OESO: geef leerlingen grotere rol in eigen leertraject

Voor een goede voorbereiding op de toekomst moeten studenten transversale competenties ontwikkelen. Dit staat in een position paper van de OESO als onderdeel van het Learning Framework 2030. Studenten moeten daarbij meer verantwoordelijkheid krijgen om hun eigen leertraject in te richten.

Lees meer

NFU: FP9 to achieve sustainable health throughout Europe

The future framework programme (FP9) should contribute to accomplish sustainable, affordable, patient-centred health in Europe by 2030. Therefore, FP9 should be founded on excellence, open science and open innovation. This is stated by the Dutch University Medical Centres in their position paper. Collaboration and a mission approach based on the UN Sustainable Development Goals are crucial.

Lees meer

Connecting Europe Facility complementair aan Horizon 2020 en ESIF

De Connecting Europe Facility (CEF) blijkt complementair aan Horizon 2020, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europese Fon

Lees meer

EC over MFK: niet bezuinigen op kennis

De EU moet niet bezuinigen op kennis in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dit zegt de Commissie in een Mededeling over het MFK, gepresenteerd in aanloop naar de Raadsbijeenkomst van de regeringsleiders van 23 februari. Volgens de Commissie moet de focus van het MFK liggen op beleidsterreinen met duidelijke EU toegevoegde waarde, zoals onderzoek en innovatie en mobiliteit voor jongeren. In de Mededeling zet de Commissie de opties en gevolgen uiteen voor verschillende keuzes.

Lees meer

NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF

De belangrijke rol van Nationale Kwalficatiekaders (NQFs) wordt bevestigd in een rapport van Cedefop. NQFs dragen onder andere bij aan een versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten, het vergroten van de zichtbaarheid van het hoger beroepsonderwijs en ze ondersteunen systematische implementatie van het non-formele en informele leren.

Lees meer

ERC: 4 Proof of Concept-beurzen voor Nederlands onderzoek

Nederland heeft vier van de 52 Proof of Concept-beurzen uitgereikt gekregen van de European Research Council (ERC). De toegekende beurzen zijn deel van de derde en laatste ronde van 2017.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.