Kwaliteitszorg

Dossierbeschrijving

In de Verklaring van Bologna van 1999 werden afspraken gemaakt over Europese samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg. Met kwaliteitszorg wordt de transparantie van de Europese hoger onderwijsruimte vergroot en de kwaliteit van het daarbinnen aangeboden hoger onderwijs beter gegarandeerd.

Lees meer

Ontwikkelingen

In de afgelopen decennia is er veel werk verzet op Europees en nationaal niveau om de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs te verbeteren, waaronder:

  • Oprichting van de European Association for Quality Assurance for Higher Education (ENQA) in 2000. ENQA verspreidt informatie en ervaringen op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs onder Europese kwaliteitszorginstanties, overheden en hoger onderwijsinstellingen.
  • Aanname van European Standards and Guidelines (ESG) voor goede kwaliteitszorg in Europa door de ministeriële bijeenkomst in het kader van het Bolognaproces in Bergen, Noorwegen (2005). Deze kreeg in 2015 een update toen de Ministers in het kader van het Bolognaproces in Yerevan bijeen waren. 
  • In Yerevan hebben de Europese onderwijsministers ook de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes aangenomen. Deze strategie is ontwikkeld om standaarden te ontwikkelen voor externe kwaliteitszorg voor onderwijsprogramma’s die door onderwijsinstellingen uit verschillende landen worden gegeven.
  • Instelling van het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) met alle kwaliteitszorgorganisaties die aan deze ESG voldoen (ingesteld tijdens de ministeriële bijeenkomst in het kader van het Bologna proces in Londen in 2007). Het register wordt beheerd door de E-4, dat zijn: ENQA, de European University Association (EUA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) en de European Students Union (ESU).

Meer informatie

Website ENQA: European Association for Quality Assurance for Higher Education
Website EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education
Website ENQA: European Standards and Guidelines
Website EQAR: European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

Nieuws

EUA richt zich op de maatschappelijke rol van universiteiten

Het verder versterken van de maatschappelijke rol van Europese universiteiten is het belangrijkste doel van de European University Association voor de komende jaren, dit staat in haar nieuwe...

Lees meer

Hoe erkent u non- en informeel leren?

Richtlijnen moeten beleidsmakers helpen bij het erkennen van non- en informeel leren. In het rapport ‘European guidelines for validating non-formal and informal learning’ geeft Cedefop naast deze...

Lees meer

13 aanbevelingen om beter onderwijskwaliteit te meten

De Academic Cooperation Association doet, in samenwerking met de German Academic Exchange Service, dertien aanbevelingen om het meten van onderwijskwaliteit te verbeteren. Zij hebben in opdracht van...

Lees meer

De status van nationale kwalificatiekaders

Driekwart van de landen in de wereld gebruikt in 2015 nationale kwaliteitskaders voor hun onderwijssysteem. Dit is een groei van twintig landen ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit het rapport...

Lees meer

Bolognaverklaring in Yerevan getekend

Vertegenwoordigers van 47 landen hebben de richting bepaald van het Bolognaproces tot het jaar 2020 met het tekenen van de Bolognaverklaring in Yerevan, Armenië. Onder andere student-centered...

Lees meer

Handboek kwaliteitszorg mbo gepubliceerd

Het middelbaar beroepsonderwijs zou gestructureerd moeten werken aan een interne kwaliteitscultuur. Deze boodschap geeft Cedefop mee aan Europese mbo-instellingen in een handboek over kwaliteitszorg...

Lees meer

Kwaliteitsborging op Europese scholen vergeleken

Eurydice heeft voor de tweede keer de kwaliteitsevaluatie in het primair en secundair onderwijs in Europa vergeleken. De opkomst van een risico-gebaseerde aanpak, zoals in Nederland, is één van de...

Lees meer

EC: Lerarenberoep moet aantrekkelijker worden

In veel Europese landen zijn er onvoldoende gekwalificeerde leraren in het primair en secundair onderwijs en daarom zou het lerarenberoep aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Een onderzoek van de...

Lees meer

Jeugd geeft aanbevelingen voor Europees jeugdbeleid

Op de EU Youth Conference zijn aanbevelingen uitgebracht ter bevordering van de sociale integratie van jongeren. Jongeren en beleidsmedewerkers hebben dit opgesteld als input voor het jeugdbeleid...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.