Oproep tot grotere rol voor sociale- en geesteswetenschappen in missies KP9

In de vorming van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie moeten de sociale- en geesteswetenschappen niet over het hoofd worden gezien. Bovendien moet de invulling van ‘missies’ in KP9 verder worden uitgewerkt, waarin er aandacht moet worden besteed aan het sociaal, cultureel, wettelijk en ethisch perspectief. Dit stellen ALLEA en andere SSH-organisaties in een gezamenlijk statement.

Lees meer

Uniform EU octrooi voordelig voor technologieoverdracht in Europa

Europa heeft een uniform octrooi nodig dat de overdracht van technologieën kan verbeteren en meer buitenlandse investeringen kan aantrekken. Dit blijkt uit een studie van een team economen dat zich heeft gericht op hightech producenten die gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten.

Lees meer

EAEA: tijd voor volledige implementatie leven lang leren

De Europese Commissie moet haast maken met het implementeren van het leven lang leren beginsel in de sociale pijler en de Europese onderwijsruimte. Hiertoe roept de European Association for the Education of Adults op. Bij de implementatie moet er zowel binnen de Commissie als met belanghebbenden hecht samengewerkt worden.

Lees meer

LERU-universiteiten dragen 99,8 miljard bij aan Europese economie

De universiteiten die lid zijn van de League of European Research Universities (LERU) hebben in 2016 99,8 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie en voor 1,3 miljoen banen gezorgd. Dit staat in een economisch rapport dat is gepubliceerd in opdracht van LERU. Verder stimuleren LERU-universiteiten regionaal leiderschap en de overdracht van kennis en vaardigheden.

Lees meer

Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid?

Wilt u meedenken over de sociaaltechnologische toekomstscenario’s voor de Europese onderzoeks- en innovatieagenda? Het Bohemia consortium vraagt om uw input voor het selecteren van onderzoeksprioriteiten op terreinen als gezondheid, milieu, voedsel, transport en veiligheid. De consultatie is geopend tot 20 december.

Lees meer

Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata

Lidstaten moeten de internationale toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdata garanderen en beter benutten voor doelgerichte, geïntegreerde en veilige gezondheidszorg. Dat staat in de raadsconclusies over digitalisering in de gezondheidszorg. Burgers en medewerkers in de gezondheidssector moeten hiervoor over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.