Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van onderzoekers binnen de EU, verklaarde Eurocommissaris Mariya Gabriel tijdens een speech in Zagreb.

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een witboek over het stimuleren van de carrières van wetenschappers aan het begin van hun loopbaan. Zo zouden jonge onderzoekers beter geïntegreerd moeten worden in bestuursorganen van universiteiten om kwaliteit en productiviteit in onderzoek te verbeteren.

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven hebben gestart. Kandidaten kunnen zich tot 12 april aanmelden.

Lees meer

CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren

Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid. Dit stelt de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een position paper waarin zij ook een aantal andere aanbevelingen doet om ongelijkheden binnen de ERA te verkleinen. Zo zouden er beurzen moeten komen voor onderzoekers om tijdelijk als assistent professor aan de slag te kunnen gaan in een EU-13 land.

Lees meer

Commissie zoekt experts voor Innovation Fund

De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund.

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor digitalisering en wordt onderstreept dat digitalisering belangrijk is voor innovatie bij bedrijven, overheden en voor de wetenschap.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.