NL moet meer investeren in O&O

Nederland moet gebruik maken van fiscaal beleid om te zorgen voor meer private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Lees meer

EC wil stijging budget H2020 en Erasmus+ voor 2019

De budgetten voor Horizon 2020 en Erasmus+ zullen mogelijk stijgen in 2019. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting voor 2019 van de Europese Commissie. De Commissie stelt een stijging van Horizon 2020 van 8,4 procent ten opzichte van 2018 voor. Voor Erasmus+ is er een mogelijke stijging van 10,4 procent ten opzichte van 2018. De voorgestelde totaalbedragen voor 2019 zijn 12,5 miljard voor Horizon 2020 en 2,6 miljard voor Erasmus+. Deze bedragen zijn in lijn met de bedragen die waren opgenomen in het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020.

Lees meer

Drie-cycli-systeem nog niet in hele EHEA geïmplementeerd

Het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat) is nog niet in alle landen binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) geïmplementeerd. Dat staat in het rapport van het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) van de Europese Commissie over de implementatie van het Bolognaproces. Daarentegen is de kwaliteitszorg van onderwijs en de erkenning wel snel verbeterd in de EHEA.

Lees meer

Nederland één van de koplopers Open Science

Nederland behoort tot de weinige lidstaten die beleid ontwikkeld en geïmplementeerd hebben op het gebied van Open Science. Dit blijkt uit een publicatie van de Commissie over de impact van een Commissie aanbeveling voor Open Science uit 2012. Ondanks dat lidstaten de aanbeveling van de Commissie beschouwen als een waardevol instrument, wordt deze tot nu toe nauwelijks omgezet in concreet beleid. Een meerderheid van de lidstaten blijkt voorstander van een juridisch bindend instrument om implementatie te bevorderen.

Lees meer

10 trends voor innovatie in het digitale tijdperk

Innovatie gaat in het digitale tijdperk sneller dan ooit, en het karakter van innovatie verandert daardoor. Het Europees Centrum voor Politieke Strategie identificeert tien belangrijke innovatietrends in het digitale tijdperk.

Lees meer

Neth-ER: centrale rol voor onderwijs, onderzoek en innovatie in toekomstig cohesiebeleid

Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten prioriteit krijgen in het toekomstige Europese regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima, directeur van Nuffic en Fried Kramer, directeur Neth-ER namens het Nederlandse kennisveld op 17 mei 2018 een vision paper over cohesiebeleid na 2020 aan Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.