LLP (2007-2013)

Leven Lang Leren Programma

Dossierbeschrijving

Het Leven Lang Leren Programma (LLP) gaf tussen 2007 en 2013 impulsen voor uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels in de Europese Unie.

Lees meer

Binnen het LLP werden er vier sectorale programma´s onderkend. Binnen elk van deze programma’s bestaan gelijksoortige acties als mobiliteit, multilaterale projecten, partnerschappen en netwerken:

  • Comenius: heeft betrekking op het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen.
  • Erasmus: heeft betrekking op formeel hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs en hogere beroepsopleidingen.
  • Leonardo da Vinci: heeft betrekking op beroepsonderwijs en beroepsopleidingen (met uitzondering van hoger beroepsonderwijs en hogere beroepsopleidingen).
  • Grundtvig: heeft betrekking op alle vormen van volwassenenonderwijs.

Daarnaast zijn er twee intersectorale programma's die onder het LLP vallen:

  • het Transversaal programma richt zich op beleidssamenwerking en beleidsvernieuwing, bevordert het leren van talen, ontwikkelt vernieuwende ICT-diensten en draagt bij aan het verspreiden van best practices;
  • Jean Monnet geeft een stimulerende impuls aan onderwijs, onderzoek en nadenken op het terrein van de Europese integratie.

Het totale budget voor LLP voor de periode 2007-2013 bedroeg €6,9 miljard.

 

Meer informatie
WebsiteThe Lifelong Learning Programme: education and training opportunities for all

Nieuws

Inschrijvingen voor de Lifelong Learning Awards 2020 geopend

De inschrijvingen voor de Lifelong Learning Awards 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert het Lifelong Learning Platform initiatieven die een bijdrage hebben...

Lees meer

Nadruk op onderwijs in planning Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

LLLP: Leven Lang Leren als antwoord op jeugdwerkloosheid

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, moet de Europese Commissie geld investeren in lokale kenniscentra. Het Lifelong Learning Platform pleit in een recent verschenen Briefing Paper voor dergelijke...

Lees meer

Tussentijdse evaluatie Erasmus+: meer aandacht voor mbo nodig

Erasmus+ moet meer kansen bieden aan mbo-studenten en er moet worden ingezet op de hervorming van onderwijssystemen. Dit blijkt uit de tussentijdse evaluatie van Erasmus+, gepubliceerd door de...

Lees meer

Europees Parlement roept op tot komst Europees leerplatform voor e-learning

Leren op afstand moet vergemakkelijkt worden door een Europees leerplatform voor e-learning, aldus het Europees Parlement. Bovendien zou een herzien European Qualifications Framework (EQF) meer...

Lees meer

Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+

Voor Erasmus+ staat 2017 in het kader van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie zal een externe evaluatie laten uitvoeren en tevens moeten de lidstaten hun eigen evaluatie uitvoeren en deze...

Lees meer

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom 30 jaar Erasmus!

2017 staat in het teken van het dertigjarig bestaan van Erasmus, het succesvolle Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Ter ere van dit jubileum heeft de Europese Commissie een webpagina...

Lees meer

In 2014 ruim één miljoen Erasmus+ deelnemers

Erasmus+ heeft met een budget van 2 miljard euro ruim 1 miljoen deelnemers, 18.000 projecten en 70.000 organisaties gefinancierd in 2014. Dit blijkt uit het rapport ‘Erasmus+ Programme Annual Report...

Lees meer

De cruciale rol van kennisinstellingen in Leven Lang Leren

Kennisinstellingen spelen een cruciale rol in het creëren van Leven Lang Leren-mogelijkheden, aldus het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). Een nieuwe publicatie beschrijft vanuit...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.