Responsible Research and Innovation onvoldoende bekend bij onderzoekers

Er is nog een lange weg te gaan om het Responsible Research and Innovation (RRI)-concept bekend te maken onder onderzoekers. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport waarin de bekendheid van RRI bij onderzoekers wordt onderzocht. Ook is er grote verscheidenheid in de opname van RRI binnen Europa. In het rapport worden daarom aanbevelingen gedaan om RRI verder te promoten.

Lees meer

Digital Innovation Hubs: best practices voor digitalisering in de regio

Digital Innovation Hubs zouden een positieve rol kunnen spelen in de versnelling van digitalisering door hun binding met de regio. Dit blijkt uit een publicatie van de Commissie waar gekeken wordt naar de rol van DIHs en de slimme specialisatie strategieën (RIS3) door het in de kaart brengen van een aantal regionale voorbeelden. Er zijn grote regionale verschillen op het gebied van digitalisering en met name het mkb loopt achter.

Lees meer

EUA lanceert University Efficiency Hub

De European University Association heeft de University Efficiency Hub gelanceerd: een web-portaal met als doel om beleidsmakers kennis en ervaringen te laten delen over efficiëntie en effectiviteit binnen het hoger onderwijs. Ook biedt het portaal een online instrument voor universiteiten om te evalueren hoe efficiënt hun werkwijze is.

Lees meer

Nieuw investeringsfonds voor schone energie gelanceerd

De Commissie zal samen met Breakthrough Energy een gezamenlijk investeringsfonds oprichten voor schone energie. Met dit fonds, dat Breakthrough Energy Europe gaat heten, willen zij Europese innovatieve bedrijven ondersteunen in het ontwikkelen en naar de markt brengen van schone energietechnologieën. Het investeringsfonds zal 100 miljoen euro behelzen, waarvan de helft afkomstig zal zijn uit InnovFin.

Lees meer

OESO: Wat is nodig voor goede leerwerkplekken?

Leerwerkplekken moeten aantrekkelijk zijn voor zowel studenten als werkgevers. Dat stelt de OESO in een publicatie. Leerwerkplekken zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt onder invloed van technologische- en digitale ontwikkelingen. OESO geeft daarom antwoord op veelvoorkomende vragen van beleidsmakers om in kaart te brengen wat nodig is voor effectieve leerwerkplekken.

Lees meer

Kennis van basisvaardigheden gaat achteruit in Nederland

De basiskennis van Nederlandse vijftienjarigen gaat sneller achteruit dan in de rest van de EU. Dat is een van de uitkomsten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2018 van de Europese Commissie. Verder zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen en heeft Nederland hoge studiepuntmobiliteit, maar lage diplomamobiliteit in vergelijking met het gemiddelde in de EU.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.