Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Onder internationale samenwerking wordt samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit de EU (of uit Erasmus+ programmalanden) met onderwijsinstellingen buiten de EU verstaan (of uit Erasmus+ partnerlanden).  

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën bij onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn voor het hoger onderwijs verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Onder Key Action 1 valt International Credit Mobility (ICM). Met ICM kunnen studenten en stafleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder Key Action 1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamelijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Onder Key Action 2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+ programmalanden en partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa.

Meer informatie
Nationaal Agentschap Erasmus+: Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Jean Monnet Activities
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Nieuws

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

Top EU-Japan leidt tot nauwere samenwerking

De Europese Unie en Japan kondigen tijdens hun top nieuwe projecten aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo komt er een nieuwe regeling voor nauwere samenwerking tussen onderzoekers van de...

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa

De opvolger van Erasmus+ moet een uitgebreider en inclusiever programma worden met meer financiële armslag. Dit stelt de Erasmus+ generatie in haar verklaring. Alleen op die manier zal het programma...

Lees meer

EUA pleit voor Erasmus+-beurs voor vluchtelingen

Er moet een flexibele beurs binnen Erasmus+ komen om internationaal talent met een vluchtelingenstatus te verwelkomen in Europa, vindt de European University Association (EUA). In een persbericht...

Lees meer

Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap

Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre. Het loont dus voor landen om te...

Lees meer

CESAER: Meer strategie en kwaliteit in opvolger E+

De opvolger van Erasmus+ heeft meer strategie en een hogere kwaliteit nodig. Hiervoor is een budget nodig van minimaal 25 miljard euro. Dit is één van de stellingen die CESAER inneemt in haar...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.