OESO: Welke mondiale trends beïnvloeden het onderwijs in 2019?

Globalisering, democratie, veiligheid, vergrijzing en de moderne samenleving zullen de vijf belangrijkste trends zijn die invloed zullen hebben op het onderwijs, aldus de OESO. In het rapport ‘Trends Shaping Education 2019’ reflecteert de OESO hoe het onderwijs met deze trends kan omgaan en probeert het richting te geven aan het onderwijsbeleid. Veiligheid is een belangrijke nieuwe trend in het rapport. Daarnaast zijn nieuwe technologieën verbonden aan alle vijf trends.

Lees meer

Hoe gaan de MSCA eruit zien in Horizon Europe?

Momenteel zijn de onderhandelingen voor Horizon Europe in volle gang. De Commissie stelt wijzigingen voor in de succesvolle Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) in Horizon Europe. Deze wijzigingen moeten het programma beter laten aansluiten op de behoeften van talentvolle onderzoekers. Simplificatie, braindrain en de lage slagingspercentages zijn punten van aandacht. Toch zullen de MSCA goed vergelijkbaar blijven met de nu bestaande acties onder Horizon 2020. Neth-ER zet de plannen voor de toekomst van MSCA voor u op een rij.

Lees meer

O&I-beleid voor een duurzame en inclusieve toekomst

In het toekomstig beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) zou duurzame en inclusieve ontwikkeling het centrale uitgangspunt moeten zijn. Dit blijkt uit een rapport over de toekomst van O&I in Europa dat geschreven is door Luc Soete, professor aan de Universiteit Maastricht, en Johan Stierna, beleidsmedewerker bij DG Research & Innovation. Europa zou haar rol als verantwoordelijke en hoogontwikkelde regio moeten inzetten om prioriteit te geven aan onderzoek dat de maatschappij ten goede komt.

Lees meer

ERC zet in op meer diversiteit aanvragers

De European Research Council (ERC) wil in 2019 een breder scala aan onderzoekers ertoe aanzetten zich aan te melden. Dat blijkt uit de External Communication Strategy 2019. Daarbij gaat het vooral om het betrekken van doelgroepen die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in de aanmeldingen voor de vijf ERC-beurzen. Verder wil de organisatie meer succesverhalen delen om haar bekendheid te vergroten en de publieke interesse voor wetenschap aan te wakkeren.

Lees meer

EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro investeren in interregionale innovatieprojecten. Dit stelt het Parlement in haar rapport over Interreg na 2020, dat aangenomen is tijdens de plenaire vergadering. Ook heeft het Parlement een positie ingenomen voor het Europees Sociaal Fonds+ waarin zij meer budget voorstelt dan de Commissie.

Lees meer

Hervorming van het Europees promotieonderwijs verloopt goed

De hervorming van het Europees promotieonderwijs is goed verlopen, gezien de grote groei van doctoral schools het afgelopen decennium. Dat concludeert de Council for Doctoral Education van de European University Association op basis van een nieuwe enquête. Desalniettemin vragen financiering, onderzoeksethiek en het aantrekken van buitenlandse promovendi om aandacht.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.