ESFRI presenteert plan voor onderzoeksinfrastructuren

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (EFSRI) heeft kernprestatie-indicatoren ontwikkeld voor het monitoren van de prestaties van onderzoeksinfrastructuren. Tevens adresseren de indicatoren de meest algemeen gehanteerde doelstellingen van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren.

Lees meer

OESO en Commissie geven advies ter bevordering management van ESIF

Om het management van Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de Europese lidstaten te verbeteren, heeft de OESO in samenwerking met de Commissie een aanbevelingsrapport gepubliceerd. Aan de hand van vijf pilot projecten, waarin is geëxperimenteerd met beleid rondom het beheren van Europese Structuur- en Investeringsfondsen, zijn enkele uitdagingen en daarop volgende aanbevelingen geformuleerd.

Lees meer

Hoe ziet de Europese toekomst van Centres of Vocational Excellence eruit?

De erkenning van de bijdrage van beroepsonderwijs aan maatschappelijke uitdagingen groeit gestaag. Instellingen bieden excellent onderwijs aan en leren hun studenten vaardigheden die relevant zijn voor de regio. Ook dragen zij bij aan het verspreiden van innovaties door de samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen op te zoeken. In Nederland is deze aandacht voor excellentie niet nieuw; in 2011 werden de eerste Centra voor Innovatief Vakmanschap opgericht die zichzelf al bewezen hebben; ook in andere landen zijn soortgelijke centra te vinden. De Europese Commissie ziet wel heil in Europa-brede partnerschappen van Centres of Vocational Excellence (CoVe) en maakt dan ook budget vrij in het toekomstige Erasmus+ programma. Volgens Neth-ER is het hoog tijd de van stand van zaken door te nemen en een blik op de toekomst te werpen.

Lees meer

Europa zwak in prille technologie

Europa loopt achter in de vroege ontwikkeling van opkomende technologieën. Dit blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre over zogenaamde “weak signals”. De gebieden sociale wetenschappen, gezondheid en milieu vormen een uitzondering.

Lees meer

Geef uw mening over de Europese Sociale Pijler

Tot 30 november kunt u uw mening geven de implementatie van de Europese Sociale Pijler. De Commissie vraagt burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties hoe de implementatie moet verlopen en hoe de organisaties hier zelf aan bij kunnen dragen.

Lees meer

Partnerschappen in 2020, de stand van zaken

In de aanloop naar Horizon Europe wordt er flink gesleuteld aan het partnerschappenlandschap. Het aantal partnerschappen daalt en ook de verschillende vormen worden verminderd. Met nog één jaar te gaan, maakt Neth-ER voor u de balans op. Waarom wordt er hervormd, wat is er tot nu toe gedaan en wat mogen we nog verwachten?

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.