ECVET

Dossierbeschrijving

European Credits system for Vocational Education and Training (ECVET) is het Europese raamwerk voor studiepunten in het beroepsonderwijs. Het doel van dit raamwerk is om de toekenning en berekening van studiepunten in Europa te standardiseren. Hierdoor zou het voor studenten makkelijker moeten worden om in verschillende landen te studeren.

Lees meer

Nieuws

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer

Nederland presteert goed op leven lang leren en mbo

Deelname aan activiteiten in het kader van leven lang leren is hoger bij Nederlandse volwassenen dan het EU-gemiddelde. Daarnaast geeft het Nederlandse mbo een relatief groot aantal afgestudeerden...

Lees meer

Mbo belangrijk in aanpak verminderen vroegtijdige schoolverlaters

Aantrekkelijke mbo opleidingen en een actieve benadering van studenten kan vroegtijdig schoolverlaten tegengaan De Nederlandse strategie ‘Aanval op de Uitval’ is hier een goed voorbeeld van, blijkt...

Lees meer

ECVET doet aanbevelingen voor flexibele leerwegen mbo

Studenten moeten de gelegenheid krijgen om hun leeruitkomsten te valideren, ongeacht waar en hoe zij deze hebben verworven. Dit is één van de zeven aanbevelingen die de ECVET-Werkgroep doet ter...

Lees meer

Naar een Europese visie over werkend leren

Er moet een gemeenschappelijke Europese visie voor kwalitatieve en effectieve mbo-stages en werkend leren komen, aldus de Advisory Committee on vocational training (ACVT). Het ACVT roept de...

Lees meer

Verbind ECTS en ECVET

Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor...

Lees meer

Mbo belangrijk voor verminderen vroegtijdige schoolverlaters

Mbo-onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dit blijkt uit het rapport van Cedefop ‘Leaving education early: putting vocational...

Lees meer

MBO gebruikt steeds vaker ECVET

Het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) wordt steeds vaker toegepast in nationale onderwijssystemen. Echter sommige landen zijn er duidelijk verder in dan andere....

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.