Aansluiting arbeidsmarkt

Nieuws

Herziening van het European Qualifications Framework

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad. Het EQF zorgt ervoor dat...

Lees meer

Inzicht in voorspellen van vaardigheden

Cedefop heeft geanalyseerd hoe EU-lidstaten analyseren en voorspellen welke vaardigheden de toekomstige arbeidsmarkt nodig heeft. Nederland kan een voorbeeld zijn voor andere EU-landen door de...

Lees meer

Innovatie in Nederland: ontwikkelingen en uitdagingen

Nederland is één van de koplopers op het gebied van innovatie, zo blijkt uit de Research & Innovation Observatory van de Europese Commissie. Toch zijn de investeringen in onderzoek en...

Lees meer

Nieuwe indeling voor e-competenties

De Europese Commissie heeft haar Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) verder uitgebreid tot acht bekwaamheidsniveaus en voorzien van een nieuwe lay-out. Met deze update wil de...

Lees meer

Verbeter doorstroom mbo naar hbo

De doorstroom van mbo naar hbo moet verbeterd worden. Dit blijkt uit een position paper van EURASHE. In het rapport worden de barrières tussen de verschillende onderwijstypes benoemd en oplossingen...

Lees meer

Europass: eerst verbeteren, dan verder implementeren

Voordat het Europass-raamwerk verder kan worden geïmplementeerd, moet volgens EUROCHAMBRES worden bekeken waar er knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn. Dit staat in een position paper...

Lees meer

Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering

Onderwijs en innovatie zijn belangrijk om de negatieve effecten van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit een discussiedocument van de Europese Commissie dat een debat moeten starten over hoe...

Lees meer

Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU

In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van sociale rechten, speelt onderwijs een belangrijke rol. Hiermee wil de Commissie verzekeren dat elke burger toegang heeft tot...

Lees meer

Hoe ver zijn EU-landen met het valideren van non- en informeel leren?

Willen lidstaten voor 2018 een raamwerk hebben geïmplementeerd om non- en- informeel leren te valideren, dan moet er in Europa een sterkere focus komen op de samenhang tussen de onderwijssector, de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.