Opvolger Erasmus+ (2021-2027)

Dossier description

Het toekomstige Erasmusprogramma is het Europese programma dat mobiliteit en samenwerking op onderwijs, opleiding, jeugd en sport zal verzorgen. Dit programma zal het huidige Erasmus+ vervangen. Voor het nieuwe programma zet de Commissie in op “evolutie, niet revolutie”. Het programma zal er dan ook grotendeels hetzelfde uit gaan zien. Wel wil de Commissie de deelname aan het programma vergroten en moet het programma inclusiever worden. Het heeft dat ook een verdubbeling van het programmabudget voorgesteld. Daarnaast zullen er nieuwe onderdelen komen, waaronder het Europese Universiteiten-initiatief en de Centres of Vocational Excellence. Het uiteindelijke budget van het programma is echter nog afhankelijk van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK), die nog gaande zijn.

Read more

Voorstel Erasmus post-2020

Op 30 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de opvolger van Erasmus+. Vanaf 2021 moeten meer mensen gebruik kunnen gaan maken van het Erasmusprogramma: maar liefst 12 miljoen. Dit is een van de standpunten die de Commissie noemt in haar voorstel voor het programma in de periode 2021-2027. Ook studenten die minder kansen hebben om deel te nemen moeten betere mogelijkheden krijgen, bijvoorbeeld via virtuele uitwisselingen of kortere perioden in het buitenland. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor mbo-studenten en de administratieve lasten voor studenten worden verlaagd door het introduceren van online formulieren. De structuur van het programma en de drie Key Actions zijn nagenoeg gelijk gebleven in het nieuwe voorstel.

Nieuwe partnerschappen onder het toekomstige Erasmusprogramma

Verder wil de Commissie samenwerking tussen Europese onderwijsinstellingen uit verschillende lidstaten stimuleren om de kwaliteit en prestaties van de instellingen te verbeteren door de introductie van nieuwe type partnerschappen onder Key Action 2 van Erasmus. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Europese universiteiten’: bottom-up netwerken van hoger onderwijsinstellingen uit verschillende lidstaten. Deze moeten fungeren als rolmodel voor andere universiteiten uit de EU, waarbij de nadruk ligt op open studieprogramma’s en mobiliteit van studenten. Daarnaast wil de Commissie de ontwikkeling van ‘Centres of Vocational Excellence faciliteren. Deze centra moeten resulteren in partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen en regionale ontwikkeling stimuleren.

Positie Raad en Parlement

De Raad en het Parlement zullen tijdens onderhandelingen in de triloog beslissen over de uiteindelijke verordening. De Raad heeft reeds eind 2018 een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt, waarin het haar positie aangeeft over het voorstel. Hierin zijn nog geen uitspraken gedaan over (de verdeling van) het programmabudget – dit zal afhankelijk zijn van de onderhandelingen over het gehele meerjarig financieel kader (MFK). Het Parlement heeft in haar positie over het voorstel in ieder geval al aangegeven dat het graag een verdriedubbeling van het budget wil. Ook de nieuwe Commissie steunt dit standpunt.

De plannen om het Erasmusprogramma inclusiever te maken zijn zowel door de Raad als door het Parlement verwelkomd. Het Parlement in het bijzonder hecht veel waarde aan meer inclusie en wil extra maatregelen opstellen en budget vrijmaken om barrières weg te nemen. Daarnaast willen zowel de Raad als het Parlement de naam ‘Erasmus+’ behouden – in tegenstelling tot het voorstel van de Commissie om de naam te veranderen naar ‘Erasmus’.

Tijdlijn

Het nieuwe programma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité. Deze onderhandelingen zullen parallel met de onderhandelingen over het MFK gevoerd worden. In de loop van dit jaar zullen de onderhandelingen afgerond worden en de uiteindelijke verordening overeengekomen moeten worden, zodat het nieuwe programma in 2021 van start kan gaan.

De conceptversies van de jaarlijkse programmagidsen worden in parallel door de Commissie voorbereid. De beoogde publicatie hiervan is oktober 2020, met de eerste deadlines voor aanvragen in februari 2021. De publicatie hiervan zal echter nog afhankelijk zijn van de onderhandelingen over de gehele verordening.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Voorstel Erasmus (2021-2027)
Publicatie Commissie: Voorstel Erasmus (2021-2027) - Bijlage
Publicatie Raad: Gedeeltelijke algemene oriëntatie Raad op voorstel Erasmus (2021-2027)
Publicatie Parlement: Positie Parlement op voorstel Erasmus (2021-2027)
Artikel Neth-ER: 4 Nederlandse kennisinstellingen bij gekozen Europese Universiteiten
Artikel Neth-ER: Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt
Artikel Neth-ER: Mariya Gabriel zo goed als zeker door na geslaagde hoorzitting

Geüpdatet op: 05/05/2020

News

No newsitems found.

Sign up for our newsletter

Keep up with our latest news.