EP: Duidelijke O&O-doelen voor tegengaan AMR nodig

Er zijn duidelijke doelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) nodig voor het tegengaan van antimicrobiële resistentie (AMR). Dit staat in een niet-bindende resolutie waarin het Europees Parlement stelt dat antibioticaresistentie een groot gevaar voor mens en dier is. Bovendien is er meer data nodig over AMR.

Lees meer

Nederlandse regio’s: koplopers in onderwijs, verschillen in onderzoek

In vergelijking met andere Europese regio’s presteren Nederlandse regio’s goed op het gebied van onderwijs. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat. Op het gebied van onderzoek scoren Nederlandse regio’s gemiddelde resultaten: op regionaal niveau zijn er grote verschillen in de uitgaven voor onderzoek.

Lees meer

OESO: wereldwijde kansenongelijkheid in onderwijs

De onderwijsloopbaan van scholieren is sterk afhankelijk van het onderwijsniveau van hun ouders. Dit blijkt uit het jaarlijkse Education at a Glance rapport, opgesteld door de OESO. Kinderen van laagopgeleide ouders gaan namelijk minder vaak naar het hoger onderwijs. Ook in Nederland is dit het geval. Wel neemt het opleidingsniveau over het algemeen in Nederland toe. Verder is de internationale mobiliteit toegenomen en blijkt het beroepsonderwijs populair te zijn in Nederland.

Lees meer

EC wil Competence Centre voor cybersecurity onderzoek oprichten

Een nieuw Europees Competence Centre gaat het geld voor cybersecurity-gerelateerd onderzoek in Horizon Europe beheren. Dit stelt de Europese Commissie voor in haar voorstel voor het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre. Ook zal het Competence Centre een deel van het Digital Europe-programma beheren.

Lees meer

Commissie zoekt experts voor EOSC bestuur

De Europese Commissie is op zoek naar experts voor de raad van bestuur van de European Open Science Cloud (EOSC). Deze raad van bestuur zal zich bezig houden met de implementatie van de EOSC tot eind 2020 en moet uit zowel onafhankelijke experts als vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties gaan bestaan. De deadline van de oproep is 10 oktober.

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over copyright

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het voortzetten van de onderhandelingen. Ondanks de sterke lobby tegen de voorgestelde positie van de commissie Juridische zaken van het Parlement zijn er weinig wijzigingen aangebracht in het voorstel.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.