-A A +A
  • Nederlands
  • English

EIP Raw materials antwoord op de Europese grondstoffen schaarste

1 maart 2012

De aanvoer van grondstoffen staat vandaag de dag in toenemende mate onder druk. Met het oog op het verhogen van de beschikbaarheid van grondstoffen voor Europa, heeft de Europese Commissie het European Innovation Partnership on raw materials gelanceerd. Het EIP schetst de nieuwe uitdagingen en risico´s die verband houden met de tekorten en het inefficiënte gebruik van grondstoffen. Tevens wordt de positie van de EU belicht in het kader van de groeiende wereldwijde concurrentie om grondstoffen.

Targets
Het partnerschap is bedoeld om Europa te voorzien van voldoende flexibiliteit en alternatieven in de levering van belangrijke grondstoffen. Daarnaast wil de Commissie uiterlijk 2020 enkele specifieke, concrete doelstellingen bereiken, waaronder:

  • een tiental innovatieve proefprojecten (bv. demonstratie-installaties) met betrekking tot exploratie, winning, verwerking, inzameling en recycling;
  • een netwerk van centra voor onderzoek, onderwijs en opleiding inzake duurzame mijnbouw en duurzaam materiaalbeheer, waarbij voldoende gecoördineerd wordt met een eventuele kennis- en innovatiegemeenschap voor duurzame exploratie, winning, verwerking en recycling van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT);
  • efficiënter gebruik van materialen en doelmatigere preventie, hergebruik en recycling van kostbare grondstoffen uit afvalstromen, met specifieke aandacht voor materialen die een negatieve invloed op het milieu kunnen hebben;
  • een proactieve strategie van de EU in multilaterale organisaties en bilaterale betrekkingen, met landen als de VS, Japan en Australië, op de verschillende gebieden die onder het EIP vallen.

Tijdlijn
De Commissie kijkt uit naar de standpunten van het Europees Parlement, de Raad en andere belanghebbenden over dit EIP. Afhankelijk van deze standpunten wordt het volgende tijdschema vooropgesteld:

  • vanaf midden 2012: de stuurgroep (high level steering group), de sherpagroep en de operationele groepen worden door de Europese Commissie benoemd;
  • begin 2013: de stuurgroep (high level steering group) voltooid het strategic implementation plan. De Europese Commissie dient het plan bij het Europees Parlement en de Raad in (eerste semester van 2013);
  • vanaf midden 2013: begin van de uitvoering en eerste jaarlijkse conferentie;
  • eind 2014: evaluatie van de voortgang

In 2012 is er al een begin gemaakt met een aantal voorbereidende werkzaamheden en studies, ter ondersteuning van de werkzaamheden van het EIP on raw materials. De eerste resultaten zullen in 2012 en 2013 bekend worden gemaakt, zodat het EIP al in een vroeg stadium concrete vooruitgang kan laten zien. De Commissie zal in 2013 een evaluatie van de EIP’s organiseren om de balans te kunnen opmaken van de geboekte vooruitgang.

Meer informatie
Communicatie: Making raw materials available for Europe’s future well-being. Proposal for a European Innovation Partnership  on raw materials.
Persbericht: Innovation partnerships: new proposals on raw materials, agriculture and healthy ageing to boost European competitiveness.
Website DG ENTR European innovation partnership on raw materials.

Artikel categorie: 

Reactie toevoegen

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.