Neth-ER Nieuwsbrief week 49


Bekijk deze nieuwsbrief online.
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 49 | 2017

Text
Text Text

Artikelen

Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Wat brengt het Bulgaars voorzitterschap?
Vanaf 1 januari 2018 zal Bulgarije een half jaar voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. In deze periode zal Bulgarije zich in aanloop naar KP9 onder andere richten op het versterken van de impact van onderzoek en innovatie op industrie en de maatschappij. Op gebied van onderwijs zal de focus liggen op de toekomst van Erasmus+ en digitale vaardigheden. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Stijging budget H2020 en E+ in aangenomen EU-begroting
Horizon 2020 en Erasmus+ krijgen meer budget in 2018. Het Europees Parlement en de Raad hebben de EU-begroting voor 2018 formeel aangenomen en zetten onder andere innovatie, economische groei en werkgelegenheid centraal. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
De Raad Concurrentievermogen heeft conclusies aangenomen over de interim evaluatie van Horizon 2020 en de aanloop naar KP9. Zo moet volgens de Raad al vroegtijdig door de Commissie en lidstaten gekeken worden naar de prioriteiten, mogelijke missies en optimale instrumenten voor KP9. Ook nam de Raad positie in over de middellange en lange termijndoelstellingen van het Europese industriebeleid. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Meer sturing nodig voor implementatie Open Science
Het verbeteren van Open Science moet hoger op de beleidsagenda van overheden en onderzoeksinstellingen komen te staan. Hiertoe wordt opgeroepen in een rapport in opdracht van de Europese Commissie. Meer sturing is nodig voor het scheppen van duidelijkheid over de regelgeving en de mogelijkheden die Open Science-activiteiten bieden en voor het creëren van stimulansen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Vergroot rol O&I in gemeenschappelijk landbouwbeleid
Onderzoek en innovatie kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het landbouwbeleid en het oplossen van problemen in de landbouwsector, zoals droogte en voedselschaarste. De Europese Commissie pleit daarom in een mededeling voor meer synergiën tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het O&I-beleid. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom
De Europese Commissie streeft naar een gebalanceerd en transparant handhavingssysteem voor intellectueel eigendom. In een mededeling stelt zij verschillende maatregelen voor om inbreuken op intellectueel eigendom tegen te gaan en - indirect - investeringen aan te moedigen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Nomineer kandidaten voor de HLG van het Scientific Advice Mechanism
De Europese Commissie roept de wetenschappelijke gemeenschap op kandidaten te nomineren voor de short list van de High Level Group van het Scientific Advice Mechanism. Op deze short list komen reservekandidaten te staan. De deadline voor het aanmelden van kandidaten is 15 januari 2018. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa
De opvolger van Erasmus+ moet een uitgebreider en inclusiever programma worden met meer financiële armslag. Dit stelt de Erasmus+ generatie in haar verklaring. Alleen op die manier zal het programma een grotere impact hebben en bijdragen aan het aanpakken van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en recordaantal deelnemers
Erasmus+ heeft in 2016 ingezet op een sociaal inclusief programma met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten, blijkt uit de jaarrapportage van 2016. Het programma is bovendien weer toegenomen in omvang: steeds meer onderwijsinstellingen en studenten maken gebruik van de mobiliteitssubsidies. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Investeringen van EU-bedrijven in O&O groeien harder dan wereldwijde gemiddelde
Investeringen van Europese bedrijven in onderzoek en ontwikkeling groeien harder dan het wereldwijde gemiddelde. Dit blijkt uit het EU Industrial R&D Investment Scoreboard van de Europese Commissie. Maar liefst 39 van de topinvesteerders zijn gevestigd in Nederland, maar de investeringen van Nederlandse bedrijven groeiden minder hard dan het Europese gemiddelde. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EIT wil mondiale innovatieleider worden
Het European Institute for Technology and Innovation (EIT) is in de periode 2010-2016 uitgegroeid tot een groot innovatienetwerk dat de integratie van onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven stimuleert, blijkt uit een zelfevaluatie naar haar impact. In de komende periode zal het EIT inzetten op het opschalen van de initiatieven om meer maatschappelijke impact te realiseren. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Lidstaten moeten meer investeren in O&O om 3% doelstelling te behalen
De Nederlandse uitgaven aan O&O lagen volgens een schatting van Eurostat in 2016 op 2,03% van het BBP, wat gelijk is aan het EU-gemiddelde. In vergelijking met tien jaar geleden wordt er in Nederland naar verhouding meer geïnvesteerd in het bedrijfsleven en minder in het hoger onderwijs. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Sociale innovatie versterkt bijdrage SSH aan maatschappij
Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie-onderzoek versterkt deze disciplines, maar moet voldoen aan drie voorwaarden: interdisciplinariteit, transdisciplinariteit en aanwezigheid van platforms om dit tot uiting te laten komen. Dit concludeert de Commissie in haar rapport over de rol van sociale innovatie in SSH. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

04
Jan
Text

Supplementary protection certificates and patent research exemptions

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

15
Dec
Text

Onderzoeks- en innovatieprioriteiten van het Bulgaarse EU-Voorzitterschap

 
17
Jan
Text

Project GOAL Closing Conference: Guidance and counselling for low-educated adults

 
31
Jan
Text

Eurostars webinar for applicants

 
20
Dec
Text

Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results

 
24
Jan
Text

The Computers, Privacy and Data Protection conference 2018

 
26
Feb
Text

Big Science Business Forum 2018

 
Meer evenementen >
 
     
     


Sign up for our newsletter

Keep up with our latest news.