Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Binnen het Erasmus+-programma is het mogelijk om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen Europese onderwijsinstellingen en internationale partners van buiten de EU.

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën van onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Programma- en partnerlanden

Binnen Erasmus+ wordt onderscheid gemaakt tussen programma- en partnerlanden. Programmalanden mogen deelnemen aan alle Erasmus+-acties. Dit zijn alle EU-landen en enkele niet-EU landen (Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Turkije). Internationale partners uit partnerlanden mogen slechts aan een beperkt aantal activiteiten onder Erasmus+ deelnemen en moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Internationale mobiliteit

Individuele leermobiliteit is ondergebracht onder het zogenaamde Key Action 1 (KA1). Hieronder is International Credit Mobility (ICM) mogelijk. Met ICM kunnen studenten en personeelsleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder KA1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamenlijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Samenwerking organisaties en instellingen

Key Action 2 (KA2) richt zich op samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd. Onder KA2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+-programmalanden en -partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen. Hierbij is er een speciale focus op buurlanden van de EU.

Daarnaast worden onder Key Action 3 activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van beleidsdialoog. Hieronder vallen initiatieven gericht op het uitwisselen van kennis, gericht op evidence-based en innovatieve beleidsvorming op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa. Deze zijn gericht op het bevorderen van EU-studies wereldwijd.

Meer informatie

Nationaal Agentschap Erasmus+: Handbook International Credit Mobility
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Website Europese Commissie: Jean Monnet

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

Uitgelicht: project ATELIER – Hogeschool van Amsterdam

Een nieuwe rubriek in onze wekelijkse nieuwsbrief: “Uitgelicht!” Neth-ER neemt u de komende tijd graag mee voor een kijkje achter de schermen bij een bijzonder Europees project van één van onze...

Lees meer

Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge...

Lees meer

Voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en EU

Het stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie is een van de gemeenschappelijke belangen, waarop partnerschap tussen Afrika en Europa moet worden gebaseerd. Dit staat in een voorstel van de...

Lees meer

BusinessEurope pleit voor onderwijssamenwerking met Afrika

Samenwerking in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs moet een essentieel onderdeel vormen van de relatie tussen Afrika en Europa, aldus BusinessEurope in een brief aan de Europese Commissie....

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

Top EU-Japan leidt tot nauwere samenwerking

De Europese Unie en Japan kondigen tijdens hun top nieuwe projecten aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo komt er een nieuwe regeling voor nauwere samenwerking tussen onderzoekers van de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.