Digitalisering

Dossier description

Digitalisering is vastgesteld als een van de prioriteiten van de Von der Leyen Commissie. De Commissie wil dat datatechnologieën en kunstmatige intelligentie ingezet worden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het aanleren van relevante digitale vaardigheden en toegang tot kwalitatief onderwijs op dit gebied zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Read more

Digitalisering in de Europese Onderwijsruimte

Digitalisering is aangewezen als een van de prioriteiten voor de nieuwe Commissieperiode (2019-2024). In de nieuwe Europese Onderwijsruimte zal dan ook aandacht worden besteed aan digitale vaardigheden. Zowel jongeren als volwassenen zouden toegang moeten hebben tot kwalitatief onderwijs en een basisniveau van digitale geletterdheid moeten kunnen ontwikkelen. Ook kunnen digitale platformen worden ingezet om leermateriaal openlijk toegankelijk te maken en zouden massive open online courses (MOOCs) vaker kunnen worden ingezet.

De nieuwe Commissie bouwt hiermee voort op het werk van de Juncker-Commissie. In 2015 heeft de Commissie de Digital Single Market strategie gepresenteerd, waarin zij haar prioriteiten uiteenzet voor het creëren van een Europese interne markt voor digitale producten en diensten. In het kader hiervan, heeft de Commissie in 2016 de Digital skills and Jobs Coalition opgericht, met als doel de digitale vaardighedenkloof verder te dichten. 

Actieplan voor digitaal onderwijs

Ook heeft de Commissie begin 2018 het actieplan voor digitaal onderwijs gepresenteerd, waarin zij uiteenzet welke acties zij wil ondernemen om digitale technologieën beter te gebruiken in het onderwijs, zodat mensen de juiste digitale vaardigheden aanleren.  Ook richt het zich op het beter toepassen van digitale technieken voor de verbetering van het onderwijs, zowel in het klaslokaal als voor onderwijssystemen in zijn geheel. Een voorstel voor een update van dit actieplan wordt in juli 2020 verwacht.

Meer informatie

Website Commissie: Digital Education Action Plan

Geüpdatet op: 05/05/2020

News

No newsitems found.

Sign up for our newsletter

Keep up with our latest news.