Kandidaten voor ERC Scientific Council gezocht

De Europese Commissie zoekt kandidaten voor de Scientific Council van de European Research Council (ERC). De Europese onderzoeksgemeenschap wordt gevraagd geschikte kandidaten voor te dragen. Nominaties kunnen tot 14 januari 2019 ingestuurd worden.

Lees meer

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van belanghebbenden. Dat blijkt uit een publieke consultatie over het voorstel van professor Mazzucato voor missie-gedreven onderzoek en innovatie in Horizon Europe. De consultatie leverde ook nieuwe criteria en aspecten en concrete ideeën voor missies op.

Lees meer

EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft een gecoördineerd plan gepresenteerd voor de bevordering van het gebruik en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het plan is opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten. De acties uit het plan zijn gebaseerd op vier hoofddoelen: het maximaliseren van investeringen, het creëren van dataruimten, het bevorderen van talent, vaardigheden en permanente educatie en het ontwikkelen van ethische en betrouwbare kunstmatige intelligentie.

Lees meer

Winnende consortia KICs Urban Mobility en Manufacturing bekendgemaakt

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft de winnende consortia bekend gemaakt van de call voor nieuwe Knowledge and Innovation Communities (KICs) voor Urban Mobility en Manufacturing. De TU Eindhoven en TU Delft maken onderdeel uit van deze consortia.

Lees meer

Commissie zoekt kandidaten voor studies naar de toekomst van onderwijs

De Europese Commissie is op zoek naar kandidaten voor drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies zullen dienen als input om een debat te stimuleren over de toekomst van onderwijs en voor de ontwikkeling van toekomstig beleid. Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 januari 2019 registreren.

Lees meer

Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs

Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren van work-based learning is voor veel landen een belangrijke prioriteit. De conclusies hebben in dat kader ook bijgedragen aan meer grensoverschrijdende samenwerking. Het verbeteren van de toegang tot het beroepsonderwijs en het behalen van kwalificaties blijft voor veel lidstaten een uitdaging.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.