Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

De Raad heeft veertien criteria vastgesteld om de kwaliteit en doeltreffendheid van leerwerkplekken in Europa te verbeteren. De aanbeveling tot het vormen van een Europees kader voor leerwerkplaatsen zet uiteen aan welke voorwaarden een leerwerkplaats ten minste moet voldoen, terwijl het daarnaast ruimte laat voor de diversiteit van nationale stelsels. Met deze aanbeveling wil de Raad aandacht geven aan het belang van goede leerwerkplekken om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees meer

EC: zes actielijnen voor implementatie European Open Science Cloud

De implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC) moet langs zes actielijnen verlopen: architectuur, data, services, toegang en gebruikersvriendelijkheid, regels en bestuur. Dit staat in de roadmap voor de implementatie van de EOSC, gepresenteerd door de Europese Commissie. Ook beschrijft de roadmap de mijlpalen die behaald moeten worden om de EOSC te realiseren.

Lees meer

EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van het Europees Parlement over de innovatiekloof tussen de EU-13 en de andere lidstaten. Op lokaal niveau moeten er pockets of excellence ontwikkeld worden. Ook moet de impact van projecten gefinancierd in het kaderprogramma worden vergroot, om deelname van de EU-13 te stimuleren.

Lees meer

EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+

Een groter deel van het meerjarig financieel kader (MFK) moet gebruikt worden voor de financiering van KP9 en Erasmus+. Dat stelt het Europees Parlement in het rapport over de Europese begroting na 2020. Ook moet de EU de budgettaire instrumenten simplificeren en het cohesiebeleid in dezelfde mate blijven steunen. In een ander rapport over de eigen Europese middelen werd de steun uitgesproken voor hervormingen in het bestaande financieringssysteem.

Lees meer

Zes Nederlandse bedrijven geselecteerd voor mkb-instrument EIC

Zes van de 57 bedrijven die zijn geselecteerd voor financiering onder het mkb-instrument van de European Innovation Council (EIC) pilot zijn Nederlandse bedrijven. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor fase 2 van het instrument, waarin financiering geboden wordt voor het ontwikkelen van een bedrijfsconcept tot een vermarktbaar product.

Lees meer

Raad Concurrentievermogen: investeren in O&O cruciaal voor innovatievermogen EU

Nadere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang voor het innovatievermogen van de EU. Dit onderstreept de Raad Concurrentievermogen in haar conclusies inzake EU-industriebeleid. Zij benadrukt dat een langetermijnstrategie noodzakelijk is. Daarnaast stonden de digitale transitie en intellectueel eigendom op de Raadsagenda.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.