese Commissie heeft publieke consultaties over KP9, Erasmus+ en het Cohesiebeleid geopend. De consultaties zijn in het kader van de prioriteiten voor het Meerjarig Financieel Kader en zijn...

Lees meer

Europese regeringsleiders presenteren prioriteiten voor onderwijs en cultuur

De Europese regeringsleiders, verenigd in de Europese Raad, willen de mobiliteit van Europese jongeren vergroten. Dit is één van de prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van...

Lees meer

CESAER: maak kennis prioriteit

De Europese Unie moet kennis prioriteit maken, haar burgers beter betrekken en meer investeren in kennis. Dit stelt CESAER in haar statement, waarin zij het belang van kennis benadrukt bij het...

Lees meer

Wat brengt het Bulgaars voorzitterschap?

Vanaf 1 januari 2018 zal Bulgarije een half jaar voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. In deze periode zal Bulgarije zich in aanloop naar KP9 onder andere richten op het versterken van...

Lees meer

Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en recordaantal deelnemers

Erasmus+ heeft in 2016 ingezet op een sociaal inclusief programma met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten, blijkt uit de jaarrapportage van 2016. Het programma is bovendien weer...

Lees meer

Onderwijsraad zet in op toekomstverkenning onderwijs

Hervorming van het hoger onderwijs en het volgen van de carrières van afgestudeerden zijn twee punten omtrent de vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs waarover de Raad Onderwijs, Jeugd,...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.