Discussie over Open Access noodzakelijk!

9 October 2014

De door de EUA in 2008 gepresenteerde aanbevelingen over Open Access blijven vandaag onverminderd van toepassing, aldus de EUA in haar briefing paper. Meer recente ontwikkelingen vereisen echter verdere discussie. Verschillende actoren zouden hierin een rol moeten spelen; zowel universiteiten, onderzoeksinstanties, financiers, overheden als uitgevers.

Recente ontwikkelingen
De in de briefing paper weergegeven selectie van posities en studies zijn niet uitputtend, maar geven volgens het rapport wel bewijs voor een trend naar ontwikkeling van kaders voor Open Access ten aanzien van publiekelijk gefinancierde onderzoeksresultaten. Beleidsposities laten blijvend steun zien voor Open Access van onderzoeksresultaten en belanghebbenden blijven aandacht vestigen op het belang van de ontwikkeling van strategieën die de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten in het algemeen bevorderen, aldus de EUA.

Voer voor discussie
De EUA identificeert enkele belangrijke issues in open access die die aandacht verdienen in toekomstige discussies. Onder andere is het volgens EUA van belang dat wordt nagedacht over business modellen en de kosten van Open Access, verplichting tot zelf-archivering van wetenschappelijke publicaties in institutionele of gedeelde opslag, kwaliteitsbeoordeling in Open Access en de gevolgen van Open Access voor de hoofdrolspelers, zoals onderzoekers, instellingen, beleidsmakers.

Meer informatie
Persbericht: EUA responds to ‘Science 2.0’ consultation and takes forward work on open access with new briefing paper and online survey
Publicatie: Open Access to Research Publications: Looking Ahead. An overview of policy developments and positions from a European university perspective
Publicatie: Recommendations from the EUA Working Group on Open Access adopted by the EUA Council on 26th of March 2008
Neth-ER artikel: EUA licht toekomstige eisen aan universiteitsbesturen toe

Read more about: 

Sign up for our newsletter

Keep up with our latest news.

Need more info ?

Ask your question to one of our collaborators

Related articles

Open Access: What’s next?

What did the recent attention for Open Access by the Netherlands Presidency deliver? And how to implement the goal of 100% Open Access of publications by 2020 in member states? Over fifty...

Read more

Involving the voice of researchers in Open Access debate

Researchers should have a stronger voice in the open access debate, according to the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). In this context the KNAW published 21 interviews with...

Read more

The Amsterdam Call for Action in Open Science

The Amsterdam Call for Action on Open Science is published. A wide array of stakeholders, both at the Open Science conference in Amsterdam and at the Neth-ER seminar in Brussels, has delivered input...

Read more

Open science: Action with caution

The open science ‘Amsterdam’ action agenda speaks for itself: scientists should be ready to embrace open access and open data as part of an open science agenda for Europe. This is a bold journey...

Read more