Meer belastinggeld naar O&O in NL

Nederland moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling door gebruik te maken van fiscaal beleid. Dit zegt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Lees meer

Commissie start proefproject ICT-stageplekken

De Europese Commissie heeft een proefproject aangekondigd om 5000 tot 6000 afgestudeerde studenten een betaalde stageplek in de ICT sector aan te bieden. Dit is nodig om de mismatch tussen de vaardigheden van werkzoekenden en de behoeftes van de arbeidsmarkt aan te pakken.

Lees meer

Denk mee over gemeenschappelijke waarden en onderwijs

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over het bijbrengen van gemeenschappelijke waarden in het onderwijs. De Commissie is met name geïnteresseerd in de rol van het onderwijs en non-formeel leren hierbij. De consultatie staat open tot 11 augustus 2017.

Lees meer

Herziening van het European Qualifications Framework

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad. Het EQF zorgt ervoor dat nationale kwalificaties in Europa met elkaar vergeleken kunnen worden en het heeft als doel bij te dragen aan het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit.

Lees meer

Geef uw mening over Europese online onderwijstools en diensten

De Europese Commissie heeft een enquête gelanceerd om inzicht te verkrijgen in het gebruik van Europese online onderwijstools en diensten. Met deze survey wil de Commissie de behoeften van gebruikers van online tools op het gebied van vaardigheden en kwalificaties beter begrijpen. U kunt deelnemen aan de survey tot 18 juni 2017.

Lees meer

Zes Nederlandse onderzoekers ontvangen Proof of Concept-beurs

Aan zes onderzoekers van Nederlandse universiteiten is in de eerste ronde van 2017 een Proof of Concept-beurs toegekend door de European Research Council. In totaal zijn er uit 107 aanmeldingen 51 onderzoekers gekozen voor de toekenning van een beurs.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.