Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Onder internationale samenwerking wordt samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit de EU (of uit Erasmus+ programmalanden) met onderwijsinstellingen buiten de EU verstaan (of uit Erasmus+ partnerlanden).  

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën bij onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn voor het hoger onderwijs verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Onder Key Action 1 valt International Credit Mobility (ICM). Met ICM kunnen studenten en stafleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder Key Action 1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamelijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Onder Key Action 2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+ programmalanden en partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa.

Meer informatie
Nationaal Agentschap Erasmus+: Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Jean Monnet Activities
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Nieuws

Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge...

Lees meer

Voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en EU

Het stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie is een van de gemeenschappelijke belangen, waarop partnerschap tussen Afrika en Europa moet worden gebaseerd. Dit staat in een voorstel van de...

Lees meer

BusinessEurope pleit voor onderwijssamenwerking met Afrika

Samenwerking in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs moet een essentieel onderdeel vormen van de relatie tussen Afrika en Europa, aldus BusinessEurope in een brief aan de Europese Commissie....

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

Top EU-Japan leidt tot nauwere samenwerking

De Europese Unie en Japan kondigen tijdens hun top nieuwe projecten aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo komt er een nieuwe regeling voor nauwere samenwerking tussen onderzoekers van de...

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.