Hoger Onderwijs

Nieuws

Hoogste Nederlandse ambtenaren Commissie wisselen

Topambtenaren Robert-Jan Smits en Alexander Italianer verlaten hun huidige posten bij de Europese Commissie. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), zal een nieuwe...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer

NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF

De belangrijke rol van Nationale Kwalficatiekaders (NQFs) wordt bevestigd in een rapport van Cedefop. NQFs dragen onder andere bij aan een versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten, het...

Lees meer

Mid-term Erasmus+: what do national reports tell us?

Erasmus+ needs to have a bigger budget and be more inclusive, according to the Erasmus+ mid-term evaluation. Most countries agree on these issues and other key areas for improvement, but there are...

Lees meer

EUA: leeromgeving van universiteiten moet flexibel zijn

Universiteiten moeten zorgen voor een leeromgeving die aan te passen is aan de behoeften van de student en samenleving. Dit zegt de European University Association (EUA) in een position paper over...

Lees meer

Onderwijsministers tekenen voor automatische diploma-erkenning in Benelux

De onderwijsministers in de Benelux hebben besloten dat diploma’s en graden van elk niveau in het hoger onderwijs voortaan automatisch erkend worden in de Benelux-landen. Hieronder vallen nu ook...

Lees meer

Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

In een open brief roepen onderwijzers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers op tot een bredere en verplichte uitzondering voor onderwijsdoeleinden in het copyrightvoorstel van de...

Lees meer

Europese regeringsleiders presenteren prioriteiten voor onderwijs en cultuur

De Europese regeringsleiders, verenigd in de Europese Raad, willen de mobiliteit van Europese jongeren vergroten. Dit is één van de prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van...

Lees meer

Gemiddelde rijksbijdrage per student opnieuw gedaald in NL

De gemiddelde rijksbijdrage per student in Nederland is het afgelopen jaar opnieuw gedaald, blijkt uit de Public Funding Observatory 2017 van de European University Association (EUA). De verschillen...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.