Internationale samenwerking

Dossierbeschrijving

Onder internationale samenwerking wordt samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit de EU (of uit Erasmus+ programmalanden) met onderwijsinstellingen buiten de EU verstaan (of uit Erasmus+ partnerlanden).  

Erasmus+ is één van de instrumenten waarmee de Europese Commissie de internationale strategieën bij onderwijsinstellingen wil ondersteunen. Er zijn voor het hoger onderwijs verschillende mogelijkheden binnen de internationale dimensie van Erasmus+.

Lees meer

Onder Key Action 1 valt International Credit Mobility (ICM). Met ICM kunnen studenten en stafleden een periode buiten Europa studeren, lesgeven of onderzoek doen. Onder Key Action 1 vallen ook de Erasmus Mundus Joint Master Degrees, gezamelijke masterprogramma’s georganiseerd door een consortium van Europese hoger onderwijsinstellingen met mogelijk partnerinstellingen buiten Europa.

Onder Key Action 2 is samenwerking met partners buiten Europa mogelijk binnen de capacity-building-projecten. Deze projecten tussen Erasmus+ programmalanden en partnerlanden stimuleren de capaciteitsopbouw en modernisering van hoger onderwijssystemen.

Ten slotte staat de Jean Monnet activities van Erasmus+ ook open voor deelname van instellingen buiten Europa.

Meer informatie
Nationaal Agentschap Erasmus+: Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)
Nationaal Agentschap Erasmus+: Capaciteitsopbouw voor het hoger onderwijs
Website Europese Commissie: Jean Monnet Activities
Website Europese Commissie: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Nieuws

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa

De opvolger van Erasmus+ moet een uitgebreider en inclusiever programma worden met meer financiële armslag. Dit stelt de Erasmus+ generatie in haar verklaring. Alleen op die manier zal het programma...

Lees meer

EUA pleit voor Erasmus+-beurs voor vluchtelingen

Er moet een flexibele beurs binnen Erasmus+ komen om internationaal talent met een vluchtelingenstatus te verwelkomen in Europa, vindt de European University Association (EUA). In een persbericht...

Lees meer

Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap

Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre. Het loont dus voor landen om te...

Lees meer

CESAER: Meer strategie en kwaliteit in opvolger E+

De opvolger van Erasmus+ heeft meer strategie en een hogere kwaliteit nodig. Hiervoor is een budget nodig van minimaal 25 miljard euro. Dit is één van de stellingen die CESAER inneemt in haar...

Lees meer

Nauwere samenwerking EU-Afrika voor onderwijs en O&I

Europa en Afrika willen een sterker strategisch partnerschap opbouwen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs, staat in een Mededeling van de Europese Commissie. Met de...

Lees meer

Recordaantal studenten naar buitenland

Steeds meer studenten doen een studie of stage in het buitenland. 24 procent van de studenten die in 2013-2014 afstudeerden, heeft een buitenlandse studie-ervaring op zak. Dat is een recordaantal,...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer

CETA: gemiste kans voor onderwijs

Volgens de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement zijn er kansen gemist om de samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van onderwijs te versterken. Dit komt doordat er...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.