Coherente benadering voor intersectorale mobiliteit nodig

Mobiliteit tussen onderzoeksinstellingen, industrie en publieke sector is gebaat bij een coherente en Europese benadering. Dit staat in een studie in opdracht van de Europese Commissie. Daarbij moet intersectorale mobiliteit een prioriteit worden in KP9.

Lees meer

Work-based learning voor succes op de arbeidsmarkt

Lidstaten moeten meer werk maken van het integreren van work-based learning in mbo-opleidingen. Dat schrijft de Commissie in het Joint Employment Report 2018. Work-based learning levert een belangrijke bijdrage aan een succesvolle transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Verder wordt het belang van nationale strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden benadrukt en beschrijft de Commissie een aantal initiatieven waarmee de EU haar lidstaten ondersteunt bij uitdagingen op dit gebied.

Lees meer

Erasmus+ gaat online

De Europese Commissie heeft een online versie gelanceerd van de Erasmus+ mobiliteitsacties voor de 33 Erasmus+ programmalanden en de zuidelijke buurlanden van de EU. Dit staat in een persbericht van de Europese Commissie. Virtuele mobiliteit zorgt ervoor dat Erasmus+ meer deelnemers kan bereiken en zorgt voor een betere verbinding tussen jongeren en studenten van Europese landen en de zuidelijke buurlanden.

Lees meer

Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

De Raad heeft veertien criteria vastgesteld om de kwaliteit en doeltreffendheid van leerwerkplekken in Europa te verbeteren. De aanbeveling tot het vormen van een Europees kader voor leerwerkplaatsen zet uiteen aan welke voorwaarden een leerwerkplaats ten minste moet voldoen, terwijl het daarnaast ruimte laat voor de diversiteit van nationale stelsels. Met deze aanbeveling wil de Raad aandacht geven aan het belang van goede leerwerkplekken om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees meer

EC: zes actielijnen voor implementatie European Open Science Cloud

De implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC) moet langs zes actielijnen verlopen: architectuur, data, services, toegang en gebruikersvriendelijkheid, regels en bestuur. Dit staat in de roadmap voor de implementatie van de EOSC, gepresenteerd door de Europese Commissie. Ook beschrijft de roadmap de mijlpalen die behaald moeten worden om de EOSC te realiseren.

Lees meer

EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van het Europees Parlement over de innovatiekloof tussen de EU-13 en de andere lidstaten. Op lokaal niveau moeten er pockets of excellence ontwikkeld worden. Ook moet de impact van projecten gefinancierd in het kaderprogramma worden vergroot, om deelname van de EU-13 te stimuleren.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.