MSCA ondersteunt dit jaar meer dan 2.350 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt meer dan 2.350 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Acties voor in totaal 353 miljoen euro. Daarvan is 273 miljoen euro uitgereikt aan 1.351 onderzoekers als onderdeel van de 2018 call for Individual Fellowships. Dat is een toename van ruim 24 miljoen euro ten opzichte van 2017.

Lees meer

Concurrende financiering als aandrijver van onderzoeksprestaties?

Het inzetten van Performance Based Research Funding Systems (PRFS) is niet essentieel voor het verbeteren van onderzoeksprestaties, zo schrijft de Europese Commissie in een policy paper. Er lijkt geen ideale verhouding te zijn tussen verschillende soorten publieke onderzoeksfinanciering, aangezien de inzet en de resultaten hiervan per land sterk kunnen verschillen. Effectieve PRFS vereist consistentie en het formuleren van beleidsdoelen.

Lees meer

House of Lords luidt de noodklok over gevolgen no-deal voor Britse deelname aan EU-programma’s

In geval van een no-deal zal het VK toegang verliezen tot de European Research Council en Marie Skłodowska-Curie Actions, op dit moment samen garant voor 44% van de financiering die toegekend is uit Horizon 2020 aan het VK. Dit blijkt uit een rapport van het Britse House of Lords over de lange- en kortetermijneffecten van de Brexit op Britse deelname aan de Europese programma’s. Het is nog niet duidelijk hoe de Britse overheid het verlies van deze financiering wil compenseren. Het House of Lords concludeert dat meer duidelijkheid van de Britse overheid gewenst is over noodplannen en -fondsen in geval van een no-deal Brexit.

Lees meer

Een strategisch plan voor Horizon Europe

In het voorstel voor Horizon Europe heeft de Europese Commissie ‘strategic planning’ geïntroduceerd. Hierbinnen wil de Commissie de prioriteiten voor de werkprogramma’s, de missies en de partnerschappen gaan formuleren. Volgens de Commissie draagt strategic planning bij aan een grotere impact van Horizon Europe. Dit klinkt op zich positief. Echter, de Raad, het Parlement en andere belanghebbenden vrezen dat door strategische planning hun invloed op Horizon Europe wordt beperkt. In de onderhandelingen voor Horizon Europe is strategic planning op dit moment één van de grote discussiepunten. In dit editorial zet Neth-ER voor u op een rij, wat strategic planning precies is en welke reacties het voorstel teweeg brengt.

Lees meer

Wetenschapsevaluatie moet veranderen om Open Science te bevorderen

Het huidige evaluatiesysteem voor wetenschappelijk onderzoek schiet tekort, volgens een groep van experts over Open Science. De publicatie en communicatie van wetenschap moet opener en eerlijker worden, waarbij kwaliteit van onderzoek centraal staat. Om het Journal Impact Factor systeem te veranderen ziet de groep een belangrijke rol weggelegd voor onderzoeksfinanciers.

Lees meer

Hoe kan de Europese Commissie burgers betrekken bij Horizon Europe?

Om burgers bij de implementatie van Horizon Europe te betrekken, moet de Europese Commissie de ideeën en ervaringen van burgers gedurende het hele proces meenemen. Dat staat in het adviesverslag van de werkgroep Citizen Involvement in European Research & Innovation Agenda Setting. Betrokkenheid van burgers kan onder meer bereikt worden door een heldere strategie te formuleren en een lighthouse project op te zetten.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.