Bestuur

De Vereniging Neth-ER wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB). Dit DB bestaat uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. Het DB komt vier keer per jaar bijeen om de bestuurlijke aangelegenheden van de Vereniging te bespreken en de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. De ALV vindt twee keer per jaar plaats waarbij vertegenwoordigers van de leden van Neth-ER van gedachten wisselen over de ontwikkelingen van het Europese kennisbeleid en de strategische koers van de Vereniging vaststellen. 

De samenstelling van het DB en de ALV is als volgt:

 
Organisatie Vertegenwoordiger Rol DB
  De heer Henne Schuwer Voorzitter
Nuffic De heer Freddy Weima Penningmeester
KNAW Mevrouw Mieke Zaanen  
MBO Raad De heer Paul Oomens  
NFU De heer Hans van Leeuwen  
NWO De heer Stan Gielen  
TNO De heer Erik Drop  
Vereniging Hogescholen De heer Maurice Limmen  
VSNU De heer Pieter Duisenberg  Plv. voorzitter
ISO De heer Leon van der Neut  
LSVb De heer Sam Buisman  
JOB Mevrouw Shanna den Engelsen  
 
     

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.