Deel je kennis en draag bij aan betere wetenschapsevaluaties

De European University Association wil graag inzicht krijgen in hoe verschillende onderwijsinstellingen wetenschappelijk onderzoek evalueren in het kader van Open Science. Om die reden hebben zij de consultatie “2019 EUA Open Science and Access Survey on Research Assessment” geopend. Uw onderwijsinstelling kan deelnemen tot 25 mei 2019.

Lees meer

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe MFK en die ook voor het kennisveld van belang zijn; waaronder het nieuwe digitale programma en de instrumenten voor ruimtevaart en defensie. Op deze dossiers bereikten de EU-instellingen onlangs in triloog een gedeeltelijk akkoord. Na de verkiezingen zal een nieuw Parlement de onderhandelingen voortzetten.

Lees meer

Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee kan de Commissie aan de slag met de inhoudelijke invulling. Belangenorganisaties verwelkomen de resultaten, maar benadrukken dat tijdens het strategische planningsproces dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden zal moeten plaatsvinden.

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Kenniskapitaal wordt steeds belangrijker en publieke investeringen kunnen de grootste impact kunnen hebben op innovatie.

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende copyrightregels vervangen door regels die beter passen bij het veranderende digitale landschap.

Lees meer

Eind 2019 nieuwe roadmap voor samenwerking tussen China en EU

China en de EU hebben afgesproken om eind 2019 een nieuwe concept-roadmap voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te presenteren. De randvoorwaarden voor deze roadmap, zoals wederzijdse openstelling, zijn al besproken.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.