ECTS

Dossierbeschrijving

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is het Europese raamwerk voor studiepunten in het hoger onderwijs. Het doel van dit raamwerk is om de toekenning en berekening van studiepunten in Europa te standaardiseren. Hierdoor zou het voor studenten makkelijker moeten worden om in verschillende landen te studeren.

Lees meer

Opzet van ECTS

Het ECTS is geïntroduceerd in 1989 als onderdeel van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) en hebben tot doel om erkenning van kwalificaties en studieperioden in het buitenland te vergemakkelijken. ECTS-studiepunten drukken een bepaalde werklast en de bijbehorende leeruitkomsten uit. Zo staan 60 studiepunten voor een voltijds academisch jaar. Hiermee draagt het ECTS bij aan een op de student-gerichte aanpak: het maakt het gemakkelijker om programma’s aan te passen aan de behoeften van de student door flexibiliteit, interdisciplinariteit en mobiliteit in het curricula mogelijk te maken.

Meer informatie 

Website Europese Commissie: Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Nieuws

Brexit: beperkte invloed op erkenning academische kwalificaties

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zal waarschijnlijk niet leiden tot een verandering in de erkenning van academische EU-diploma’s en studieperioden in het buitenland. Dit blijkt...

Lees meer

Drie-cycli-systeem nog niet in hele EHEA geïmplementeerd

Het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat) is nog niet in alle landen binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) geïmplementeerd. Dat staat in het rapport van het Uitvoerend Agentschap...

Lees meer

Verbind ECTS en ECVET

Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor...

Lees meer

Nuffic leidt EU-project voor erkenning van studieresultaten

De erkenning van studieresultaten kan verbeterd worden en daarom wordt een online trainingsplatform gelanceerd. De Nuffic zal dit project genaamd ‘STREAM’ gaan leiden, een platform voor het...

Lees meer

Onderwijs nog onvoldoende afgestemd op arbeidsmarkt

Bent u bekend met instrumenten als EQF, ECTS en ECVET? De huidige kwalificatieraamwerken en kwaliteitszorgsystemen zijn bij de gemiddelde burger nog niet breed bekend.  Dit blijkt onder meer...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.