Consultatie

Nieuwe consultatie strategisch plan Horizon Europe verfijnt details

De Commissie vraagt uw mening over het strategisch plan voor Horizon Europe. Voor ieder cluster in het onderzoeksprogramma heeft de Commissie vier tot zes gewenste doelen geformuleerd. Per doel...

Lees meer

Doe mee aan de Horizon Europe missies

De Commissie vraagt naar uw ideeën voor de missies in Horizon Europe. Op een nieuwe website kan men concrete voorstellen voor acties doen. Vervolgens wordt er publiekelijk gestemd om de beste ideeën...

Lees meer

Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale...

Lees meer

Uw mening over publieke open data initiatief

De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven...

Lees meer

Geef uw mening over het impact assessment voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie vraagt uw mening over het impact assessment voor de aankomende verordening over kunstmatige intelligentie. De consultatie over het impact assessment staat open tot en met 10...

Lees meer

Uw mening over de EOSC

Tot 31 augustus kunt u uw mening geven over de strategische agenda van de European Open Science Cloud. Dit EU initiatief richt zich op het openlijk delen van onderzoeksresultaten in Europa.

Lees meer

Geef feedback op strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen

De Europese Commissie heeft een consultatie geopend over de roadmap en strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen. Zij publiceerde een roadmap die de verschillende stappen beschrijft van...

Lees meer

Geef uw mening over de Europese Onderwijsruimte

De Europese Commissie heeft een consultatie opengezet voor de mededeling over de Europese Onderwijsruimte. De feedback van belanghebbenden en overige geïnteresseerden zal worden meegenomen in het...

Lees meer

Commissie opent consultatie over toekomstige aanpak Noordpoolbeleid

De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden hebben een consultatie gelanceerd over de toekomstige aanpak van het Europees Noordpoolbeleid. In het licht van recente...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.