Vierde plaats voor Nederland op European Innovation Scoreboard

Nederland scoort net als voorgaande jaren met een vierde plaats hoog op het European Innovation Scoreboard. Ook behoort Nederland tot de lidstaten die een grote groei hebben doorgemaakt sinds 2010. De EU als geheel doet het goed, wel zijn de verschillen tussen lidstaten groot.

Lees meer

Cedefop analyseert de implementatie van het EQF

Bij het ontwikkelen van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) is het lastig de balans te vinden tussen het bereiken van harmonisatie enerzijds en tegelijkertijd recht te doen aan nationale kenmerken. Dit is één van de conclusies van Cedefop, die in kaart gebracht heeft hoe lidstaten het Europees Kwalificatiekader (EQF) geïmplementeerd hebben in nationale kaders. Uit de analyse blijkt dat het EQF een impuls gegeven heeft aan de ontwikkeling van NQF’s. Wel zijn er grote verschillen tussen de lidstaten.

Lees meer

EU-plannen Merkel en Macron voor O&I hebben veel gemeen

De toekomst van Europees onderzoek en innovatie (O&I) ziet er in de ogen van de Franse president Macron en Duitse bondskanselier Merkel in grote lijnen hetzelfde uit. Dat wordt duidelijk uit een paper van het European Political Strategy Centre (EPSC) waarin verschillende ideeën van de twee leiders en die van Juncker worden vergeleken. Op het gebied van onderwijs hebben de leiders verschillende prioriteiten.

Lees meer

Adviesgroep: FET als motor voor Europees O&I

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden aan het Future and Emerging Technologies (FET) programma en FET moet gepositioneerd worden als motor voor onderzoek en innovatie in Europa. Dat stelt de FET Advisory Group (FETAG) in een advies. FETAG bepleit daarnaast FET als voorkeursmodel te beschouwen voor de verbinding tussen wetenschap en de markt.

Lees meer

Bohemia: vier transities als kader voor O&I-beleid

Het toekomstig EU-beleid voor onderzoek en innovatie moet toegerust zijn op Europese en wereldwijde transities. Dit concludeert het Bohemia consortium in haar eindrapport. Zij schetst daarin vier transities als kader voor beleidsmakers. Toekomstig beleid moet in staat zijn te anticiperen op deze veranderingen. Ook doet het rapport een aantal aanbevelingen voor onderzoeksprioriteiten.

Lees meer

Erasmus+ evaluatie van EP in lijn met evaluatie van Commissie

De bevindingen in de evaluatie van Erasmus+ in opdracht van het Europees Parlement zijn grotendeels in lijn met de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. Uit het rapport komt de sterke toegevoegde waarde van Erasmus+ naar voren, maar ook het tekort aan budget. Verder is de uitvoering van het Erasmus+-beleid van de Commissie door middel van uitvoeringsbesluiten juist geweest.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.