Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zullen hooggeschoolde en lager geschoolde beroepen extra toenemen, terwijl gemiddeld gekwalificeerde beroepen steeds verder zullen verdwijnen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de huidige pandemie. Dit stelt Cedefop in haar Skills Forecast 2020 welke een prognose voor 2030 biedt op het gebied van banen en vaardigheden in Europa.

Lees meer

Commissie maakt geld vrij voor kennis in MFK en coronaherstelfonds

De Europese Commissie verhoogt de budgetten voor kennis in de herziene meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. De Commissie wil zo in totaal 105,8 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon Europe en 27,9 miljard euro voor Erasmus+. Samen bedragen de begroting en het herstelfonds 1,85 biljoen euro en zijn groen, digitaal, inclusief en gezond. De Commissie verzoekt regeringsleiders nu om snel tot een akkoord te komen, zodat de programma's zoals gepland op 1 januari 2021 van start kunnen.

Lees meer

MSCA: trainingsmogelijkheden voor bijna 2.000 onderzoekers

De Commissie heeft via de Marie Skłodowska-Curie Acties 147 nieuwe Innovative Training Networks aangewezen. Onder de geselecteerden bevinden zich 24 Nederlandse projecten. In totaal trekt de Commissie 530 miljoen euro uit voor trainingsmogelijkheden van zo’n 2.000 onderzoekers.

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar implementatieonderzoek naar Erasmus+. Daarnaast onderstreept de organisatie sociale inclusie en duurzaamheid als centrale thema’s voor het nieuwe programma.

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo wil de Commissie een speciaal kenniscentrum oprichten welke de biodiversiteitsdoelstellingen zal toetsen en wil zij zich binnen Horizon Europe meer toespitsen op onderzoek en innovatie gericht op duurzame voedselsystemen.

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te versterken. Dit stelt EARTO in een onlangs gepubliceerd paper waarin ze meerdere aanbevelingen voor een Europees pakket aan steunmaatregelen voor economisch herstel doet. Financieringsprogramma’s zoals Horizon Europe moeten hierbij een centrale plaats én voldoende budget krijgen.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.