Opvolger Erasmus+ (2021-2027)

Dossierbeschrijving

Het toekomstige Erasmusprogramma is het Europese programma dat mobiliteit en samenwerking op onderwijs, opleiding, jeugd en sport zal verzorgen. Dit programma zal het huidige Erasmus+ vervangen. Voor het nieuwe programma zet de Commissie in op “evolutie, niet revolutie”. Het programma zal er dan ook grotendeels hetzelfde uit gaan zien. Wel wil de Commissie de deelname aan het programma vergroten en moet het programma inclusiever worden. Het heeft dat ook een verdubbeling van het programmabudget voorgesteld. Daarnaast zullen er nieuwe onderdelen komen, waaronder het Europese Universiteiten-initiatief en de Centres of Vocational Excellence. Het uiteindelijke budget van het programma is echter nog afhankelijk van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK), die nog gaande zijn.

Lees meer

Voorstel Erasmus post-2020

Op 30 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de opvolger van Erasmus+. Vanaf 2021 moeten meer mensen gebruik kunnen gaan maken van het Erasmusprogramma: maar liefst 12 miljoen. Dit is een van de standpunten die de Commissie noemt in haar voorstel voor het programma in de periode 2021-2027. Ook studenten die minder kansen hebben om deel te nemen moeten betere mogelijkheden krijgen, bijvoorbeeld via virtuele uitwisselingen of kortere perioden in het buitenland. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor mbo-studenten en de administratieve lasten voor studenten worden verlaagd door het introduceren van online formulieren. De structuur van het programma en de drie Key Actions zijn nagenoeg gelijk gebleven in het nieuwe voorstel.

Nieuwe partnerschappen onder het toekomstige Erasmusprogramma

Verder wil de Commissie samenwerking tussen Europese onderwijsinstellingen uit verschillende lidstaten stimuleren om de kwaliteit en prestaties van de instellingen te verbeteren door de introductie van nieuwe type partnerschappen onder Key Action 2 van Erasmus. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Europese universiteiten’: bottom-up netwerken van hoger onderwijsinstellingen uit verschillende lidstaten. Deze moeten fungeren als rolmodel voor andere universiteiten uit de EU, waarbij de nadruk ligt op open studieprogramma’s en mobiliteit van studenten. Daarnaast wil de Commissie de ontwikkeling van ‘Centres of Vocational Excellence faciliteren. Deze centra moeten resulteren in partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen en regionale ontwikkeling stimuleren.

Positie Raad en Parlement

De Raad en het Parlement zullen tijdens onderhandelingen in de triloog beslissen over de uiteindelijke verordening. De Raad heeft reeds eind 2018 een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt, waarin het haar positie aangeeft over het voorstel. Hierin zijn nog geen uitspraken gedaan over (de verdeling van) het programmabudget – dit zal afhankelijk zijn van de onderhandelingen over het gehele meerjarig financieel kader (MFK). Het Parlement heeft in haar positie over het voorstel in ieder geval al aangegeven dat het graag een verdriedubbeling van het budget wil. Ook de nieuwe Commissie steunt dit standpunt.

De plannen om het Erasmusprogramma inclusiever te maken zijn zowel door de Raad als door het Parlement verwelkomd. Het Parlement in het bijzonder hecht veel waarde aan meer inclusie en wil extra maatregelen opstellen en budget vrijmaken om barrières weg te nemen. Daarnaast willen zowel de Raad als het Parlement de naam ‘Erasmus+’ behouden – in tegenstelling tot het voorstel van de Commissie om de naam te veranderen naar ‘Erasmus’.

Tijdlijn

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité. Deze onderhandelingen zullen parallel met de onderhandelingen over het MFK gevoerd worden. In de loop van dit jaar zullen de onderhandelingen afgerond worden en de uiteindelijke verordening overeengekomen moeten worden, zodat het nieuwe programma in 2021 van start kan gaan.

De conceptversies van de jaarlijkse programmagidsen worden in parallel door de Commissie voorbereid. De beoogde publicatie hiervan is oktober 2020, met de eerste deadlines voor aanvragen in februari 2021. De publicatie hiervan zal echter nog afhankelijk zijn van de onderhandelingen over de gehele verordening.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Voorstel Erasmus (2021-2027)
Publicatie Commissie: Voorstel Erasmus (2021-2027) - Bijlage
Publicatie Raad: Gedeeltelijke algemene oriëntatie Raad op voorstel Erasmus (2021-2027)
Publicatie Parlement: Positie Parlement op voorstel Erasmus (2021-2027)
Artikel Neth-ER: 4 Nederlandse kennisinstellingen bij gekozen Europese Universiteiten
Artikel Neth-ER: Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt
Artikel Neth-ER: Mariya Gabriel zo goed als zeker door na geslaagde hoorzitting

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

Europees Parlement wil een groener Erasmus+

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om Erasmus+ sterker in te zetten tegen klimaatverandering. Het Parlement wil duurzaamheidsindicatoren zien in de nieuwe Europese onderwijs- en...

Lees meer

MFK schiet tekort voor onderwijs

Neth-ER uit haar zorgen over de klappen die het toekomstige Erasmusprogramma krijgt in de slag om het volgend Meerjarig Financieel Kader. We ondersteunen het joint statement van de Erasmus+ Coalitie...

Lees meer

Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis

Na nachtenlang onderhandelen hebben de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 17-21 juli een akkoord bereikt over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europese...

Lees meer

Kennisinstellingen herhalen oproep voor hoger budget Horizon Europe

Europese verenigingen van universiteiten en hogescholen doen opnieuw gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen om het budget van Horizon Europe te verhogen. In lijn met de campagne van...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Trio-programma van de Raad: inzet voor een veerkrachtig Europa in transitie

De drie toekomstige voorzitterschappen van de Raad van de EU gaan zich inzetten voor een veerkrachtig Europa, met een focus op duurzaamheid en digitalisering. Zij zien een rol weggelegd voor...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.