Digitalisering (in onderwijs)

Dossierbeschrijving

Digitalisering is vastgesteld als een van de prioriteiten van de Von der Leyen Commissie. De Commissie wil dat datatechnologieën en kunstmatige intelligentie ingezet worden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het aanleren van relevante digitale vaardigheden en toegang tot kwalitatief onderwijs op dit gebied zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer

Digitalisering in de Europese Onderwijsruimte

Digitalisering is aangewezen als een van de prioriteiten voor de nieuwe Commissieperiode (2019-2024). In de nieuwe Europese Onderwijsruimte zal dan ook aandacht worden besteed aan digitale vaardigheden. Zowel jongeren als volwassenen zouden toegang moeten hebben tot kwalitatief onderwijs en een basisniveau van digitale geletterdheid moeten kunnen ontwikkelen. Ook kunnen digitale platformen worden ingezet om leermateriaal openlijk toegankelijk te maken en zouden massive open online courses (MOOCs) vaker kunnen worden ingezet.

De nieuwe Commissie bouwt hiermee voort op het werk van de Juncker-Commissie. In 2015 heeft de Commissie de Digital Single Market strategie gepresenteerd, waarin zij haar prioriteiten uiteenzet voor het creëren van een Europese interne markt voor digitale producten en diensten. In het kader hiervan, heeft de Commissie in 2016 de Digital skills and Jobs Coalition opgericht, met als doel de digitale vaardighedenkloof verder te dichten. 

Actieplan voor digitaal onderwijs

Ook heeft de Commissie begin 2018 het actieplan voor digitaal onderwijs gepresenteerd, waarin zij uiteenzet welke acties zij wil ondernemen om digitale technologieën beter te gebruiken in het onderwijs, zodat mensen de juiste digitale vaardigheden aanleren. Ook richt het zich op het beter toepassen van digitale technieken voor de verbetering van het onderwijs, zowel in het klaslokaal als voor onderwijssystemen in zijn geheel. Dit actieplan zal in de huidige Commissieperiode geüpdatet worden.

Nieuws

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer

Update van de Skills Agenda twee maanden uitgesteld

De Skills Agenda wordt uitgesteld tot 6 mei, zo blijkt uit de agenda voor het College van de Commissie. Ook het voorstel voor een Raadsaanbeveling voor het beroepsonderwijs zal die dag pas...

Lees meer

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het...

Lees meer

Commissie presenteert nieuwe strategie voor een gendergelijk Europa

De Europese Commissie wil via een nieuwe strategie een impuls geven aan het streven naar gendergelijkheid binnen Europa. In deze strategie presenteert de Commissie kernacties die genderongelijkheid...

Lees meer

Uw mening over het Digital Education Action Plan

De Commissie vraagt uw input voor de update van het Digital Education Action Plan. Tot en met 30 maart kunt u feedback geven op het plan dat zich richt op de optimale inzet van technologie in het...

Lees meer

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt...

Lees meer

In Europa dient digitalisering de mens

Europa is binnenkort wereldwijd koploper in digitalisering, maar doet dat op haar eigen manier. Dat is nochtans de ambitie van de Europe Commissie, zo blijkt uit een omvangrijk pakket aan digitale...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.