Begrotingszaken/MFK

Nieuws

EP: meer geld voor onderzoek en innovatie!

Meer geld voor onderzoek en innovatie moet zorgen voor economische groei en meer banen binnen de EU. Dit staat in de richtlijnen van het Europees Parlement over de prioriteiten voor het EU-...

Lees meer

Kleinere boost voor kennis

De Raad en het Europees Parlement zijn overeen gekomen dat Horizon 2020 en Erasmus+ respectievelijk € 200 miljoen en € 100 miljoen extra voor de tweede helft van het Meerjarig Financieel Kader...

Lees meer

Hervorming EU-budget: focus op Europese meerwaarde

De EU-begroting moet op de schop met als voornaamste doel dat het Europese budget beter wordt ingezet voor projecten met de hoogste Europese meerwaarde. Dit blijkt uit het rapport van de High Level...

Lees meer

Kennisprogramma’s de dupe van Brexit?

Er zal grote druk ontstaan op het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie uit de Europese begroting na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. In haar paper ‘Brexit and the EU...

Lees meer

Stijging budget 2017 voor Horizon 2020 en Erasmus+

Zowel Horizon 2020 als Erasmus+ krijgen 50 miljoen extra in de EU-begroting van 2017. Dit betekent dat Horizon 2020 in totaal bijna 11 miljard euro en Erasmus+ bijna 2 miljard te besteden heeft in...

Lees meer

Begroting 2017: niet bezuinigen op kennis vindt EP

Het Europees Parlement is niet akkoord met het standpunt van de Raad van de Europese Unie over de EU-begroting voor 2017. Met haar aangenomen resolutie wil het Parlement bezuinigingen op onderzoek...

Lees meer

Factsheet: Herziening meerjarig financieel kader 2014-2020

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie. Hierin stelt de Commissie voor om de komende jaren extra geld te...

Lees meer

Voorstel Commissie: extra geld naar kennis

In de laatste vier jaar van de programma’s moeten Horizon 2020 en Erasmus+ meer geld krijgen dan nu voorzien. Hiervoor pleit de Commissie in haar voorstel voor de herziening van de 7-jarige...

Lees meer

Parlement wil herziening lopende begroting

De EU moet haar lopende financiële langetermijnplanning herzien om flexibeler te kunnen reageren op crises, is de mening van het Europees Parlement. Ook pleit het Parlement voor een volledige...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.