Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9

Hoe kan missie-georiënteerd onderzoek en innovatiebeleid concreet vorm krijgen in KP9? Professor Mariana Mazzucato presenteert in haar rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep heeft een advies uitgebracht.

Lees meer

Europese industrie: versterk het industriële concurrentievermogen door KP9

Het stimuleren van het concurrentievermogen van Europa moet een hoofdprioriteit worden voor KP9. Dit staat in een verklaring van 25 vertegenwoordigers van de industriesector en toegepaste onderzoeksorganisaties. Het is essentieel dat, naast het verzekeren van een ambitieus budget voor KP9, ook private investeringen in O&I worden aangespoord.

Lees meer

Hoogste Nederlandse ambtenaren Commissie wisselen

Topambtenaren Robert-Jan Smits en Alexander Italianer verlaten hun huidige posten bij de Europese Commissie. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), zal een nieuwe functie gaan bekleden en Alexander Italianer, secretaris-generaal van de Commissie, zal per 1 maart met pensioen gaan. Een andere Nederlander, Joost Korte, is benoemd als directeur-generaal van DG Employment.

Lees meer

SDGs: de stip op de horizon voor KP9?

In de discussies over het Negende Kaderprogramma voor Onderzoek & Innovatie (KP9), en daarbinnen specifiek over missie-gedreven onderzoek, worden de Sustainable Development Goals (SDGs) met enige regelmaat genoemd als 'stip op de horizon' waaraan onderzoek en innovatie moeten gaan bijdragen. Kenmerkend aan de huidige discussie is dat de SDGs weliswaar vaak als leidraad worden genoemd voor de missies, maar hieraan tot op heden zelden verder inhoud wordt gegeven. Dit editorial gaat in op de vraag op welke manier de SDGs gebruikt kunnen worden om de Europese onderzoeksagenda en dus KP9 vorm te geven.

Lees meer

EUA: universiteiten essentieel voor RIS3

Universiteiten hebben een essentiële rol in het benutten van het volledig potentieel van slimme specialisatie strategieën (RIS3). Ook moeten Europese, nationale en regionale fondsen voor onderzoek en innovatie beter op elkaar worden aangesloten en moet er worden geïnvesteerd in talent en vaardigheden. Dit staat in een position paper van de European University Association (EUA).

Lees meer

EUA: simplificatie vraagt om erkenning van diversiteit

Om de toegang tot EU-financiering voor onderzoek en innovatie te vereenvoudigen, is een 'one size fits all' benadering niet wenselijk. Dit benadrukt de European University Association (EUA) in haar position paper. Voor verdere simplificatie dient volgens de universiteiten juist diversiteit het uitgangspunt te zijn.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.