EUA: financieringssysteem van het Nederlandse hoger onderwijs staat onder druk

Hoewel het aantal studenten in 2018 opnieuw toenam in Nederland, bleef de rijksbijdrage achter. Dit concludeert de European University Association in haar jaarlijkse rapport over de financiering van Europese universiteiten. Ook in andere Europese landen groeit de overheidsfinanciering niet evenredig mee met het aantal studenten of daalt de financiering zelfs. De EUA benadrukt daarom dat er meer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs om het herstel sinds de financiële crisis te bevorderen en adviseert financieringsregelingen te versimpelen en beter op elkaar af te stemmen.

Lees meer

Raad verleent het VK uitstel van Brexit

De EU-27 regeringsleiders zijn overeengekomen dat de datum waarop het VK de EU verlaat mag worden uitgesteld. Zo staat vastgesteld in de conclusies van de Europese Raad. Uitstel voor Brexit is verleend tot 22 mei mits het Britse Parlement instemt met het terugtrekkingsakkoord. Als het Parlement wederom niet instemt met dit akkoord dan wordt slechts uitstel verleend tot 12 april en verwacht de Raad wel een alternatief plan van het VK vóór deze datum.

Lees meer

Neemt u deel aan de EIC-adviesraad?

De Europese Commissie zoekt deskundigen voor de EIC-adviesraad. Deze raad zal de Commissie gaan assisteren bij de huidige European Innovation Council-pilot en het vormgeven van de EIC in Horizon Europe.

Lees meer

Wint u de eerste Horizon Impact Award?

De inschrijvingen voor de eerste Horizon Impact Award zijn geopend: een nieuw initiatief van de Commissie om de positieve impact van onderzoeksresultaten aan te tonen. De wedstrijd is bedoeld voor onderzoeksprojecten in FP7 en Horizon 2020 waarvan de resultaten aantoonbaar een positieve impact hebben gehad op de samenleving. De deadline voor aanmelden is 28 mei 2019.

Lees meer

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe initiatief zal de huidige instrumenten voor stedelijke ontwikkeling bundelen.

Lees meer

Raad neemt Brexit-noodmaatregelen aan voor Erasmusstudenten

Erasmusstudenten zullen hun mobiliteit kunnen voortzetten in het geval van een ‘no deal’ Brexit. De Raad heeft een resolutie over deze noodmaatregelen aangenomen. Hierdoor kunnen studenten en leraren in de EU en het VK die vóór de uittreeddatum naar het buitenland zijn gegaan hun Erasmus+-uitwisseling voortzetten.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.