EVETA - Kopenhagenproces/Brugge Communiqué

Dossierbeschrijving

Op 30 november 2002 tekenden de ministers van Onderwijs uit 31 Europese landen en de Europese Commissie (EC) de Kopenhagenverklaring om de samenwerking in het Europese middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren. Speerpunten zijn de aantrekkelijkheid van het mbo, erkenning van kwalificaties, mobiliteit en de kwaliteit van leraren en opleiders. 

Lees meer

Ontwikkeling

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)/Vocational Education and Training (VET) is van groot belang aangezien nog altijd zo’n 60% van de EU burgers een opleiding volgt op mbo-niveau. De Verklaring van Kopenhagen en de daarop volgende Communiqués van Maastricht (2004), Helsinki (2006) en Brugge (2010), maakte het mogelijk om concrete acties te ondernemen op het gebied van transparantie, erkenning en kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • de implementatie van het studiepuntensysteem European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);
  • het stimuleren van het gebruik van Europass;
  • het European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQAVET).

Door al deze acties werd er een basis gecreëerd om de mobiliteit te vergroten en om een leven lang leren te ondersteunen.

Brugge Communiqué en verder

Het jaar 2010 kan gezien worden als een mijlpaal in de samenwerking in het Europese mbo. De EC publiceerde in juni 2010 de mededeling ‘A New Impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to support the Europe 2020 strategy’. In deze mededeling presenteerde de EC een visie voor het mbo over een periode van tien jaar. Daarnaast hebben in december van hetzelfde jaar de ondertekenaars van de Verklaring van Kopenhagen het Brugge Communiqué aangenomen. In het Brugge Communiqué zijn concrete doelen voor zowel nationaal als Europees niveau opgenomen en is de wens uitgesproken voor meer betrokkenheid van mbo-onderwijsaanbieders. Daarnaast heeft ook de Raad aandacht voor het beroepsonderwijs. Zo is in 2013 door de Europese Raad aangegeven dat het aanpakken van jeugdwerkeloosheid de hoogste prioriteit heeft en dat de EC in dat kader een ‘European Alliance for Apprenticeships’ mocht oprichten, die in juli 2013 ook daadwerkelijk is gelanceerd.

Ook is er aandacht voor het mbo in verschillende documenten van de EC. Voorbeelden hiervan zijn:


  • Rethinking Education, gericht op flexibelere onderwijssystemen die beter in staat zijn aan te sluiten op de vraag naar vaardigheden en competenties vanuit de markt. Resultaatgericht onderwijs met aandacht voor basisvaardigheden en technologie hebben de toekomst in Europa, als het aan de EC ligt.
  • Opening Up Education gaat in op het belang van de integratie van ICT in het onderwijs in Europa. ICT en onderwijs is een cross-sectoraal onderwerp en van belang voor alle kennisinstellingen, of het nu gaat over het gebruik van Open Educational Resources (OER) of de MOOCs.
  • European Area of Skills and Qualifications voor meer samenhang tussen de instrumenten voor transparantie en erkenning van mobiliteit in leren en werken, zoals EQF, ECVET en ECTS.
  • Youth Guarantee (jongerengarantie): deze strategie beoogt dat elke jongere onder de 25 binnen 4 maanden na het verlaten van formeel onderwijs een baan-, stage- of opleidingsaanbod krijgt. 

Riga conclusies

In 2015 is aan de middellange termijn visie voor het mbo nieuw leven ingeblazen met de Riga Conclusies. Met de Riga Conclusies  wordt er voortgebouwd op onder andere de Kopenhagen en Brugge Communiqués en tegemoet gekomen aan de ET 2020-strategieën en de Europese agenda voor banen en groei.

In die Riga Conclusies zijn de volgende vijf kernthema’s benoemd die tot 2020 centraal staan in het Europese mbo-beleid:

•           Het stimuleren van work-based learning;

•           Het kwaliteitsborgingmechanisme verder ontwikkelen;.

•           De toegang tot het mbo en het behalen van kwalificaties vergemakkelijken;

•           Versterken van de sleutelcompenties;

•           Professionalisering van docenten.

Tijdlijn

In 2015 zijn in Riga (Letland) de deliverables van het Brugge Communiqué herzien en nieuwe deliverables opgesteld voor de periode 2015-2020.

Meer informatie

Website: DG Education and Culture - Vocational Education and Training (VET)

 

Nieuws

Nederland scoort goud en brons op WorldSkills Leipzig 2013

Meer dan 1000 jongeren onder de 23 jaar hebben op WorldSkills Leipzig 2013 hun talenten in 46 verschillende vakrichtingen mogen tonen. Nederland heeft een 15e plek behaald in een veld van 53 landen...

Lees meer

European Alliance for Apprenticeships gelanceerd op WorldSkills Leipzig

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, heeft samen met László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, de European Alliance for Apprenticeships (EAfA) gelanceerd. De EAfA...

Lees meer

Breng jij work-based learning in Europa in kaart?

Cedefop heeft een call for tender uitgeschreven om een gedegen overzicht te maken van work-based learning binnen CVET in Europa. Wat is de vraag naar work-based learning en wat is het aanbod in de...

Lees meer

Ontwikkeling MBO sinds Brugge Communiqué in kaart gebracht

Er is aandacht voor kwaliteitszorg in het MBO in Europese landen, maar het bevorderen van studentenmobiliteit blijkt lastig. Dit blijkt uit een Cedefop rapport over de ontwikkeling van het MBO sinds...

Lees meer

Online ondersteuning voor kwaliteitszorg in MBO

Een nieuwe online tool moet lidstaten helpen de kwaliteit van het MBO te verhogen door de implementatie van het European Quality Assurance Framework te ondersteunen. Deze tool biedt de mogelijkheid...

Lees meer

Europa winnaar Nederlandse verkiezingen

De VVD is met 41 zetels de winnaar van de verkiezingen, op de voet gevolgd door de PvdA met 39 zetels. Met deze uitslag wordt ‘Europa’ door de internationale pers als grote winnaar van de...

Lees meer

Te veel diversiteit in traineeships Europa

Er zijn momenteel te veel verschillen in traineeships tussen de 27 Europese lidstaten en daarom is het tijd voor actie zowel op Europees als nationaal niveau. Traineeships moeten beter gedefinieerd...

Lees meer

Cyprus sets the rules for Horizon 2020

'Working towards a better Europe' is the motto which the Cypriot Presidency has identified its priorities for education, research and innovation for the coming six months.  Cyprus will have the...

Lees meer

Focus op vakmanschap heeft (inter)nationale aandacht nodig

Nog nooit eerder is het aantal werklozen in de EU zo hoog geweest als nu het geval is. De Europese Commissie probeert dit aan te pakken met het onlangs gelanceerd ‘Employment package’, waarmee zij...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.