Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Binnen het Erasmus+-programma is het mogelijk om samenwerkingsverbanden op te zetten tussen Europese onderwijsinstellingen en internationale partners van buiten de EU.

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën van onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Programma- en partnerlanden

Binnen Erasmus+ wordt onderscheid gemaakt tussen programma- en partnerlanden. Programmalanden mogen deelnemen aan alle Erasmus+-acties. Dit zijn alle EU-landen en enkele niet-EU landen (Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Turkije). Internationale partners uit partnerlanden mogen slechts aan een beperkt aantal activiteiten onder Erasmus+ deelnemen en moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Internationale mobiliteit

Individuele leermobiliteit is ondergebracht onder het zogenaamde Key Action 1 (KA1). Hieronder is International Credit Mobility (ICM) mogelijk. Met ICM kunnen studenten en personeelsleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder KA1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamenlijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Samenwerking organisaties en instellingen

Key Action 2 (KA2) richt zich op samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd. Onder KA2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+-programmalanden en -partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen. Hierbij is er een speciale focus op buurlanden van de EU.

Daarnaast worden onder Key Action 3 activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van beleidsdialoog. Hieronder vallen initiatieven gericht op het uitwisselen van kennis, gericht op evidence-based en innovatieve beleidsvorming op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa. Deze zijn gericht op het bevorderen van EU-studies wereldwijd.

Meer informatie

Nationaal Agentschap Erasmus+: Handbook International Credit Mobility
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Website Europese Commissie: Jean Monnet

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

Regeringsleiders: kenniseconomie speerpunt in samenwerking met Afrika

De digitale kenniseconomie is volgens Europese regeringsleiders één van de speerpunten in de Europese samenwerking met Afrika. Dat bleek tijdens de Europese Raad van 15-16 oktober. Ook de Brexit...

Lees meer

Commissie wil talent uit derde landen aantrekken met simpelere procedures

De Commissie wil de visa-procedures voor burgers uit derde landen versoepelen, om zo integratie makkelijker te maken en meer talent aan te trekken. Dit wordt gedaan door middel van aanpassingen aan...

Lees meer

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag zeven nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Eerste top Afrika-EU onderzoeksministers legt nadruk op mobiliteit en vaardigheden

Onderzoeksmobiliteit en de opbouw van technische vaardigheden moeten centraal staan in de onderzoekssamenwerking tussen Afrika en de EU. Dat concluderen onderzoeksministers van de twee continenten...

Lees meer

UNESCO: Corona bedreigt internationale ontwikkelingssamenwerking in onderwijs

De coronacrisis zal een flinke impact hebben op internationale ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onderwijs. UNESCO vreest dat financiering hiervoor met 12% zal dalen. 12% minder voor...

Lees meer

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Raad: onderwijs cruciaal voor succes Oostelijk Partnerschap

Onderwijs is een belangrijk middel ter versterking van menselijk kapitaal en de welvaart in de Oostelijke Partnerschapslanden, volgens de Raad. Raadsconclusies benadrukken ook het belang van thema’s...

Lees meer

Week 19: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.