CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt CESAER in een white paper. De rol van de universiteiten moet beter in acht worden genomen bij het opstellen van roadmaps voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren en bij programma’s onder het volgende MFK.

Lees meer

CULT-commissie neemt positie in over Erasmus

Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de inclusiviteit in het programma. Dit blijkt uit het rapport van rapporteur Milan Zver dat het standpunt bevat over het toekomstig Erasmusprogramma en dat door CULT met overgrote meerderheid is aangenomen. Verder stemt de commissie CULT in met een verdriedubbeling van het budget en zou zij graag meer synergiën zien tussen Erasmus en andere programma’s.

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Zij vraagt de Commissie om haar mechanismen voor verdere vereenvoudiging in toekomstige programma’s te verbeteren.

Lees meer

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie gebruiken voor haar beleid op het gebied van gendergelijkheid voor de komende vijf jaar. U kunt uw mening geven tot 31 mei 2019.

Lees meer

EU-13 rectoren verwerpen EU van twee onderzoekssnelheden

Kennisinstellingen in EU-13 landen wijzen een EU van twee snelheden op het gebied van onderzoek af. Excellentie moet in Horizon Europe het leidende criterium blijven. In de toekomst moet widening participation uitgebreid worden om excellent onderzoek in heel Europa mogelijk te maken. Dit stellen de hoogste bestuurders van EU-13 kennisinstellingen in een gezamenlijk communiqué.

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee. Een speciale Task Force heeft zich gebogen over de definitie van open innovatie en naar aanleiding van een enquête onder de lidstaten een aantal aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers om de overgang naar open innovatie te bespoedigen.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.