Over Neth-ER

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel met als doel het beleidsvormingsproces in Europa door dit kennisveld op een adequate wijze te beïnvloeden en zo optimaal gebruik te kunnen maken van wat Europa aan Nederland te bieden heeft. Om dit te bereiken hebben acht Nederlandse organisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie een internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) in Brussel opgericht in 2006. De Vereniging Neth-ER heeft een kantoor in het Europese kwartier in Brussel.

De Vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door het Nederlandse kennisveld informatie te geven over relevante Europese ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, onderzoek en innovatie. Neth-ER wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Missie

 • Voorzien in hoogwaardige informatie over Europese kennisdossiers ten behoeve van het Nederlandse kennisveld.
 • Bijdragen aan het vergroten van de invloed van het Nederlandse kennisveld op de ontwikkeling van het Europese onderwijs-, onderzoek- en innovatiebeleid.

Prioriteiten
De prioriteiten van Neth-ER geven focus aan de activiteiten van de Vereniging en dienen de belangen van de aangesloten lidorganisaties. Zij hebben de volgende vier gezamenlijke prioriteiten bepaald:

 • Erasmus+;
 • Horizon 2020;
 • Europese Structuur- en Investeringsfondsen;
 • Europese onderzoeksruimte (ERA).

Daarnaast levert Neth-ER maatwerk aan individuele leden op voor hen relevante thema’s als het gaat om verzoeken omtrent de beïnvloeding van de Europese agenda.

Werkzaamheden

 • Neth-ER informeert de leden, hun achterban en het brede Nederlandse kennisveld over Europese ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door middel van korte nieuwsartikelen die dagelijks op de website worden gepubliceerd. Deze berichtgeving kunt u volgen via Twitter of Facebook. Wekelijks verstuurt Neth-ER een nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws van de voorbije week aan degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.
 • Neth-ER organiseert seminars over relevante Europese onderwerpen. Het doel hiervan is om medewerkers van leden, hun achterban en betrokken ministeries bijeen te brengen om een dialoog te laten ontstaan. Ook kunnen medewerkers van uiteenlopende Europese gremia voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd.
 • Neth-ER heeft en onderhoudt intensief contact met medewerkers van Europese instellingen om zo op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen en de leden hierover te informeren.
 • Neth-ER brengt advies uit over bepaalde onderwerpen. Het doel van dit advies is om leden en achterban diepgaand inzicht te geven in specifieke en relevante Europese onderwerpen en/of relevante Europese ontwikkelingen.
 • Neth-ER biedt een aantal diensten aan, zoals vergaderruimtes en werkplekken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.