Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Onder internationale samenwerking wordt samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit de EU (of uit Erasmus+ programmalanden) met onderwijsinstellingen buiten de EU verstaan (of uit Erasmus+ partnerlanden).  

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën bij onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn voor het hoger onderwijs verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Onder Key Action 1 valt International Credit Mobility (ICM). Met ICM kunnen studenten en stafleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder Key Action 1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamelijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Onder Key Action 2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+ programmalanden en partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa.

Meer informatie
Nationaal Agentschap Erasmus+: Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Jean Monnet Activities
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Nieuws

Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap

Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre. Het loont dus voor landen om te...

Lees meer

CESAER: Meer strategie en kwaliteit in opvolger E+

De opvolger van Erasmus+ heeft meer strategie en een hogere kwaliteit nodig. Hiervoor is een budget nodig van minimaal 25 miljard euro. Dit is één van de stellingen die CESAER inneemt in haar...

Lees meer

Nauwere samenwerking EU-Afrika voor onderwijs en O&I

Europa en Afrika willen een sterker strategisch partnerschap opbouwen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs, staat in een Mededeling van de Europese Commissie. Met de...

Lees meer

Recordaantal studenten naar buitenland

Steeds meer studenten doen een studie of stage in het buitenland. 24 procent van de studenten die in 2013-2014 afstudeerden, heeft een buitenlandse studie-ervaring op zak. Dat is een recordaantal,...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer

CETA: gemiste kans voor onderwijs

Volgens de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement zijn er kansen gemist om de samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van onderwijs te versterken. Dit komt doordat er...

Lees meer

Verbind ECTS en ECVET

Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor...

Lees meer

LERU en Centraal-Europese universiteiten slaan handen ineen

Zeven Centraal-Europese universiteiten en de League of European Research Universities (LERU) slaan de handen ineen. Met deze samenwerking willen de universiteiten gemeenschappelijke problemen,...

Lees meer

Wetenschap als middel tegen radicalisering

De Europese Commissie wil het Erasmus+ programma gebruiken om sociale integratie en wederzijds cultureel begrip te stimuleren. Daarnaast wil de Commissie onderzoek naar radicalisering stimuleren en...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.