Europese Universiteiten

Dossierbeschrijving

Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese universiteiten met een gezamenlijke langetermijnstrategie. Het initiatief heeft tot doel om studenten- en personeelsmobiliteit te stimuleren en om bij te dragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs. Het Europese Universiteiten-initiatief is in de laatste jaren van het Erasmus+ programma als pilot geïntroduceerd en zal een programmaonderdeel worden van het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027).

Lees meer

Ontstaan: Sorbonne speech en de Europese Onderwijsruimte

Het idee van Europese Universiteiten kwam op de Europese agenda naar aanleiding van de Sorbonne speech van de Franse President Emmanuel Macron in 2017. Hierin riep hij op tot de oprichting van ten minste 20 Europese Universiteiten voor 2024. Hierin gaan universiteiten een verregaande samenwerking aan, met o.a. Europese academische semesters en Europese diploma’s.

Eind 2017 stelde de Europese Commissie voor om een Europese Onderwijsruimte op te richten om onderwijsactiviteiten tussen lidstaten beter op elkaar af te stemmen. In 2018 namen de onderwijsministers Raadsconclusies aan over het oprichten van de Europese Onderwijsruimte. Het initiatief voor Europese Universiteiten is een belangrijk onderdeel hiervan.

De eerste Europese Universiteiten

In juni 2019 maakte de Commissie de selectie voor de eerste pilot bekend. De eerste 17 geselecteerde netwerken zijn in het najaar van 2019 van start gegaan. Vier Nederlandse universiteiten zullen deelnemen aan de eerste pilot: Universiteit van Amsterdam (EPICUR Alliance), Universiteit Maastricht (YUFE), Universiteit Twente (ECIU) en de Universiteit Utrecht (Charm-EU) maken deel uit van de eerste lichting Europese Universiteiten.

Onder de pilot worden verschillende modellen getoetst en is er dan ook veel ruimte voor creativiteit en initiatief van de deelnemende netwerken. Wel moeten de netwerken aan de volgende eisen voldoen:

  • Er moeten minimaal drie hoger onderwijsinstellingen uit drie verschillende EU lidstaten (of Erasmus+ programmalanden) deelnemen en deze moeten een brede geografische spreiding hebben;
  • Netwerken moeten een gezamenlijke langetermijnstrategie opzetten, die gericht is op duurzaamheid, excellentie en Europese waarden;
  • Ze werken naar een ‘inter-university campus’, waarbinnen mobiliteit van studenten, onderzoekers en staff centraal staat, en studenten hun eigen curricula kunnen samenstellen;
  • Ze moeten een challenge-based aanpak aannemen, waarin studenten, academici en externe partners in interdisciplinaire teams samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken.

Er volgt nog een tweede pilot ronde in 2020. Daarna wordt het Europese Universiteiteninitiatief een onderdeel van het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027).

Meer informatie

Website Commissie: European Universities Initiative
Publicatie Franse overheid: Sorbonne Speech: President Macron gives speech on new initiative for Europe
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: 4 Nederlandse kennisinstellingen bij gekozen Europese Universiteiten

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

Negen Nederlandse universiteiten in de top 200 QS-Ranking

Negen Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van de QS World University ranking 2021. De TU Delft en de Universiteit van Amsterdam staan net als vorig jaar in de top 100. De hoeveelheid...

Lees meer

U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd

Het Nederlands hoger onderwijs doet het zeer goed in de U-Multirank 2020. Instellingen scoren goed op internationale oriëntatie, maar laten ook verbondenheid met de regio zien. Zo blinken...

Lees meer

Commissie: volgsystemen afgestudeerden onderbenut

De meeste lidstaten volgen hun afgestudeerden, maar de potentie van deze systemen blijft vaak onvoldoende benut. Landen zonder systeem moeten grote stappen zetten om aan de Europese afspraken te...

Lees meer

Expertgroep wil Europese indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

Publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen kunnen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van statistieken die de impact van kennis transfer meten. Een expertgroep aangesteld door het Joint...

Lees meer

EU lidstaten geven meer uit aan onderzoek en ontwikkeling

De EU-27 landen hebben meer uitgegeven aan financiering in onderzoek en ontwikkeling dan een jaar eerder. Tevens werken er meer mensen in de EU in de onderzoek- en ontwikkelingssector. Daarnaast...

Lees meer

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt...

Lees meer

EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald

Met het oog op de Europa 2020-strategie heeft de EU op het nippertje haar benchmark van 40 procent behaald als het gaat om het aandeel volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger...

Lees meer

Vier Nederlandse universiteiten in tweede editie THE University Impact Ranking

Er zijn dit jaar vier Nederlandse universiteiten opgenomen in de University Impact Ranking van Times Higher Education. De Vrije Universiteit Amsterdam,...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.