Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid?

Wilt u meedenken over de sociaaltechnologische toekomstscenario’s voor de Europese onderzoeks- en innovatieagenda? Het Bohemia consortium vraagt om uw input voor het selecteren van onderzoeksprioriteiten op terreinen als gezondheid, milieu, voedsel, transport en veiligheid. De consultatie is geopend tot 20 december.

Lees meer

Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata

Lidstaten moeten de internationale toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdata garanderen en beter benutten voor doelgerichte, geïntegreerde en veilige gezondheidszorg. Dat staat in de raadsconclusies over digitalisering in de gezondheidszorg. Burgers en medewerkers in de gezondheidssector moeten hiervoor over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Lees meer

Nederlandse regio’s geselecteerd voor deelname hightech proefproject

Nederlandse regio’s maken deel uit van enkele interregionale partnerschappen die geselecteerd zijn voor EU-financiering onder een nieuwe pilot-actie voor innovatieve projecten. De Europese Commissie heeft in totaal acht thematische partnerschappen voor interregionale samenwerking geselecteerd.

Lees meer

VK ten minste tot en met 2020 in Erasmus+ en Horizon 2020

Er zit eindelijk schot in de Brexit-onderhandelingen: Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal tenminste tot en met 2020 blijven deelnemen aan Europese programma’s, waaronder Erasmus+ en Horizon 2020. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van de EU en het VK over de eerste fase van de onderhandelingen. Of het VK blijft deelnemen na 2020, is nog onduidelijk.

Lees meer

Nederland presteert goed op leven lang leren en mbo

Deelname aan activiteiten in het kader van leven lang leren is hoger bij Nederlandse volwassenen dan het EU-gemiddelde. Daarnaast geeft het Nederlandse mbo een relatief groot aantal afgestudeerden werkzekerheid. Dit blijkt uit statistisch overzicht van Cedefop dat de trends op gebied van leven lang leren en mbo vergelijkt tussen Nederland en de rest van de EU.

Lees meer

NL scoort bovengemiddeld op kansengelijkheid in onderwijs

Nederland is één van de vier best presterende OESO-landen als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek van de OESO. In de meeste landen moet er echter nog veel gebeuren om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.